DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Drie toeken Qjan-tinefbal. N°. 19. DONDERDAG 1 NOVEMBER 1917. ls,e JAARGANG. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN j. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Verschijnt half maandelijks. Abonnementsprijs: f 2.50 p. jaar franco p. post. Adres- i Redactie: f Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon 5005 Zuid. Zondag t4 October 1917 Ajax - H. F. C. 3—2. 'n Donkere, dreigende wolkenhemel, die elk oogeti- blik opnieuw zijn overtollig nat boven onze hoofden dreigde te ontlasten, moest noodzakelijkerwijze rem mend werken op de publieke belangstelling. Toch waren alle rangen dicht bezet (7 a 8000 toeschouwers) en Pluvius was gelukkig zoo vriendelijk zijn plasroes eerst na den wedstrijd uit te vieren 1 De thuisblijvers zijn leelijk in het ongelijk gesteld 1 Het is 'n fraaie en spannende wedstrijd geworden, waarin door beide partijen goed voetbal is gegeven. H. F. C. bracht een sterke combinatie in het veld en heeft hare uiterste kracht in het werk gesteld Ajax te kloppen. Aanvankelijk leek die kans nihil, doch in de tweede helft, toen H. F. C., dank zij een buitengewoon krachtig en fanatiek doorzetten, er in slaagde den 2O achterstand in te halen, heeft het er waarlijk uitgezien, alsof ons de zege toch zou ontgaan. In de eerste helft speelde Ajax im grossen ganzen 'n deugdelijk spel; het elftal deed zeer goede dingen, er was samenhang en alles vestigde den indruk, dat de ploeg ,,er in" was. We waanden ons veilig! Wel is waar slaagde H. F. C. er in een tegenpunt te maken, doch toen de rust werd aangekondigd Twee overwinningen, één nederlaag. Vijf goals vóór en vijf tegen! 'n Gevoelige klap in Dordt! hadden wij den indruk, dat Ajax aan de langste touwtjes trok. Niets is echter wisselvalliger dan voetbal, want H. F. C. heeft na rust minstens zooveel kans gehad om te winnen als Ajax, al was het beste spel onge twijfeld aan rood-witte zijde. Het gelijkmakende punt was een fataliteit! Één H. F. C.-er tegen vier Ajaciden 1 En nog rolde 't monsterding in ons net! Geen wonder, dat de spirit er toen bij ,,the good old" eerst recht inkwam. De gevreesde Laan begon harder te sjouwen dan ooit, Sypestijn, onder de lat, stond te verdedigen, dat 't zoo 'n lieve lust was totdat poor Sypesteijn 'n schot van de Natrrs hem tusschen de beentjes glipte En door dit gelukje wonnen we. D. w. z. wonnen we verdiend, want de Ajax-suprematie in dezen wed strijd is onaanvechtbaar en de verhouding 3 - 2 in ons voordeel vrijwel de juiste. Alleen was het curieus, dat wij op déze wijze moesten scoren, terwijl tal van gevaarlijke en enkele theoretisch onhoudbare schoten door Sypesteijn op keurige wijze werden onschadelijk gemaakt. Wat de Ajax-ploeg aangaat, we mogen nog niet tevreden zijn. Wij scharen ons geenszins aan de zijde dier hyper-fanatiekelingen die meenen, dat elke wedstrijd met een nul ot zes zeven gewonnen behoort

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1