Van onze Enquête-Commissie. Voorgesteld als werkende leden: A. M. J. Als adspirant lid: J. Buitenkant, Rapenburg 2E, door het Bestuur. Als ondersteunende leden: J. G. Uljee, Pieter Vlamingstraat 11, gaf zich op; J. Couzy, Javastr. 68, door Couzy Jr. en W. Gupffert; F. J. Maass, Regu- liersbreestr. 40, door J. Bieshaar en J. J. Grootmeijer J. Ph Wassenaar, Fretoriusstr. 4 door Gupffert en Bestuur; S. Jansen, Schalk Burgerstr. 5'door Gupffert en Bestuur; W. Wolfrat, Swammerdamstr. 12, door het bestuur; W. Ruiter, Sarphatipark 43, door J. de Waal en Tj. de Munnik; A Th. Jurrjens, Hugo de Grootkade 2A, door M. J. Koolhaas en J. J. Groot meijer; J. van Broekhuizen, Keizersgracht 262, door Geerlings en Lettmga J. van Rossen, Nassaukade 175, door M. J. Koolhaas en J. J. Grootmeijer; K. Gomes, Tilanusstr. 66, door Gomes Jr. en J. J. Grootmeijer; E. A hntrop, Valeriusstr. 13, door M. J. Koolhaas en J. J Grootmeijer; M. A. van Adelberg, Sarphati park 129, door gebr. Pelser; P. Oostwal. 2de Ooster- parkstr. 108, door gebr Pelser, F. Stengs, Utrechtsche- dwarsstr. 51, door gebr. Pelser; J. Buitenkant, Rapen burg 2E, door gebr. Pelser; F. G. Pothoff Jr., Lau riergracht 114, door Th. Brokmann en Tj. de Munnik; W. Kleine, Transvaalkade 3A, door het bestuur; M. Kiveron, Keizersgr. 232, door J. J. Grootmeijer en M.J.Koolhaas; A. Jacobs, Gerard Doustr. 204, door dezelfden; M. Olivier, Nieuwe Achtergracht t09, door Vas Dias en van Dort; A. Levi, Pretoriusplein 17, door J. C. A. Smit en F. Pelser; J. Lammen, Ring dijk 37, door L. van Bers en het bestuur; F. Fhijn- been, Rheinwardtstr. 40, door W. Gupffert en Joop Pelser; J. M. de Jong, Sarphatipark 128; H. Bijle- veld, O. Z. Achterburgwal 126; H. F. Petersen Sr., Cremerplein 22; Joh J. Dre^er, Adm. de Ruyterw. 108, de laatste 4 candidaten door het bestuur. i32 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX daarom lijkt het mij eenigszins gewaagd om de lof van hen te gaan verkondfgen, die nauwelijks de voet balschoenen aan hebben. Maar dan dringt zich weer de idee bij mij naar voren dat het dit XI-tal geweest is. dat na het eerste elftal ongetwijfeld het meest op den voorgrond trad. En vooral om den band die er tusschen deze jongeren reeds bestaat. De goede geest die in dit elftal heerscht is, ik zou haast zeggen een unicum in onze vereeniging, ook al laat de onderlinge verstandhouding, voor zoover wij in een groote ver eeniging als de onze daarover kunnen oordeelen, niets te wenschen over. Men hoede zich echter voor over drijving, aaneengeslotenheid is uitstekend mits dit nooit de vorm van een kliekje gaat aannemen, daar dergelijke kliekjes in een organisatie als de onze hoogst verderfelijk zouden werken Daarom jongens „het walletje bij het schuurtje laten", dan vaart niet alleen het zesde elftal maar geheel de vereeniging wel bij jelui vriendschap. Afschrijvingen voor wedstrijden kwamen bij deze jongeren hoogst zelden voor, zoodat de secr. der elftallencommissie aan dit elftal een zacht kostje had. Het zesde efftal kwam in de 3de klasse D van den A.V. B uit en behaalde het kampioenschap met de volgende cijfers: Gesp. Gew. Gel Verl. Goals v. t. 16 14 1 1 76 16 In de kampioenscompetitie der derde klasse, waarin tevens mededongen: HortusII, E.D.W. en Meeuwen III eindigden de onzen ook als nummer een, niet: Gesp. Gew. Gel. Verl. Goals v. t. 3 2 1 o 3 1 Hierdoor piomoveert ons zesde elftal naar de tweede klasse van den A.V. B. een welverdiend succes na een uitstekend seizoen. Verder speelde dit elftal nog eenige wedstrijden, waardoor het algeheele sesultaat van het zesde elftal in het algeloopen seizoen wordt: Gesp. Gew. Gel. Verl. Goals v. t. 21 16 2 o 80 22 Het vijfde elftal. Ons vijfde elftal was dit jaar niet zoo gelukkig als het in vorige seizoenen wel geweest is. Het kwam zelfs eenige malen voor dat de elftalspelers op het laatste oogenblik verhinderd bleken en de elftallencommissie met de handen in het haar zat, hoe nog een voltallig elftal op de been te brengen. En kwam ons elftal dan volledig uit dan was het de tegenpartij die roet in het eten gooide door weg te blijven. Het einde van het liedje was dat wij als nummer laatst eindigden in de afdeeling D der tweede klasse van den A.V.B. Geen mooi resultaat en het donkere punt aan de competitie- hemel gedurende het afgeloopen seizoen is dan ook het vijfde. Een groot excuus is het feit dat wij ge regeld tal van spelers uit dit elftal als invallers voor de hoogere elftallen moesten requireeren. Met een geduchte aansterking uit het zesde, wij vermoeden toch dat verschillende zesde elftallers dit jaar naar het 5de promoveeren, ziet de toekomst er voor dit ongelukkige elftal, hoe gek het ook klinken moge, hoopvol uit. Het zou ons dan ook niets verwonderen als het komende seizoen ons een kampioenschap voor het 5de elftal brengt Het resultaat van de competiewedstrijden is: Gesp. Gew. Gel Verl. Goals v. t. 10 2 2 6 16 32 Met nog daarenboven gespeelde twee oefenwed strijden wordt het résumé: Gesp. Gew. Gel. Verl Goals v. t. 12 4 2 6 24 33 (Wordt vervolgd.) Ingetrokken de candidatuur werkend lid: J. F. Brix. Beyen, 2de Oosterparkstraat 163, door het bestuur; F. J. Veltkamp, Egelantiersgracht 196, door H. J. Lodder en F. Pelser; H. v. d. Moer, Oosterpark 13, door G. Koch en J. J. Grootmeijer; S. van Heume, Lepelstraat 88, gaf zich op; A. C. H. v. d. Linden, van der Hoopstr. 68, door F. van Os en J.J. Grootmeijer.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8