CLUBNIEUWS het werk heeft gezien, zal moeten toegeven dat wij met gerustheid de verrichtingen onzer rood-witten in het nieuwe milieu kunnen te gemoet zien. De wedstrijd, die van 'u zeer hoog spelgehalte was, is weliswaar op 'n nederlaag voor de onzen uitgeloopen, doch het valt niet te miskennen, dat Vrouwe Geluk in deze ontmoeting uitsluitend aan de geel-zwarte zijde stond en ons helaas geweldig in den steek liet. Het uitblijven van meerdere Ajax-doelpunten was eenerzijds het gevolg van de bewonderenswaardige activiteit van Mac Neill in het Haagsche doel, die de gekste ballen er uit wist te houden, en anderzijds slaagde ook nu onze aanvalslinie er niet in het prachtige spel in het veld op waardige en afdoende wijze te besluiten! The finishing touch, that's what we want! Het moet gezegd dat de massieve H. V.V.-verde diging met den stoeren Feith als 'n onwrikbare reus neergeplaatst voor het doel, van een voorhoede buiten gewoon veel eischt, doch een elftal als het onze dat in staat is bijna volle anderhalf uur een beslist over wicht in het veld uit te oefenen, moet die suppre- matie ook in doelpunten uit kunnen drukken Het is eenvoudig zonde en jammer dat op déze wijze verloren moest wordenHet is ook waarlijk 'n hard gelag, zoowel voor spelers als supporters, wanneer ondanks een volkomen overwicht, een aan houdend bestoken van het vijandelijke doel, de vele keurig opgezette aanvallen maar steeds met de veilige haven in het gezicht, stranden. Hoewel spelkwalitatief deze strijd stukken en stukken boven de Zilverenbal-ontmoeting tegen W. II van de vorige week stond, was er toch déze overeenkomst, dat ook nu juist door het bijna voortdurend sterker zijn, de plotselinge doorbraken in de vijandelijke voorhoede buitengewoon gevaarlijk waren. Daarbij kwam nog dat Dé Kessler bijna den heelen wedstrijd door ter hoogte van onze backlinie op die plotselinge uitvallen stond te wachten, daarbij natuur lijk zoowat doorloopend buiten spel staand, wat den arbiter jammerlijk ontging. Dank zij onze hechte verdediging gelukte het evenwel den genoemden Kessler niet te scoren. Het wekte verder soms den indruk, dat aan onze zijde 'n tikje vrees bestond voor de Hagenaars, waar door ons spel aan doortastendheid te kort schoot. Dat deze vrees overigens niet ongegroud was, bleek wel uit het aantal vrije schoppen, dat H V.V. tegen zich, kreeg. De spelmethode der Hagenaars is dan ook uiterst forsch en gaat inderdaad wel eens de perken te buiten. Het gevolg was, dat er -soms forsch-op gespeeld werd ;R A. F. C. AJAX 129 Bepaald slecht zijn wij te spreken over het Haagsche publiek. Dat van de jongensrangen een gejuich op gaat, wanneer een speler van de tegenpartij „lens" uit het veld wordt gedragen soit, het is treurig maar jongens zijn jongens. Wat er echter van te denken, wanneer op de tribune enkele Haagsche heeren (er was een geuniformde met drie sterren bij) bij het binnenkomen der rood-witten in niet nader aan te duiden termen zich hoogst lakend uiten over onze jongens? Commentaar zeker wel overbodig! Wij nemen van het Haagsche voetbalpubliek een aller ongunstigsle indruk mede en hopen alleen maar, dat wij 't zeer slecht getroffen hebben Over den wedstrijd nog het volgende: Ajax trapt om even over 2 uur af en direct forceert H.VW. een corner, waaronder Jopie echter zijn stevigen kop zet. Het spel verplaatst zich vliegensvlug en even nadat Lucas zijn krachten op Mac Neill heeft beproefd, staat Dé Kessler alleen voor Smit. Zijn schot gaat evenwel meters naast. Toch komt onver wachts uit een ver schot een doelpunt voor H.V.V. Smit laat de bal uit de handen glippen en 't is 1o. Jan Publiek begint zich geweldig te roeren en het groepje Ajax-aanhangers vermag natuurlijk niet tegen dezen orkaan in te schreeuwen. Echter ook zonder den steun van luide aanmoedigingen weten de onzen geleidelijk het spel in handen te nemen. Tony doet eens erg ongepast, waarvan v. Dort de dupe is. De vrije schop komt bij Gupffert terecht, die snel langs de lijn rent en rakelings over de lat schiet. Brokmann lost een paar geweldige pillen op Mac Neill, die echter niet wijkt. Zelfs niet als Gupffert even later alleen voor hem staat en ons op onbe grijpelijke wijze de gelijkmaker ontgaat! Onder steeds stijgende belangstelling van het publiek wordt verder gespeeld. Het is duidelijk, dat 'H.V.V. ten langen leste dezen druk niet zal kunnen weer staan. Enkele zeldzaam spannende momenten doen beurtelings de geel-zwarte en rood-witte harten van angst luide kloppen. Wanneer een half uur gespeeld is, is Ajax absoluut de meerdere. Als Feith 'n poosje op den bal gaat zitten en wij hiervoor geen vrijen schop krijgen, wordt 'n minder vriendelijke verstandhouding ingeluid. Fons komt in het penalty-gebied in botsing met een Hagenaar en na eenige discussie weet de H.V V. aanvoerder Willing te bewegen tot het doen nemen van 'n strafschop. De paal deed gerechtigheid en de strijd wordt met hernieuwde kracht hervat. Rust komt echter met den 1—O stand. In de tweede helft begint H.V.V. met 'n paar aan-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5