DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB N°. 16. ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1917. lste JAARGANG. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT. Om öen Zilveren Bal. De eerste ronde. Zondag 2 September 1917. AjaxD F. C. CLUBNIEUWS Opgericht 18 Maart 1900. AJAX ONDER LEIDING VAN Verschijnt halfmaandelijks. Abonnementsprijs f 2.p. jaar franco p. post. Adres- fRedactie: f Administratie: Reijnier Claeszenstraat 2. Ajax - D. F. C. 2—1. Rotterdam heeft weer haar zilveren voetbalfestijn en uit alle windstreken des lands komen de getrouwe scharen naar den huizinge „Sparta" om het seizoen met feestelijk vertoon te openen. Het is in deze dagen daar op Spangen voor den voetballiefhebber 'n waar eldorado I Het .klassieke" voetbal (om het zoo maar eens uit te drukken) viert er hoogtij. Het is, behoudens enkele miargarine-num mers, een programma, dat zelfs den verfijnden voetbal gastronoom doet watertanden En bij het zien van al die ,,grooten" uit I A dachten we met stille vreugde aan onze plaats in de hoogste afdeeling; Sparta, V. O. C, H. B. S dat zal weer eens iets subliems geven in de Meer. Er ligt in de ontmoetingen met deze oude*, gerenom meerde vereenigingen nu eenmaal een traditioneele bekoring en het is zelfbedrog deze speciale attractie van natuurboter-eersteklas-wedstrijden te miskennen 1 Wij hadden het waarlijk niet slecht getroffen met de loting. Het beloofde eén harde en interessante strijd De Dordtenaren, die het vorige seizoen tweemaal onze gasten waren, hadden zich er natuurlijk op ge spitst de beide nederlagen in Mokum te wreken en zij verschenen dan ook met een zeer sterke ploeg in het veld. Bij ons ontbrak Terwee op 't appel, waarvoor Goosen inviel. Scheidsrechter Eymers floot om 4.15 uur voor den aftrap en direct zat onze voorhoede bij v. Hemert. Het ging zóó correct, dat wij al dadelijk de geboorte van den eersteling verwachtten, doch deze verwachting ging niet in vervulling 1 Ajax beheerschte vrijwel het spel en drong het D. F. C.-team nagenoeg op eigen speelhelft terug. Eenige corners werden door v. Hemert en Bouman weggewerkt en hoewel wij veel sterker waren, ge lukte het ons niet te scoren, 'n Fraai schot van Lucas knalde tegen den paal! Jammer! Eerst tegen het einde van de eerste helft wisten de Dordtenaren zich eenigszins los te werken en gingen nu op hun beurt bij Smit op visite. Juist vóór rust wist. na een fraaien ren, Brokmann te scoren, echter maakte hij „hands'' en zeer terecht werd dus het doelpunt geannuleerd. De rust kwam met blanco score. De tweede helft bracht binnen 10 minuten opluchting voor de Ajax harten. Met wiskundige zekerheid werd gecombineerd en we „herkenden" het Ajax van het vorige seizoen. Gupffert, die streng bewaakt werd door Triebei, zag desondanks kans 'n fraai doelpunt te maken en de score te openen. (1-o). Geen drie minuten later legde de actieve v. Dort den reus in 't Dordtsche doel in de luren en bracht tot groote vreugde der onzen den stand op 2 O. Er is dan acht minuten gespeeld en wij beginnen er duchtig plezier in te krijgen! De tot nu toe eenigszins wijfelende speelmethode aan onze zijde scheen plaats te gaan maken voor een solieden speelvorm. Doch, het entrain waarmede D. F. C. zich van dit oogenblik af in den strijd wierp, werkte remmend op onze* krachtsinspanning, terwijl de uitvallen der roodhèmden bepaald allergevaarlijkst werden. Speciaal hun linkerwing gaf onze verdediging volop werk en het was ook van dien kant, dat de druk te zwaar en ons noodlottig werd. Een vlug, tot dicht bij ons doel doorgevoerd, com binatiespel leverde een fraai en alleszins verdiend doelpunt op. De stand was 21! Toen ging het spannen 1 Jo Pelser c.s. voelden er natuurlijk niets voor den voorstand prijs te geventegen het einde werd de pressie van D. F. C. echter geweldig en alles moest

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 1