Officieel gedeelte. tweede helft Eere-Leden. Bestuur. J. J. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. Athletiek-Commissie. Clubnieuws. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 91 Go - Ahead en aan Ajax kransen aan. Het sportieve gevoel van de hoofdstelijke. ie klasser heeft haar er toe gebracht ook Ajax voor hare prestaties te huldigen en als zoodanig is deze attentie zeer bp prijs te stellen. Even over achten is de begonnen. '11 Fraai en spannend moment levert 'n keurige kopbal van Theo uit een van Wim 's verdienstelijke voorzetten. Zandvliet kon echter 't ding juist wegstompen. '11 Grootere activiteit van ons binnentrio had waarschijnlijk reeds in de eerste minuten den stand in ons voordeel op kunnen voeren. De Natris wordt wel een beetje verwaarloosd en staat enkele malen in vrije positie, zonder dat hij in de gelegenheid wordt gesteld hiervan te profiteeren. Daarentegen is Gupffert, hoewel extra bewaakt, Kolkman en Ooste nenk dikwijls absoluut de baas, doch de kansen worden niet benut. Ajax heeft echter vrijwel de overhand en als Lucas en v. Dort met hunne schoten gelukkiger waren geweest, zou Zandvliet 'n paar lastige momenten meer hebben gehad. Twintig minuten zijn verstreken en nog steeds wijst het scoringbord 2I aan Er treedt dan 'n periode van verslapping in aan Ajax' zijde, waardoor wij min of meer op onze speelhelft worden terugge drongen. Het is aan het taaie verdedigen te danken, dat in dit tijdsverloop geen voor ons noodlottige dingen gebeuren. Want Go-Ahead speelt helder - op en doet serieuze pogingen om gelijk te maken. Wij beginnen ons 'n beetje ongerust te maken en er komt 'n gedruktheid onder de menschenmassa, die genoeg zegt. Het keerpunt brengt 'n kolosaal schot van Theo, dat o pech tegen de lat kanjertl Het is echter het sein tot herleving en vernieuwde activiteit bij de onzen. Ajax begint weer bezoeken te brengen aan het Koekenieren-doel en forceert eenige corners. 'n Algemeen her-activiteit is het gevolg. De spanning komt er weer in, want ofschoon in door snee Rood-Wit sterker is, doen de uiterst snelle en gevaarlijke uitvallen, speciaal van de pittige links binnen van Go-Ahead, het ergste vreezen. Meer en meer verloopt de speeltijd en bijgroepjes trekken de bezoekers reeds weg. Nog enkele minuten zijn te spelen, wanneer Go-Ahead's rechterwing er verraderlijk van door gaat. Met alleen Couton en Smit voor hen stormen zij op hét doel af, doch 'n juist ingrijpen van onzen safe spelenden linkerback, die corner weet te werken, voorkomt voorloopig het gevaar Haast gelukt het den Deventenaren uit den hoek schop gelijk te maken, doch Smit is op zijn hoede. In fiksch, tempo worden de laatste minuten ver werkt en het is een verademing, wanneer Mr. van Bisselick inrukken blaast. Het pleit is beslecht 1 Go-Ahead heeft in dezen eersten wedstrijd onze meerderheid moeten erkennen 1 Donderende hulde cheers begeleiden onze kranige spelers naar hunne kleedkamers. Spelers,' thans wacht U n!og een zware strijd en dan is de hattrick verricht, waarvan het eerste bedrijf, verdiend, in Uw voordeel is uitgevallen. In Deventer zullen wij a.s. Zondag getuige zijn van het slotbedrijf; hopen wij dat het voor ons 'n glorieuze slot-apotheose moge worden. Honderden zullen U vergezellen en duizenden zien hoopvol uit naar den uitslag van deze finish. Stelt ons niet te leur! H. D. Dade HNzn. L v. Vliet. Chr. C. Holst. F. H. Stallmann. K. W. F. v. d. Lee. H. Alofs. W, H. M. Tj H. F. F. egeman, Voorzitter, D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, j. grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, J. Koolhaas, 2e Secretaris, de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, Ph GEERLiNGS, 2e Penningmeester. R. Reijenga, j schoevaart, s Commissanssen. W. F. Egeman, J. J. Grootme-ijer, Tj. de Munnik. W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. J. Ph. Geerlings Tj de Munnik. Leden. J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, i t P. M. J. van Os, 5 Leden- Tj. de Munnik, ni JOOP Pelser, Plaatsvervangende leden J. Reynolds, Adviseur. M. J. koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. J. S. Günzel, D. Levendig. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. F. J. Couton, J. Reynolds M. J Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. J. J. Grootmeijer, D. Knegt.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3