Nagekomen bericht. Een wedstrijd AJAXGo-ahead in het vooruitzicht Ajax-leöen, beveelt het Clubnieuws bij vrienöen en kennissen aan. Zenöt ons aöressen. Wij zenöen proefnummers. 88 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX het iste goaltje te fokken, dank zij de welwillende medewerking van eenige Ajacieden en nog had de arbiter niet afgefloten of uit gingen jerjeys en schoenen etc. en weg doken 8 Ajax lichamen in het kanaal. Dat was nog 't leukste van alles doch ook de Zaandamsche maagdekens zullen we niet gauw vergeten, wat jou Rooie? VAN PUFFELEN. Bij het ter perse gaan van ons blad bereikt ons de mededeeling dat het Dagelijksch Bestuur van onze vereeniging gisteren een conferentie had met eenige der Go-ahead Bestuurderen. Deze conferentie, gehouden op telegrafisch verzoek van de Kampioensclub had tot resultaat dat de secr. van Ajax verzocht werd bij de eerste XI-tal spelers een Enquête in te stellen of er bij deze Heeren lust bestaat alsnog twee wed strijden tegen de kampioenen te spelen en wel één te A'dam (Stadion), daar de werkzaamheden op ons terrein in verband met de noodzakelijke veranderingen reeds zijn aangevangen, én een te Deventer op het G-A terrein. De eerste wedstrijd te spelen op Zondag 23 Juni a s. en de tweede op den daarop volgenden Zondag, ter gelegenheid van een grootsche Huldiging, welke geheel Deventer den kampioenen zal bereiden. Aan dezen wedstrijd gaat een groot feest vooraf te Deventer, na welk festijn de wedstrijd natuurlijk een der hoofdschotels van het feestmenu is. Dat de kampioenen niet zonder meer het Kampioenschap van Nederland aanvaarden, maar Ajax in de gele genheid stellen zich onmiddellijk met G-A te meten is wel een staaltje van fair sportmanship dat eerbied afdwingt. Aan onze jongens om den geworpen hand schoen, ondanks de warmte, op te rapen en in fairen strijd uit te maken of Ajax slechts een tweede klasse clubje is of den eeretitel vanmaar neen, dat zou te mooi zijn. Besluiten wij met de mede- deeling, die ons van Deventer zijde gewerd, dat G-A er alles op zal zetten Ajax twee nederlagen toe te brengen en daardoor inderdaad dus den eeretitel van „Kampioen van Nederland" zou verdienen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 8