VARIA. Van onze Enquête-Commissie. Heiligschennis! Seizoenoverzicht 1916'17. Het resultaat van de Ajax I wedstrijden tegen eerste klassers. Westelijke lekl. Zuidelijke Oostelijke Noordelijke,, 86 CLUBNIEUWS DER A.,F, C. AJAX Geroijeerd wegens wanbetaling: P. Wittkamper, van Beuningenstraat 185. F. Fuldauer, 3e Oosterparkstraat 22. H. C. Holdtgrefe, Staringstraat 44. C. H. Holdtgrefe, Staringstraat 44. A. M. Mulder, Marnixkade 63. Adm. de Ruijterweg 194. Tj DE MUNNIK, Perm ingm.ee ster Voorgesteld als werkende leden de Heeren: A. A. v. Dellen, Pieter Baststraat 2 A, door F. C. v. d. Berg en J. J. Grootmeijer. P. Joosten, 2e Hugo de Grootstraat 141, door F. C. v. d. Berg en J. J. Grootmeijer. J. G. N. Möhlman, 2e Const. Huijgensstraat 34h door J. J. Grootmeijer en onderget. B. Sarphati, Blasiusstr. 64, door Gebroeders Arnold. Als adspirant lid de jongeheeren W. van Gelderen, Madurastraat 107, door E. van Gelderen en H. R. Reijenga. H. Smit, Marnixstr. 263, door A. Rous Jr. en J. de Boer. Als ondersteunende leden: Mejufïfr. H. M. L. Langenhoff, N. Z. Voorburgwal 53, door H. F. Langenhoff en J. J. Grootmeijer. J. G. Peeters, Jac. v. Lennepkade 254, door Jan de Natris en J. J. Grootmeijer. Enkhuizen. H. D. Dade HNzn. Secr. E. C. Luide stijgt het helsch gejoel en gekrijsch öp, snerpeu de wilde kreten door de lucht. Door het geopende venster hoor ik kernachtige aanmoedigingen, niet-malsche kracht-termen, 't gekruide taaltje van 'n troepje straatbengels Die behoef ik het nog te zeggen de avond stilte verstoren met hun goddeloos getrap tegen 'n prop papier Het „pillen", „lellen", „knoerten" neemt vervaar lijke proporties aan, straatkoningen voetballen stevig, hartstochtelijk en loopen mensch en lantaarnpaal van de vlakte I Maar toch dit geschreeuw van de bende Hoe zal ik, och arme werken bij het geraas van deze gekken, hoe zal ik mijn aandacht kunnen houden bij mijn arbeid, zoolang dit helsch lawaai opklinkt tot mijn kamer Een idee l 't Venster sluiten! Doch neen, in de benauwte van het vertrek zal het niet beter gaan. Deze tropische hitte ookl En machteloos zal ik het krijgsgezang moeten aanhooren. Totdat welk 'n gewaarwording van rust het plots stil wordt en het rumoer versterft Ik heradem. Gelukkig, ze zijn weg, de kwelgeesten. En vól goeden moed zet ik mij aan den arbeid. Maar wat treft daar mijn oor? Is dit phantasie of hoor ik wel? Vermengt zich in dit nieuwe gedruisch niet 'n schelle schreeuwerige jongensstem, die een „hop Ajax, hop Ajax" doet weerklinken Heiligschennis l Met 'n slag heb ik het raam dichtgesmeten. Ik trotseer de hitte VLINDER. Onderstaande geven wij een overzicht van alle wedstrijden door Ajax elftallen gespeeld in het af- geloopen seizoen goals gesp. ge w. gel. verl. V. t. I 40 34 5 I 103 23 II 31 28 2 1 137 19 III 16 7 2 7 3i 27 IV 17 12 1 4 55 23 V 12 4 2 6 24 33 VI 21 16 2 3 80 22 adsp. 13 8 2 3 54 16 veteranen 4 2 2 0 13 6 154 111 18 25 557 169 Nadere beschouwingen over dit résumé moeten wij heden wegens plaatsgebrek achterwege laten. Ajax I, II, VI en adsp. hebben een schitterend seizoen achter den rug. Statisticus. Het is niet onaardig den lezers een kijkje te geven op het resultaat van deze wedstrijden. Ajax I speelde tegen goals gesp. ge w. gel. verl. V. t. 6 5 I 0 16 5 7 5 1 1 24 4 4 3 I O 23 4 1 1 0 0 4 1 Totaal tegen iekl. 18 14 3 1 67 14 Statisticus.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6