zij niet ongeslagen kampioen? De Promotie-Wedstrijden van Ajax II. Een overwinning op Hercules II met 2-0 Hemelvaartsdag 17 Mei 1917. Een gelijk spel tegen Peijenoord II (2-2). Zondag 20 Hei 1917. AJAX II - S. V. V. II De laatste wedstrijd een 2-0 victorie. Zondag 27 Mei 1917. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 79 leek het wel, dat die bond er belang bij had, de Roodwitten laag te houden. Allerlei middelen en trucs paste hij toe. Zoo héél gemakkelijk ging het evenwel niet en alles scheen er op te wijzen, dat de club nu naar de eerste klas zou promoveeren. ,,Het moesthet kon niet anders 1" meende de kaboutercaptain „Stond zijn club niet bovenaan?Was Helaas! De kaboutervoetbalbond had nog een achterdeurtje opengehouden enstelde een margarine- eerste- klas in 1 Toen koning Kobald dit ter oore kwam was hij buiten zichzelf van woede. Wat? Kon zooiets in zijn rijk gebeuren De beste club van het land, de kampioen misschien, zou niet spelen in de echte, onversneden eerste klas? Woedend als hij was, daagde hij, als absoluut monarch, dien bond onmid dellijk voor z'n rechterstoel, veroordeelde hem tot een aanzienlijke geldboete en eischte intrekking van de nieuwe eerste- klas- bepaling! Leefden ook wij maar onder Kobold's regeering 11 VLINDER. De nederlaag tegen Blauw-Wit geleden scheen de onzen nog in de beenen te zitten zoodat velen toe schouwers zich beklaagd zullen hebben den tocht naar het Ajax-terrein te hebben ondernomen. De spelkwaliteit toch tegen de blauw-witte Stichtenaren stond ook in deze ontmoeting op laag peil. Slechts enkele momenten deden ons er aan herinneren dat hier een in de competitie onoverwinnelijk elftal aan het werk was. De Hercules-reserves, zeer onvolledig opgekomen, leverden niet de minste tegenstand. Van het begin af aan ontstond er voor de Hercules goal een geweldige opeenhooping van spelers. Onze spelers, die het doel tientallen malen te hoog zochten scoorden een maal voor de pauze, een fraai doelpunt van Kooge en nogmaals daarna. Onze derde ontmoeting in de promotiecompetitie eindigde aldus in een Ajax- overwinning met 2-0. De veteraan Frans Schoevaart, welke zijn steun in dezen wedstrijd verleende, be schikt nog steeds over een „ijzeren kop" en speelde een uitstekenden wedstrijd Jajnpner genoeg raakte hij voor de pauze onklaar, wat hem echter niet belette de Hercules voorhoede volkomen in bedwang te houden. Het is een alleraardigste wedstrijd geworden op het Xerxes-terrein te Rotterdam. Door dit gelijke spel hebben onze reserves alle kans op het Res. ie klasseschap vrijwel verloren. Ons elftal speelde bedui dend beter dan in de twee voorgaande wedstrijden. Feijenoord II bleek een pittig elttal, waarmede Blauw- Wit II nog werk genoeg zal hebben, te meer daar deze Rotterdammers nog een goede kans hebben. In de eerste en de laatste minuut wisten wij door de Vos te doel punten. Het tweede elftal heeft in de Promotie competitie thans 8 doelpunten gescoord, waarvan de Vos 4. Of het dan ook juist gezien was hem in den wedstrijd Ajax II. Hercules II te passeeren Op verzoek van S. V. V. werd deze wedstrijd te Amsterdam gespeeld. Alhoewel een nederlaag van S. V. V. Blauw-Wit II het Res. ie Klasseschap bezorgen kon werd door onze spelers, ondanks de warmte, met vuur gespeeld. De Schiedammers beschikten eveneens over een goed elftal, dat echter aan uithoudingsvermogen te kort schoot. Voor de rust maakte Vos ons eerste, na de rust Manus door een geweldige flater van den 8. V. V. doelverdediger, het tweede doelpunt. Schiedam wist den weg naar Wintershoven's heiligdom niet te vinden. Een verdiende overwinning voor Ajax II en een goed slot van de Promotiewedstrijden voor de Res. i e klasse. De resultaten van deze wedstrijden zijn goals gesp. gew. verl. gel. punten v. t. gem. 4 2 i i 5 6 5 1,25 Ajax II promoveert dus officieel niet naar de Reserve ie klasse. Van terzijde vernemen wij intusschen dat met de instelling van de Margarine Eerste Klasse, de N. V .B. overweegt naast de bestaande Res. Eerste Klasse, een dito afdeeling B te vormen, waardoor ons tweede elftal een goede kans krijgt te promo veeren! 1 Wat een aardige belooning zou zijn voorde prestaties van Ajax II en de laatste vier jaren.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7