Van week tot week. Ajax ongeslagen Kampioen! Zondag 20 Mei 1917 De Finale van de Kampioenscompetitie. AJAX - V. V. A 3 0. Uit dwergenland. 7» CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX n ii ii i" ii ii ii i i i 'h Wie heeft er aan getwijfeld Wie geloofde werkelijk, dat Ajax de eerste plaats niet zou bezetten? Het zullen er vermoedelijk, buiten de V. V. A.-ers dan, heel weinige geweest zijn. Want de constant goede en superieure speelvorm van ons eerste elftal deed niet anders verwachten dan 'n besliste kampioenszege. En de cijfers 3-0, 5 - 1 en 3 - o, op de overige kampioenen behaald, hebben deze verwachting dan ook volkomen gerechtvaardigd. Ajax heeft zich aan de spits geplaatst van alle tweede klas vereenigingen in den lande Wanneer wij er dan verder aan denken hoe ook alle ie klassers, die tegen ons in het strijdperk traden, geslagen werden, dan dringt zich het be lachelijke op in het besluit, Ajax een plaats in de „upper ten" (resp. upper eleven of upper twelve 1) te ontzeggen. Wij willen echter den moed niet opgeven! De verrassingen zijn de wereld niet uit en wie weet worden de bordjes te elfder ure nog verhangen. Zoo niet, welnu dan zullen wij lustig in de margarine-, klappa-, bukomgeving rondzwemmen en heusch niet kopje-ondergaan Wie dat meent, vergist zich deerlijk. Maar 'n grof onrecht, 'n partijdige onbillijkheid en opzettelijke negatie van groote sportieve belangen, is en blijft eventueel de handhaving van bedoeld besluit. En nu de wedstrijd zelf. De haast tropische hitte deed eerst in de tweede helft het spelpeil belangrijk dalen, zoodat wij vóór half-time normaal spel konden bewonderen. V. V. A. liep hard v^n stapel en scheen bezield met dat heilige vuur, dat naar het heet ter overwinning leidt. De z.g. verkenningen, die de beide ploegen na den aftrap (V. V. A. met 't briesje dat er stond in den rug) maakten, beteekenden vinnige aanvallen, waarbij de doelverdedigers 'n groote oplettendheid aan den dag moesten leggen, Rijk aan spanning en rijk aan vrije schoppen was inderdaad de eerste phase van dezen strijd. Er werd buitengewoon goed gespeeld en terwijl wij ons in het zonnetje lieten stoven, gingen Wim en Theo er 'n paar maal met zoo 'n snelheid van door, dat Luc werk had ze bij te houdenEr is een mooi moment, als Gupffert prachtig den bal voor het doel plaatst en Brockmann er op los stormt om de „finishing touch" te bewerk stelligen, doch vriendelijk op zij gezet wordt door 'n zwart-roode body, juist op 't critieke moment. Ik zeg er is een mooi moment, maar er zijn er vele aan te stippen, want het spelverloop is al zeer interessant. Het samenspel der onzen is boven alle lof verheven en wanneer Theo uit een dezer Combina tie-aanvallen doelpunt, barst de menigte in minuten- lang-aanhoudend applaus los. Ajax heeft op schitterende wijze de leiding genomen. Dat er niet veel meer goaltjes volgden is o. a. te danken aan de speciale bewaking van Gupffert en de Natris. Onze vleugels worden namelijk zoo behoedzaam gedekt, dat er van 'n vrij doorrennen haast geen sprake is. Van Koopmans, de oude en toch nog steeds jonge captain der roodzwarten, niet slecht gezien, maar voor onze snelle Wings nu niet bepaald lollig. De V.V.A. voorhoede anderzijds kan met geen mo gelijkheid onze safe verdediging passeeren. Het stevige en tactische spel van onze mid- en backspelers (inch Smit) is hun te geleerd. Ook het pittige spelertje v. Willigenburg vindt in Couton z'n mannetje, al moet het gezegd, dat hij 'n paar malen corners wist te forceeren. Inmiddels hebben wij voor de thee nog een maal reden tot juichen, wanneer na 'n geharrewar voor doel v. Dort via de paal scoort (2-0). Dan komt spoedig het signaal voor rust. De tweede helft van dit kampioenstaartje was bepaald ongenietelijk in vergelijking met de portie, waarop wij eerst vergast werden. Futloos en slap verliep het spel tot iets saais en droogs. Wat we heusch begrijpen l Wie kan er voetballen bij deze temperatuur? Vermelden wij slechts, dat Broekman kort voor het einde, na keurig samenspel tusschen de Natris en Lucas, de derde en laatste goal maakte, en daarmede nog iets interessants gaf aan dat laatste gedeelte. Hartelijke ovatie werd den Ajaciden gebracht bij het verlaten van het terrein en wij sluiten ons hierbij gaarne aan. In het land van den kabouterkoning Kobold waren de menschen zéér sportief aangelegd. Vooral de hoofdstad mocht zich in een bijzondere belangstel ling - speciaal voor voetbal - verheugen. De clubs waren, net als bij ons, ingedeeld in drie klassener was evenwel maar één afdeeling in iedere klasse, om de eenvoudige reden, dat er niet meer noodig waren en ook omdat het land te klein was om van West, Zuid, Oost of Noord te spreken. In genoemde hoofdstad nu, was een club- Rood- Witgeheeten, - die al zeldzaam populair was. Eiken Zondag weer stroomden de kabouters naar haar veld, om van de buitengewone prestaties van hun club te genieten. De kabouter- sport- journalisten schreven enthusiaste stukken in de diverse bladen en tochen toch? Toch was die club niet de kampioen van het kabouterland, ja speelde zelfs 111 de tweede klasse! 't Is haast niet te geloovenHoe kwam dat dan Wel, er was een bond; een kaboutervoetbalbond, die op voetbalgebied welhaast almachtig scheen. Nu

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6