üh ^inksfarhoefbal 27 en 28 (Bei ^7. De Cup~final in het Stadion. De eerste dag. AJAX - V. S. V. 5-0. 76 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. Twee overwinningen, acht goals vóór, nul tegen! De N.V.B.-beker is óns. De speech van Hirschman. De feestdisch! In het Rembrandt-Theather! De bizonderheden van den wedstrijd tegen M. V. V. Vy I'at ons het meest heeft verwonderd is de f 1 groote publieke belangstelling bij dezen wed strijd, in aanmerking genomen het zomersche en absoluut voor voetbal ongeschikte weer. Terwijl wij ons voorbereidden op een minimum-aantal be zoekers, vonden wij de tribunes vrij aardig bezet en de middenvakken van de onoverdekte zelfs vol gepropt. Ook de „staande" belangstelling overtrof de verwachtingen verre. Het brandende zonnetje goot haar stralen onbarm hartig op de zwoegende Korfbalsters en bailers toen wij de poorten van de grootsche sportplaats binnen traden en we dankten den hemel plaats te kunnen nemen in de koelte van de „overdekte", zonvrij en daarboven met het genot van een speelsch windje, dat 'n flinke dosis frischheid aanbracht. Nadat wij volop gelegenheid hadden gekregen de lenigheid en handigheid te bewonderen van de korf ballende figuren, kondigde 'n hard applaus ons de komst aan van de Mokum-favorieten. In blauwe yerseys betraden zij het speelveld, daarop gevolgd door de roodgehemde Velsenaars, die 'n pootigen indruk maakten. In de eerste minuten van den strijd hadden wij echter reeds gezien wat deze stoere knapen waard waren en we durfden 'n flink inmaakpartijtje voor spellen. Het baarde zelfs geen verwondering, dat deze heeren, dank zij hun eigenaardig en vreemd spel, het eerste half uur stand hielden en de score blanco konden behouden. De plotselinge inzinking echter en de hopelooze kastijding in korten tijd aan de Velsenaars voltrokken, was het bewijs van onze redeneering, dat deze kickers en rushers het af moeten leggen tegen elk elftal, dat 'n technisch spel kan spelen. Het is gaarne toegegeven, dat in sommige gevallen het geweldige enthusiasme en „het-er-op-zitten" op goed geluk af, tot een overwinning leidt, niet alzoo echter indien de tegenpartij èn technisch en stevig spelen kan, als b.v. de Ajax-ploeg. Wij vinden, na de kennismaking met deze 3e klassers, dan ook geen aanleiding, hun spel als hoogstaand te qualificeeren en gelooven, dat Fortuna jegeus hen zeer welwillend gestemd is geweest in deze N.V. B.- bekerwedstrijden. triomfen op de promenoirs van de theaters, waar de dames van de heele en halve wereld om hem heen dwarrelden in verrukking voor den man, die harder fietste dan een ander! Ik herzeg: een vrouwenhart is als een zomerweide Ge begrijpt natuurlijk al lang en dat is mogelijk de technische fout in de compositie van dit artikel waar ik heen wil. De goede voetballer is ook populair, met hem wordt ook gedweept in stille boudoirs, aan hem wordt ook gedacht door jonge meisjes en vrouwen, die zijn kunnen bewonderen, zijn spel verheerlijken, die blij zijn met zijn populariteit, verheugd met zijn roem, die een blos van emotie op 't gelaat voelen komen als de held daar binnentreedt in 't strijdperk, terwijl 't applaus op alle rangen losklatert, hem ter eere. Zij, die geen gewoon man op straat zouden durven aan kijken, wagen een vriendelijk lonkje naar den voet baller, den populaire. Ze vinden 't leuk, interessant, ze houden van die bekoring, van de sfeer om hem heen, de sfeer van de bekendheid. Dan worden ze verliefd, verliefd, schijnbaar op den man, maar inderdaad op den voetballer, op zijn populariteit. Er komt een engagement van, 't meisje deelt in den bekendheid, geniet er van mee. 't Wordt een huwelijk en de vrouw is gelukkig, want haar man is die beroemde linksbinnen, of die schitterende centerhalf of die kranige back, die gekiekt wordt en geïnter viewd, die met generaals en burgemeesters verkeert, even genoegelijk als ik met 't bondsbestuur't Is haar man, die in de krant staat, drie, vier keer per week, die de sypathieke genoemd wordt in de groote pers, die wordt aangewezen op straat, nagekeken met ont zag en vereering, die gegroet wordt door menschen, die hij zelf niet kent, louter omdat hij 't is, die zoo kranig tegen een voetbal trapt! Maar er komt een tijd, dat de man aftakelt, dat hij het spel er aan moet geven, dan komen er anderen, jongeren, die zijn plaats in 't elftal en ook in de harten der supporters innemen. Dan neen, een groot schrijver heeft eens tegen me gezegd: maak nooit een artikel heelemaal af, laat de slot-alinea over aan de gedachte van den lezer. Dies stop ik met een troostend woord voor elke liefde-verbintenis gebaseerd op voetbal-populariteit, want zij leidt noodwendig tot liefde-vergissing. Rotterdam 24. 5. 17. MEERUM TERWOGT.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4