74 CLUBBERICHT. Athletiek. Van onze Enquête-Commissie. PINKSTERBLOMMEN l Ajax-Velseroord! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 4 heden, die wij niet meester kunnen zijn. In onze macht zijn opvatting, streven, begeerte, alkeer, in eén woord, alle werkingen die van ons zelf uitgaan. Niet in onze macht is al wat niet ons eigen werk is. En wat in onze macht staat, is uiteraard vrij, ongehinderd, onbelemmerd wat niet in onze macht staat zwak, afhankelijk, belemmerd, ons vreemd. Welnu, in de eerste plaats is in onze macht ons hart, onze hardnekkige wil te leven, het hart, dat den* geest verovert op de krachten die ons neder- buigen, en dat ons opheft tot de bezieling Gij, Ajax-inenschen, hebt gij.bij het lezen van die schoone waarheid, Uw heiligste der heiligen wijd opengezet voor de formidabele kracht en de ver heven schoonheid, daarvan uitgaande. Herinnert ge U de teleurstellingen in ons Ajax-leven, gij voelt ze nietwaar, evenals ge hebt berust, toen het onze club niet werd vergund recht te verkrijgen in 1916. Thans verkeert ge in spanning, want er staat weder voor U een geopend vérgezicht, ons aller ideaaldoor in de werkelijke eerste klasse, te mogen mededingen naar het Kampioenschap van Nederland, de hoogste eer die wij als voetbalvereeniging kunnen behalen. Met het volste recht vertrouwen wij op de sterkte van ons eerste elftal. Onze verplichting als nummer één te eindigen in de kampioenscompetitie zijn wij nagekomen, welnu, dat nu het N.V.B. bestuur, regle mentair tot ieder besluit bevoegd, het royale besluit neme om het Utrechtsche Hercules en den kampioen der geheele Westelijke 2e klasse te plaatsen in het dorado der voetbalwereld. De N.V.B. moet het voetbalspel bevorderen, niet-erkenning van de ver kregen sterkte van het Ajax-elftal zou zijn een verstikken van onze kracht; het is de wet der natuur, -die ons naar boven dringt. H. Uitslagen 20 Mei 1917Ajax Veteranen - V.V, V Veteranen: 2-0. Ajax I - V. V. A. 13-0. Feijenoord II - Ajax II2-2. Ajax VI - Linnaeus 13-1. Ajax adsp. - Hortus adsp. I - O. (ie Prijs Seriewedstr. Hortus). 27 1917: Ajax I - V. S. V. 15-0. Ajax II - S. V. V. II2 - O. Koog F. C. I - Ajax III2-1. Ajax IV - BI. Wit comb 3 -1. (Seriewedstrijden Hortus) Ajax VI - Hercules I o - 1. (Seriewedstrijden Z. F. C 28 n 1917: Ajax I - M. V. V. I: 3-0. Ajax III - E D. O. II2 - O. Ajax adsp. in de finale - Z. F. C. (Seriewedstr. na loting.) Adresboek. Het adres van den Heer M. J. Koolhaas blijft voorloopig Willemsparkweg 124 De avonden, waarpp geregeld geoefend wordt, zijn des Dinsdags en Donderdags J J. GROOTMEIJER, Secr. Reijnier Claeszenstraat. 2. Voorgesteld als werkende leden de Heeren: J. G Cluwen ie Sweelinckstr. 15, door J. H. A. Bak ker en J. J. Grootmeijer. H. van der Zee, Heiligeweg 53, gaf zich aan ons op. J. Alter, 2e J v. d. Heijdenstr. 9, M. de Kat, Sumatrastr. 8, door K. Kooiman en Fons Pelser. W. K. Heckmann Jr.. 2e Sweelinckstr. 11, door Chr. Heinrich en M. J. Koolhaas. G. H. Eiserman, Ceintuurbaan 81, door Chr. Heinrich en M. J. Koolhaas. K. de Haan, Oosteinde 20, door de Natris en Ziegler. Als adspirant leden de jongeheeren: G. Deen, Linnaeusstr 53 door K. Kooiman en Fons Pelser. M. Salomons, Muiderstr. 33, door Fons en Joop Pelser. R. Mechanicus, Pretoriusstr. 82, door K. Kooiman en Fons Pelser. Als ondersteunende leden de Heeren: W. v. Hamersveld, Bloemgracht 24, door A. M. Dee- renberg en J. J. Grootmeijer. N. Kromberg, Domselaerstraat 19, gaf zich aan ons op. F.W.Smit, Fred. Hendrikstr. 156, door Theo Brock- mann en Pijnappels H. D. DADE H.Nzn, Enkhuizen. Secr. Enquête-Comm. DOOR VLOKKIE De moeders en de vaders, de meissies en de jongens, de jongelingen en de maagden, de grijze en de jeugdige blondheid, kortom alles uit Velsen was meegetogen naar de Amstelveste om den beker te gaan halen 1 De zusjes, in de hagelwitte jurkjes en de fonkelnieuwe matelotjes met de kleurige lintjes op de lachende, ronde gezichtjes, de broertjes voor 't eerst in 't nieuwe pak met 'n echt vestje wat zaten ze te gnuifen en te genieten van den mooien aanblik, die 't volle stadion bood, 'n aanblik die hunne sterkste verbeelding verre overtrof. Bezorgde vriendelijke huismoeders deelden ververschingen en vermaningen uit aan de kleinen en de pa's zaten er geposeerd bij en rookten fijne brandertjes Welke 'n leuk tooneeltje van gemoedelijke, landelijke vreugde in 't stijf-.deftige stadion Maar ach Het wreede Ajax frommelde dra de illusie en de vreugde van deze eenvoudige zielen in elkaar als 'n vodje papier en ik had diep medelijden De lipjes der kleinen hingen in de onderste knoops- gaatjes en ach, ze werden zoo stil, zoo muisstil. En de pleureuses op de Pinksterhoeden van de mama's

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2