71 Het Amsterdamsch Elftal. Athletiek. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX een dergelijke afdoende wijze te moeten bukken voor onze tegenstanders? Bij de beantwoording der eerste vraag moeten wij eerlijk zijn en openhartig bekennen dat Blauw-Wit II heden onze meerdere was. Niet alleen dat het elftal technisch een gelijk spel aan dat van ons vertoonde, maar het grootere fanatisme, het willen winnen", heeft hier den door slag gegeven. Het spel der onzen was mat, te mat om een succes te kunnen boeken op de veel pittiger spelende Blauw-Witten. Alleen gedurende de eerste IO minuten van het spel hadden wij vertrouwen in ons elftal maar na het falen èn van Levendig, die den bal voor Gehrels werkte in plaats van het veld in èn van Gehrels, die om zoo te zeggen B. W. een doelpunt cadeau deed, ging de fut er gaandeweg uit. Het spel werd al matter en matter, zakte zelfs tegen het einde ineen als een kaartenhuis! Het beste werk is in dezen wedstrijd ongetwijfeld vertoond door den jongen v d. Kluft op wien al onze aanvallen strandden en zonder wien wij een goede kans op een succes zouden gehad hebben. Uit het bovenstaande blijkt afdoende dat behalve Wintershoven, de drie doelpunten waren onhoudbaar, al onze reserves aan deze nederlaag schuld hebben. Om slechts een paar voorbeelden te noemen. Maasen werkte absoluut zonder dash, gebruikte niettemin z'n voetbalhersenen. Vos werkte als een paard zonder de openingen te zien die na de rust zonder twijfel in de B. W. verdediging te vinden waren. Panny Bill doolde als een verlatene midden in het veld, bemoeilijkte daardoor het werk van Manus. Gehrels maakte twee fouten die twee doelpunten kostten. Zoo heeft ieder van het team een gedeelte van den nederlaag op zijn verantwoording. Het zou natuurlijk dwaas zijn, en dat scheen bij menigeen na den wedstrijd voor te zitten, dat slechts een paar spelers debet zijn aan het treurige resultaat. Dat is volgens ons bescheiden oordeel onjuist! Het geheele tiental heeft gefaald en daarmede is alles gezegd! Na de serie competitiewedstrijden, welke voor onze reserves een walk - over waren, bleek thans eerst wat het zeggen wil tegen betere of gelijkwaardige tegenstanders uit te komen. In onze afdeeling is letterlijk geen partij geweest die ons ook maar eenigszins partij heeft gegeven. Dit ook heeft bijge dragen dat de onzen den kop hebben laten zakken' toen het misliep. Wij hebben verdiend te verliezen maar wij hadden kunnen voorkomen dat het verschil, 3, zegge drie doelpunten, werd. En waar bleef de discipline in de ploeg? Even voor tijd kregen wij een strafschap te nemen. Zonder dat de aanvoerder Jan Goosen tijd had om iemand aan te wijzen had Gehrels den schop al verprutst om in de .handen van Walraven te schieten. Dat zijn dingen die, bij nadere beschouwing over den wedstrijd, pijn doen Natuurlijk is alles nog niet verloren. Ook de Blauw-Wit reserves hebben in de ontmoeting Blauw-Wit - S V. V. reeds een punt verloren. Door één fout van onze concurrenten komen wij weer gelijk! Dat geeft weer moed. Met alle kracht moet thans aangepakt worden om het verloren terrein te herwinnenMet terzijdestelling van alle persoonlijke sympathien zal de elftallencommissie ingrijpen indien zij het noodig oordeelt. Daarvan zijn wij overtuigd! Dat ieder dit bedenkeEn zij, die wellicht door anderen in de nog komende promotiewedstrijden zullen vervangen wordenHerinnert U den spreuk. „Eendracht maakt machtvl Sta Uwe plaats zonder mopperen af aan hen, die geoordeeld worden tot meer succes te kunnen bijdragen. Dan ook kunt ge zeggen dat, als ons doel de Reserve iste klasse bereikt is dat, ge het Uwe hiertoe hebt bijgedragen. Het zij zoo Zes Ajax-spelers gekozen! Een Ajacied reserve Wij kunnen hier gewagen van een groot succes voor onze vereeniging in het algemeen, voor ons kranig eerste elftal in het bizonder I In de vergadering, waarin het elftal is samengesteld dat op Hemel vaartsdag de Amsterdamsche kleuren zal verdedigen tegen het vertegenwoordigend Rotterdamsche elftal werden zes onzer eerste elftalspelers gekozen. De commissie, belast met de samenstelling en waarin o.a. zitting hadden de aanvoerders van de Amsterdamsche 2de klassers besloot de volgende spelers uit te noodigen. Doel: Schindeler. (Blauw-Wit) Achter: v. d. Kluft. (Blauw-Wit) en Koopmans. (V. V. A.) Midden Hordijk J. Pelser en Terwee (de geheele Ajax half-back linie dus). VoorGupffert (Ajax), Bieshaar, (V. R. A.), Brokmann, (Ajax), de Lange (Spartaan) en de Natris (Ajax), terwijl als reserve-doelverdediger Smit (Ajax) werd aangewezen. Na alhetgeen zich sinds de beruchte promotie geschiedenis van verleden jaar heeft afgespeeld doet het goed dat onze krachten en dan zelfs uit den boezem onzer zustervereenigingen zoo worden ge waardeerd. Terwijl uit de andere vereenigingen, waar onder zelfs een eerste klasser, vijf spelers gekozen worden, wordt Ajax de eer aangedaan zes spelers aan het vertegenwoordigend Amsterdamsche elftal af te staan. Wij achten het niet onwenschelijk nogmaals in her innering te brengen welk een groot nut het heeft voor een voetballer de athletiek te beoefenen. Des tijds verscheen van de hand van een bekend athletieker- Ajacied een opwekking, de beoefening van deze veel zijdige tak van sport vooral niet te verwaarloozen. De wijze, waarop aan deze uitnoodiging is gevolg gegeven, is niet bepaald tevredenstellend. Wel kwamen tal van opgaven tot deelneming bij den Heer Kool haas in, doch het aantal aanmeldingen is, naar ver houding van het groote aantal werkende leden, dat Ajax heeft, onvoldoende. Wij vinden daarom aanleiding onzen oproep nog maals te herhalen en de werkende leden, welke zich gedurende het aanstaande athletiek-seizoen onder

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7