Ajax II verloor met 3-0 van Blauw-Wit II den tweeden promotiewedstrijd. Onze verslaggever geeft vrijwel ook ons oordeel over den wedstrijd weer en daarom verwijzen wij onze lezers naar bedoeld verslag. Ajax adsp. 1 speelden den laatsten competitie wedstrijd tegen Blauw-Wit adspiranten op het Stadion terrein. Gelukkig dat onze jongste generatie Blauw- Wit een geduchte nederlaag met 6-0 toebracht. Voor vele Ajaciden beteekent dit een pleister op de wonde! Ajax adsp. II ontvingen op ons veld de W. F. C. adsp. Wij verloren met 5-0. Een aardig resultaat voor geheel ongeschoolde krachten als onze jongere adsp. zijn. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 69 zagen wij Pelser en zijn mannen binnen de lijnen verschijnen. Het was een groot geluk, dat in dezen tweeden strijd de rood-witte kleuren Op schitterende wijze werden hooggehouden, zoodat wij weer wat van de schrik herstelden. Het scheen waarlijk wel, of de Ajax I-mannen hadden afgesproken nu eens extra .hun best te doen om de montere stemming er bij het publiek weer in te brengen. Zij lieten speciaal in het begin van deze match subliem voetbal zien en de Rotterdammers werden reeds in de eerste 15 minuten, what you call, gevierendeeld Het spel der R. F. C. is ons, im grossen ganzen, zeer tegen gevallen. De achterhoede liet 'n dun spelletje zien en het onbesuisde en onberekende in de speelwijze dezer Maasstedelingen leek naar niets. De enkele goede krachten, die in het elftal schuilen, vermochten niet de situatie te redden en wij zien in deze ploeg alles behalve een kampioensteam. Het wilde, ontactische spel, zoo nu en dan slechts enkele momenten onderbroken door overdacht werk, doet veel waardeering voor de groen-witten onmogelijk zijn. De ettelijke vrije schoppen 'n tikje overdreven misschien tegen de Rotterdammers gegeven, zijn 'n afspiegeling van hun spelsysteem. Ajax begint tegen zon in te spelen en dra begint een bekogelen van de Rotterdamsche veste. De goalwachter maakt in het begin geen al te zekeren indruk, doch herstelde zich later. Nadat v. Dort en Brockmann hem een paar pilletjes hebben aangeboden, die hij evenwel niet lustte, geeft Lucas hem, uit een magtiefiek geplaatste voorzet van de Natris, het nakijken. Geen minuut later wil Lucas dit spelletje herhalen. De bal komt nu van Gupffert. Maar 'n groen-witte body zet hem een eindje op zij en hij kan er niet bij. 'n Fiksch spelletje ontwikkelt zich. Zoo nu en dan stelt de mid-voor der Rotterdammers, die ver bazend hard werkt, zijn voorhoede in staat eens 'n kijkje te gaan nemen bij Smit, maar meestentijds staat onze slanke doelman toch in de eenzaamheid. Grooter is de actie in de nabijheid van de Rotter damsche goal, waar onze in splendid stijl aanvallende voorhoede telkens op aan rent. Het is weer Lucas, die scoort, nadat Gupffert den bal tot aan de lijn heeft gebracht. Keurig, Wim. (2-0.) We zitten nog te juichen, als onze linkerwing er al weer door is en v Dort 't leer langs den ver bijsterden doelman jaagt 11 (3-0). 'n Geweldig enthusiasme stijgt op uit de menschen- rijen. Het spel is in deze periode dan ook waarlijk ,,afHet lijkt wel, of de rood-witten den bal aan 'n touwtje hebben. Er is geen hoop voor de Rotter dammers 1 Theo wil ook zijn aandeel in de doelpunten serie (trouwens hij verrichtte keurig werk gedurende den geheelen wedstrijd) en nadat v. Dort hem hiertoe handig in de gelegenheid stelde, plaatst hij No. 4 in het net. De Rotterdammers beginnen het nu toch welletjes te vinden en trachten zich te herstellen. De rechter vleugel leidt enkele vinnige aanvallen en Smit krijgt 'n kanjer te verwerken, die niet voor de poes is. Bij 'n hernieuwde poging heeft de linksbuiten der Rotter dammers succes. Het gebeurt heel onverwacht. De bal wordt van rechts over de heele linie voortgezet en belandt bij den genoemden vrijstaanden speler, die er zonder zich te bedenken, van door gaat en Smit onhoudbaar passeert. (4— 1). Wij verwachten, dat dit succes den Rotterdammers tot grootere krachtsontwikkeling zal aansporen, doch tot rust toe zijn voornamelijk de Ajax-mannen aan het woord. Gupffert en Broekman lossen nog eenige verdien stelijke schoten, maar nu is de Rotterdamsche doel wachter op zijn qui vive en met den 4 1 stand wordt gerust. Wij vermoeden, dat de zomersche temperatuur veel afbreuk zal doen aan het spelgehalte en de tweede helft, doch dit is ons waarlijk nog zeer mee gevallen. Slechts tegen het einde trad gaandeweg eene verslapping in. En geen wonder dan ook. Het was beter weer om te zwemmen dan om te voet ballen 1 Wij zijn waarlijk vol bewondering voor het uithoudingsvermogen van de mannen tusschen de krijtlijnen, bij eene tropische hitte als deze. Want direct na het beginsignaal racen de hëeren er weer lustig op los. Broekman zendt al gauw 'n schot in de richting van de R F. C.-coal, maar 't leer snort Over de deklat. Gupffert zendt 'n kalm ro41ertje in; zonder moeite verhuist het leer naar de Ajax-helft. Het maakt wel den indruk, dat onze mannen de score hoog genoeg vinden, vooral wanneer Gupffert uit een vrijen schop den stand op 5-1 heeft gebracht. Het spel verliest gaandeweg pittigheid en wordt minder interessant. De aanvallen zijn minder vurig en beslist en is zulk een toestand eenmaal ingetreden, dan is vooral bij 'n zwoele atmosfeer als die van j.l. Zondagmiddag, 'n omkeer niet gauw te verwachten. Deze kwam trouwens ook niet. Als 'n kaarsje ging de wedstrijd uit. 'n Flikkering van tijd tot tijd om dan weer verder te verflauwen. Spelers en kijkers zijn blij als het einde daar is. Waarmede het middenmootje van het Kampioens- vischje is verorberd. Rest het staartje, Ajax-V.V.A. Zondag a. s. We hebben zoo'n idee, dat dit het beste zal smaken van alles.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5