De promotieregeling voor ons tweede elftal Ouwe jolijt. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. dan een mooie voorzet van rechts en de toegeloopen linksbuiten plaats den bal onhoudbaar in het Meeu- wennet. De stand is gelijk! Een heele opluchting. Nog even beginnen, dan fluit de arbiter half-time. Na de rust komen de Meëuwen, aangemoedigd door hun supporters, geducht opzetten en weten eenige corners, te forceeren, waarvan een het voor hen gewenschte resultaat heeft, als na een mooie corner van links, na eenig gewirwar voor doel, een Ajaxspeler in eigen doel trapt. Lange gezichten bij de Ajacieden, vreugde bij de witte vogels. Maar nu is het ook uit met hun superioriteit. Fanatiek wordt nu het spel der Ajacieden, de Meeu- wenploeg wordt totaal ingesloten en zoowaar schijnt nu miss Fortuna met óns te zijn. De bal wordt door een Meeuw in het strafschopgebied met de hand bewerkt, rrrt penalty beslist de scheidsrechter na eenig protest der Meeuwende linksback komt naar voren de Ajaxmannetjes houden den adem in, rrrt en de bal wordt keihard ingezet. 2 - 2. De Meeuwen zetten er nu weer alles op, maar het lukt hun niet meer onzen keeper te passeeren. Het duurt niet lang of de *Ajaxlinksbinnen kopt den bal netjes in, na keurig samenspel van het binnentrio. Dezelfde speler weet er nu spoedig uit een mooien voorzet van den rechtshalf No. 4 bij te fokken. Nog eenige minuten zijn te spelen en reeds denken wij ons met een 4 - 2 overwinning tevreden te mogen stellen, als onder geweldig applaus van de omstanders, die hun favorieten in den steek hebben gelaten, onze kranige spil met een vliegend schot van het midden van 't veld den wit-groenen keeper weet te verschalken. Spoedig hierna fluit de heer Schmidt, die den wedstrijd zeer correct en tot aller tevredenheid leidde af en wij boeken onze 13e overwinning plus ons 74ste goaltje met 16 punten tegen. Nu eersten Paasch- dag naar V. V. A. 5 en mochten wij ook dezen wed strijd winnen, dan is het kampioenschap binnen. VAN PUFFELEN. A.s. Zondag begint de promotiecompetitie voor ons tweede elftal, dat een schitterend seizoen achter den rug heeft. Deze promotiewedstrijden, welke feitelijk op neu trale terreinen gespeeld moesten worden, zullen op voorstel van de Bestuurs-Commissie van den N.V. B., afdeeling, wedstrijdregeling plaats hebben op de terreinen der betrokken vereenigingen. Eerstens was het moeilijk voor de bewuste wed strijden neutrale velden te vinden terwijl verder op de vereenigingen de verplichting rustte het nadeelige saldo, dat uit deze promotiewedstrijden op neutraal terrein zou voortvloeien, aan de vereenigingen, die hun terrein beschikbaar stellen, te betalen. Er zal dus thans een halve competitie gespeeld worden, iedere club vijf wedstrijden. Wij spelen dus of 2 uit- en 3 thuiswedstrijden' of 3 uit- en 2 thuiswedstrijden. A.s Zondag begint deze belangrijke reeks wed strijden met den wedstrijd E. D. O. II te Haarlem. Ons tweede is sedert jaren kampioen van hare afdeeling, slaagde er nochtans niet inj de reserve eerste klasse te bereiken. Zoo ooit dan is er nu kansOns tweede elftal beschikt over een team, dat er zijn kan. Spelers, die stuk voor stuk in het eerste kunnen spelen, als de nood aan den man komt. Daarbij heerscht in dit elftal een goede geest; men is eendrachtig besloten dit jaar te slagen Daarom tweede elftallersa.s. Zondag de tanden op elkaar. Ajax II moet een plaats in de reserve ie klasse hébben. Het belang dat onze vereeniging hierbij heeft is niet te onderschatten!! Veel succes!!! Vroeger, lang vóór den oorlog, kwamen Ajaxlui dikwijls 's avonds bij Scheltema op het Leidscheplein, daar was het bier goed en de eetwaren niet al te duur. En het bierdrinken was den spelers nog niet verboden! Af en toe gingen twee dan een weddenschap aan, wie het meeste kon eten. Als ge weet, dat de spijskaart toendertijd circa 10 spijzen aangaf, en de prijseters onder harte lijke aanmoediging der vrienden soms wel 3f maal de ronde ver- 01 berden en achter elkaar, dan stelt U zich wel voor, dat zulke eters zich van de dikte bijna niet meer verroerden. En de pref steeg ten top. als er een nieuweling in den kring, inging op de aanbeveling om de „lekkernij'' Mainzer Kase, met een lucht die niet te harden was, eens te bestellen. Proefde je, dan was je met 6 maal daags mondspoelen, den smaak in 8 dagen nog niet kwijt, en haalden ze den lol uit, om het goedje in je haar of in je snor te smeren, dan durfde je met goed fatsoen de tram niet in, zoo geurde je. Ik weet me nog goed te herinneren van 'n besnorde meneer, die getracht had met z'n zakdoek z'n snor te ontdoen van die lekkere kaassoort, wat hem niet lukte, terwijl de lucht meteen aan z'n neusdoek zat. Hij heeft naar huis moeten loopen, omdat de menschen hem de tram uitkeeken. Ondanks herhaaldelijk was- schen, was hij toch eiken dag misselijk van de lucht, en heeft zich eindelijk op den 8sten dag z'n snor- laten afscheren. Die lucht was bar en toch heb ik fatsoenlijke menschen hooren beweren, dat het een lekkernij is, prosit Ging er eens een troepje uit visschen, dan gingen wij om midder nacht per fiets van het Leidscheplein weg. Na eerst de Vinicole op den hoek zoowat geplunderd te hebben! Waren we dan op de plaats van bestemming aangeland, wat lang duurde, want onder weg waren de lekkernijen reeds leeg geproefd, dan werd met hartstocht met visschen begonnen, maar niet zoodra kwam de zon door, of 2/3 van de troep zat te dommelen. U raadt natuurlijk dat bij enkelen dan het een of andere voorwerp aan z'n snoer werd gebonden, en hij dan met veel misbaar wakker geworden, stom zat te loeren wat hij nou toch wel gevangen had. 's Middags werden wij opgekikkerd door een waschkom vol drijvende beaf- stukken en gebakken aardappelen, welke herinnering alleen mij staalt bij de schaarschte van den tegenwoordigen tijd. Zijn er onder de lezers, die met zoo'n bende wel eens een zoodje heb ben gevangen, die trede voor! In de allereerste jaren van onze club, hadden wij 's zomers een oefenterreintje aan den Laanweg, over 't Y, en verkleedden we ons bij boer Zwart in z'n, door den zomer, leegen koestal. Ik weet niet of ge wel eens in zoo'n leegen koestal hebt rondgeneusd en er dan wel eens platte vaten met slecht passende deksels er op hebt gezien, waarin de veehouder dan het restant wintermest gierig opspaart. Ge kunt je dan ook wel voorstellen het daverende gebrul, als er een der voortmakende jongens z'n kiks inschoof en er dan op Hetzelfde moment een golf, U begrijpt wel, uitspoot. Gingen we spelen, dan was het douwelen met één op den uitkijk. Werd er dan alarm geblazen," dat de hooge hoeden in 't zicht waren, dan deden wij extra onze best om zoo prachtig mogelijk te trappen en onze tegenspelers te nemen of te tackelen. Die hooge hoeden zaten bovenop wijlen Stempel, en den ons allen welbekenden Dade, die als de leiders bij die eerste wedstrijden met den hoogen dop op verschenen. Kwam er dan publiek, dan presenteerden wij entrèekaartjes van 1 dubbeltje, en werd onze bewondering afgedwongen juist door die kijkers, die het vertikten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 9