FEUILLETON. Hoe Ajax II te Enkhuizen den Zilveren West-Frisfa Beker won. (Van onzen specialen verslaggever) Wat verder gespeeld werd: Ajax II trok met verschillende invallers voor de zooveelste maal naar het Sticht, thans om Voorwaarts II tot slachtoffer te maken. Onze spelers spaarden schijnbaar hunne krachten voor de komende kampi oenswedstrijden. Wij wonnen zonder veel moeite met 4-1. Ajax IV speelde op ons veld eeri spannenden wedstrijd tegen het derde elftal van V. V. A. Slechts met een doelpunt verschil (1-2) moesten wij het onderspit delven. Ajax V kreeg er ook al van langs, nu van A. F! C. V. Op ons terrein hadden wij een puntloos spel geforceerd op het A. F. C. terrein zou het anders gaan. De ,,reds" kwamen met een flinke ploeg voor den dag waar tegen wij niet opgewassen bleken. Een verdiende 5 - O nederlaag, al was het ditmaal gelukkig geen papieren, werd ons deel. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX fanatiek ploegje, dat poot-aan kan spelen en al dikwijls een niet te versmaden tegenstander is gebleken. Dit kwam duidelijk uit in de eerste tien minuten van dit competitioneel slotbedrijf. De door braken van de D. E. C'ers waren deksels vinnig en gevaarlijk. En het was wel jammer dat Pronk's mannen dit spelpeil niet hebben kunnen handhaven, in welk geval wij zeer zeker van 'n fraaien wedstrijd getuigen zouden zijn geweest. Nu werd het 'n steeds beverige belegering van Bosje's heiligdom, spelqua- litatief een vertooning, die weinig interessants had. Speciaal in de tweede helft slaagde D. E. C. er niet in op de Ajax - helft te komen en onophoudelijk snorden de ballen op de D. E. C. goal af, of gingen er naast of over. En legio was het aantal corners, waarvan echter niet één in een doelpunt werd omgezet. Onze voorhoede slaagde er vandaag maar matigjes in haar aanvallen succesvol te 'beeindigen, ook al als gevolg van de voortdurende opeenhooping van spelers. Wat niet wegneemt, dat er flink door de heeren is gewerkt. Gupflert werkte hard voor 'n goaltje en loste verscheidene ,,knallen';l De Natris kreeg ook nu, naar zijne en onze meening, veel te weinig te doen. Scheidsrechter Bos floot in allle toonaarden onber rispelijk en dempte al te luide kreten van schreeuwende spélers met 'n geste van kalmte. Brockmann wist ons in de eerste helft de leiding -te geven en na rust brengen Lucas en Gupflert den stand op 2 - o en 3 - o, waarmede deze koude natte voorjaars - voetbalmiddag benevens de laatste competitie1 wedstrijd in dit seizoen weder tot de geschiedenis behooren. Het massieve spel van Couton viel het meest te roemen. Drieduizend menschen hadden zich 'n gang naar het D. E. C. terrein getroost en Domburg was alles behalve tevredenWij op onze beurt ook niet over Er behoort moed toe! Met een kloppend hart begeef ik mij op het glibberige pad der journalistiek. Als voetballer heb ik nimmer lauweren geoogst (ik leer het nooit, zeggen ze IJwie weet welke vermaardheid mij als amateur-verslaggever ten deel valt. Daar gaat ze dan de wereld in, m'n eerste pennevrucht. 'tWas een gezellig Ajaxgroepje, dat den len Paaschdag 's mor gens in den trein naar Enkhuizen stapte, om onder de beproefde leiding van Koolhaas deel te nemen aan de door West-Frisia uitgeschreven seriewedstrijden. Welke eigenaardige genoegens dergelijke wedstrijden verschaffen? Men moet ze gesmaakt hebben, om ze naar volle waarde le kunnen schatten. Weliswaar wordt het uithoudingsvermogen der spelers somtijds op een zwaren proef gesteld (niet minder dan vijf wed strijden werden gedurende de beide Paaschdagen gespeeld, vóór onze reserves den beker veroverd hadden,) maar alle vermoeienis is gauw vergeten bij de idee alleen, ook eens iets bijgedragen te hebben tot de goede reputatie, die onze club haast overal in den lande geniet. Zooals gezegd gingen wij al vroeg op reis en in opgewekte stemming arriveerden wij tegen den middag in het rustige Zuiderzee stadje. Na den inwendigen mensch wat versterkt te hebben, wat vooral bij onzen reserve-aanvoerder in figuurlijke en letterlijke de geringe gastvrijheid onzen bestuurderen door D. E. C. betoond Ajax neemt 'n in dit opzicht een royaler standpunt in tegenover de officials van de vereenigingen, waartegen zij speelt! Ook Ajax VI liet ons ia de kou. Voor de kam pioenscompetitie der 3de klasse A. V. B. speelde dit elftal tegen Hortus 3 op Hortus terrein. De veel zwaardere spelers van Hortus wonnen met 5-2. Onze jongens klaagden unaniem over de smijtmethodfcs van Hortus spelers. Qok beweerde men na afloop dat verschillende Hortus 2de elftallers mee hadden gespeeld. Wij betwijfelen ten zeerste of Hortus tot dergelijke praktijken in staat is. Officieel gewerd ons daarover dan ook geen bericht Het sombere resultaat van Zondag 15 April is: goals gesp. gew. verl. gel. voor tegen punten 5 2 3 O 10 13 4 beteekenis zeer veel gewicht in de schaal legt, begaven wij ons naar het West-Frisia-veld. Deze vereeniging beschikt over een vrij goed terrein; het is. echtér wat smal. Precies 2 uur begon de wedstrijd tusscheh onze reserves en het Weesper Rapiditas. Ons tweede mist Levendig en Schafer, waar voor Frits Schoevaart en Prins medespelen, terwijl André de Kruyff, die op doktefs advies nog niet mag speleh, op verdienstelijke wijze als grensrechter fungeerde. Het volgende elftal kwam dus in het veld- Wintershoven (doel), Schoevaart en Gehrels (achter), Wesseling, ten Herckèl en Goosen (midden), de Vos, Lucas, Prins, Kooge en Maasen (voor). Reeds in de eerste minuten maakte Lucas twee prachtgoals (onze Polidor was gedurende de Paaschdagen al zéér productief) en daar ons elftal zich voor de volgende wedstrijden spaarde, kwam het einde onveranderd met een 2-0 overwinning. Direct hierna kwam Blauw-Wit II in het veld om, als voorproefje van de komende proihotie-wedstrijden voor de Reserve le klasse, den strijd met óns tweede aan te binden. In dezen wedstrijd werd door onze jongens kranig gespeeld en niettegenstaande de achter hoede van Blauw-Wit 2 (waarin o.a. v. d. Kluft Jr. medespeelde) wist onze voorhoede driemaal hef net der tegenpartij te vinden. Maasen, Prins en Lucas namen ieder een doelpunt voor hun rekening, terwijl Wintershoven, die zooals gewoonlijk keurig zijn doel verdedigde, niet gepasseerd werd. Het einde bracht ons een verdiende 3-0 overwinning; Hierna werd een uurtje gerust, voor de niet-vefloofde Ajaxiden een welkome gelegenheid de kennismaking met de Enkhuizer voetballiefhebstertj;esi aan. te knoopen: of te hernieuwen. Om circa half vijf kwam pnS elftal weder tusschen de lijnen, om den derden en laatsten wedstrijd van dezen dag te speleh. 'Ditmaal was Höf- landia, Hoorn, een fanatiek spelende 3e klasser, onze tegenstander. De rust ging in met dubbel-blank en, eerst 10 minuten voor bet einde wist Lucas met eëh schitterend schot den Hollandiakeeper

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6