CLUBBERICHT. Wedstrijdprogramma. Kampioenswedstrijden der tweede klasse* Stadion-Indrukken Nevoh aan het woorö! Pro- of anti-Ajax? 56 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Uitslagen 15 AprilD. E. C. 10-3 Voorwaarts II - Ajax II: 1 -4. Ajax IV - V. V. A. III: 1 -2. A. F. C. V - Ajax V: 5-0. 22 April: Zuidelijk XI- Ajax I: 1 - 1. Ajax II - Hilversum II: 9:0. Blauw-Wit IV - Ajax IV0-2. Ajax VI - E. D. W. I: 1 - O Ajax adsp. - Wilh. Vooruit adsp1 -3. 29 April: Ajax I - D. F. C. I (Beker Stadion)3-0. Ajax II - Kampong II9-0. Hortus III - Ajax VI: O - 1. Meeuwen adsp. - Ajax adsp.1-4 6 Mei: Ajax I - Dordrecht I. 15 Ajax I - R. F. C. I. 20 Ajax I - V, V. A. I. Ons Bestuur is er in geslaagd een overeenkomst te treffen met de Besturen van V. V. A. - R. F. C. en Dordrecht waarbij is bepaald dat alle door Ajax te spelen kampioenswedstrijden op ons terrein gespeeld worden. Ajax-leden en donateurs hebben die dagen vrijen toegang. Beleefd worden onze leden verzocht de eventueele verzoeken van onze Terrein commissarissen stipt op te volgen. J. J. Grootmeijer, Secretaris. door VLOKKIE. Egeman liet me t Zaterdag 'n logeplaats en 'n hoogen hoed brengen. „Zorg" schreef ie er dood leuk bij „Zorg voor rok, lackstiefel en violette sokken, anders ben je niet toonbaar; den hoogen hoed heb ik over. Egie'*. Zóó was 't, dat ik 'n benauwden Zaterdagavond had. Ik telegrafeerde rechts en links. 't Lukte. De rok kwam uit de Reijnier Claeszenstraat, de lackstiefel uit de Oranje Nassaulaan en de sokken uit Enkhuizen. Ik was toonbaar. Ietwat te laat, ongeveer ter zelfder ure als de andere nette lui, hing ik aan de Stadionpoort. De bedrijfsdirecteur en onze Secretaris vingen me op en geleidden me naar mijn loge. 'n Voorname krul sierde mijn neus. Ik zat nauwelijks of'n gelivrei-de gargon bracht me 'n glas port. Juist wilde ik van wege de aandoening mijn lichtelijk droge lippen bevochtigen met het zoete nat, toen 'n schril gefluit mij deed opschrikken uit mijn gepeins, 't Geluid kwam van onder 'n groote grijze pet met 'n automobiel- klep en "t bleek, dat onder dit afdak de scheids rechter huisde. De port bleef onaangeroerd Volgde 'n krausaanbieding waarvan Staal de dupé werd. Zag je 'm sjouwen? Met 'n staal gezicht. Net of 't 'm geen moeite kostte De bal rolde Uit het schellinkje steeg 'n gehuil op, de lui in de parterre en andere gewone rangen begonnen vreeselijk onhebbelijk te gillen. Shocking, eenvoudig! Mevrouw X, geboren Y, gaf afkeurende emotie- •schokjes en beweerde, dat 't wel zeer gewone lu moeten zijn, die zoo brullen En de bal rolde alweer En vloog driemaal langs den Dordtschen Goliath, dezen sympathieken geweldenaar, dezen reus van den Markettenweg. Aan Ajax mijn hulde! Bravo mannenNu nog één beweging en de beker is aan jelui lippen. Ledigt hem tot den laatsten druppel op het welzijn van den N.V.B. Na afloop kwam Egeman zijn hoed terug vragen. Nou, Vlok, zegt ie tegen me, hoe vindt je 't hier Op 't Stadion? Nou, zeg ik, je ziet hier fijne lui en lui die er 'n heel goeden kleermaker op na schijnen te houden, je ziet hier de heele en halve wereld, chique en would-be en overal zie je den bedrijfsdirecteur, maar. Maar? Maar verleden week in den Bosch, in de kattenbak van mijn Jan Plezier, met de dolle Bossche jeugd, de hoempa's van Goulmy en de oprechte zuidelijke hartelijkheid om me heen, vond ik het toch véél lolliger. Op gevaar af dat de buitenstaander mij nu eerst recht voor een pur-sang Ajacied zal houden, geef ik toch gaarne gehoor aan des heeren Knegt's invi tatie om ook eens een bijdrage voor het Ajax-Club- nieuws te leveren. Ik zou trouwens niet weten waarom ik aarzelen moest om mijn indrukken over 't een of ander in dit blad te laten afdrukken, want ik wil het ook voor elk Sportblad-lezer wel wetenik ben pro-Ajax Ik geloof dat ik dat met ettelijke duizenden Amsterdammers gemeen heb, doch weet toch, dat mijn gevoelens voor de groote Meer-club belangrijk afwijken van die der groote schare clubaanhangers. Waar het geldt de beoordeeling van het spel en de appreciatie van de resultaten, daar moet elk inwoner van Amsterdam, die niet beducht is voor de concurrentie, die Ajax „zijn" club aandoet, evenals ik uit een stad-chauvinistisch oogpunt waar deering gevoelen voor het sportieve presteeren van

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4