VARIA. J. W. Lucas scoort de 100ste goal voor Ajax II. De wedstrijden om het kampioenschap der West. 2e klasse op het AJAX-terrein. Ajax - R. F. C. Ajax A'dam. Ajax - V. V. A. Ajax A'dam. Hoe de zaken staan II Ingezonden Stukken. CLUBNIEUWS ©ER A. F. C. AJAX 63 In den wedstrijd Ajax II - Hollandia I, gespeeld op Maandag 9 April j.l. te Enkhuizen heeft dit elftal zijn honderdste doelpunt gescoord. J. W. Lucas, de pittige rechts-binnen van ons team en de goalgetter van onze reserves was degene, die met een fraai schot voor de honderdste maal den bal in de touwen deed belanden Onze Voorzitter heeft ter herinnering aan dit feit een zilveren charivari met inscriptie gereed laten maken 'om deze onzen symphatieken ,,Luc" te over handigen. Men raadplege onderstaand lijstje. 1916/7 goals voor tegen 10 Sept. (Beker) Ajax II Tubanters 4—0 '17 Hengelo 4—3 1 Oct. Voorwaarts II 8-0 8 D. 0. S. II* 6 0 15 Gooi II 3—2 29 Hercules III 4 0 5 Nov. U. V. V. Ill* 2 2 12 Kampong II* 12 0 26 Victoria II 5 0 ïo Dec. D. 0 S. II I3-O 17 Gooi II* 4 I 24 X. H C* 2—0 25 Alcides* 4-3 26 Robur A Vel.* 5 i 7 Jan. Victoria II* 3 1 11 Maart Hilversum II* 2 0 18 Hercules III* 6 0 25 U. V. V. Ill 5 - 0 8 April Rapiditas* 2 0 Blauw Wit II* Hollandia I* 3 0 1 0 9 Hollandia I* 2-0 West Frisia* 4-0 104-13 Uitwedstrijden. In een conferentie, de vorige week tusschen de Besturen van R.F.C., V.V. A Dordrecht en Ajax gehou den, werd besloten het Bestuur van den NV.B. te ver zoeken het programma voor deze wedstrijden als volgt vast te stellen. 6 Mei R. F. C. - V. V. A. terrein Sparta Rotterdam. Ajax - Dordrecht Ajax A'dam. 13 Mei: V. V. A. - Dordrecht D. F. C. Dordrecht. 20 Mei Dordrecht - R. F. C. Sparta Rotterdam. Nog kunnen wij verklappen, dat het ijverige Dage- lijksch Bestuur, dat er in slaagde een voor Ajax zoo bij uitstek gunstige regeling te treffen, tevens het recht wist te bedingen, dat alle Ajaxleden-donateurs bij de wedstrijden op het Ajaxterrein vrijen toegang hebben. Een extra voordeeltje dus dat het lidmaat schap alweer medebrengt! Wij laten hieronder volgen het resultaat van alle door Ajax-elftallen, zoowel competitie als vriend schappelijk, gespeelde wedstrijden in het afgeloopen seizoen. Wij boeken dan de volgende fraaie cijfers: goals Ajax I gesp: gew: gel: verl: voortegen 35 29 5 1 144 21 Ajax II 26 25 1 - 127 14 Ajax III 13 6 2 5 28 24 Ajax IV 16 11 1 4 52 22 Ajax V 11 3 2 6 21 32 Ajax- VI 18 16 1 1 78 17 Ajax adsp. 10 6 1 3 47 16 Ajax veter. 3 1 2 - i 6 132 97 15 20 508 152 Onze 500ste goal is dus gemaakt terwijl demoge lijkheid niet ui'tgesloten is dat wij dit seizoen onze 100ste overwinning" boeken. Statisticus. Amsterdam, 5. 4. '17. Geachte Redactie, Naar aanleiding van een ingezonden stuk in de „Sport" van 3 dezer, waarin men beweert, dat het Ajax-elftal finaal zoude geklopt zijn, indien het de tegenpartij was geweest van een der partijen in den wedstrijd Haarlem. H. V. V., zoo verzoek ik U namens menige supporter van ons elftal, het Ajax- bestuur een voorstel te doen om een van beide par tijen eens vrienschappelijk uit te noodigen. Met achting, Supporter v. L. (Mogelijk komt Ajax binnnenkort tegen een der genoemde ploegen uit. Met een dezer was ons Bestuur trouwens bereids in onder handeling. Overigens moet de geachte supporter zich niet te veel aantrekken van dergelijk geschrijf! Nijd, niets dan nijd! Red.) Mijnheer de Redacteur, Moeten we tegenwoordig met voetbalschoenen aan, op de Ajaxtribune plaats nemen? Een vreemde vraag zult U zeggen. Het betreft hier de ,,Kwatta-joogens", die zich ook gedurende den wedstrijd,doorhetpubliek-op-de-tribune dringen, om hun Bredasche lekkernij aan den man te brengen en dan diverse schoenen, lakneuzen, teenen, likdoorns en wat dies meer zij, beschadigen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 11