Wat verder gespeeld werd. Ajax IV dat Neerlandia II thuis met 11 - 1 afge maakt had, boekte op het terrein der tegenpartij een stevige 6 - O overwinning. Ajax VI had meer moeite dan verwacht weid met de Meeuwen IV. 5 - 2 was hier het resultaat. Over den wedstrijd volgt een verslag in het e.v. nummer. Het Paaschvoetbal der lagere elftallen. Ajax II dat uitkwam in de Serie-wedstrijden van West-Frisia te Enkhuizen en door een eenigszins eigenaardige regeling in twee dagen tijd 5 wedstrijden moest spelen, deed in één woord enorm werk. Den eersten Paaschdag werden resp Rapiditas, Blauw Wit II en Hollandia met 2 - o, 3 - O en 1 - o aan de Ajax-zegenwagen gebonden. Den tweeden dag kreeg Hollandia met 2-0 klop. In de finale ontmoette ons Ajax III ontmoette Blauw Wit III op het Stadion terrein op 8 April. Ajax IV dat den eersten Paaschdag een puntloos spel tegen O. D. E. II op ons terrein speelde, deed den volgenden dag beter en zoutte, volgens alle re gelen der schoone voetbalkunst, D. E. C. III op haar terrein met 6 - O in. Ajax V moest ter elfder ure verschillende reserves aan Ajax IV afstaan, waardoor Ajax V V. R. A. IV een papieren nederlaag tot resultaat had. Ajax VI het elftal van de „coming men" sloeg op 8 April V. V. A. 5 met 2 - O. Deze ontmoeting werd op V. V. A.'s terrein gespeeld. FEUILLETON. Paasch-Vlokkie. Twee Bekers! 48 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Op '11 oogenblik, dat wij Ajax' derde doelpunt verwachten klinkt het eindsignaal. En de vreugde-dronken Amsterdammers rennen het veld in en hijschen keeper Smit de lucht in. In triomf wordt de man, die de penalty stopte, uit de arena gedragen Het was 'n eerlijke huldiging, dié de opgewonden gemoederen wel goed gedaan zal hebben. De terreinen van Ajax II en van Ajax III werden afgekeurd waardoor de jongere Ajacieden gelegenheid kregen met de groote broers mede naar Utrecht te gaan. Onze vereeniging heeft behalve de nader omschreven G.M.B. overwinningen, tal van successen op de feest dagen kunnen boeken. kranig elftal West-Frisia. Ondanks de vier wedstrijden speelden wij ,,frisch op" en wonnen met 4-0, zoo doende beslag leggende op den fraaien zilveren beker. De hulde-betuiging gebracht aan onze reserves bij hun aankomst aan het C. S. was welverdiend en hoe de stemming was schrijft onze redacteur waarschijn lijk elders in dit nummer. Blauw Wit is zoo goed als kampioen, terwijl ons dei de elftal in het miden van de ranglijst scharrelt. Overtuigd waren wij, dat de onzen zich met hand en tand, juist in dezen wedstrijd, zouden verdedigen Blauw Wit slaagde er dan ook niet in ons te kloppen. Het resultaat was een gelijk spel (1 - 1). Pn hiermede zijn voor dit nummer weer alle re sultaten, op Goeden Vrijdag en Paaschdagen verkre gen, aan de vergetelheid ontrukt. goals gesp. gevv. gel- verl. punten voor tegen 12 9 2 1 20 31 7 Drommels als ik me nu maar herinneren kon hoeveel maal en door wie er al zoo gespeecht is op de fuif in Kras 'k Had 't nog al zoo secuur genoteerd op mijn servet maar - snuggerd die ik ben - vergeet ik 't ding in mijn zak te steken. En ik had geen lef 't waschmeissie van Kras in vertrouwen te nemen, doch natuurlijk was een zeker scheidsrechter direct bereid dat zaakje op te knappen! Hebt U 'm teruggezien, dan heb ik 'm teruggezien!!! 'k Zal dan in godsnaam mijn hersens moeten pijnigen 's Effe kijken. O, ja! De mooiste speech was van Mommers. Zoo iets als zijn stijl van voetballen. Vlug afmaken en netjes overgeven Dan was er 'n fraaie oratorische ren van Mr. Arts, die zeer beslist een doelpunt opleverde, getuige de enorme bijval dezen Weledelgestrenge geschonken. Naar verluidt stond de N. V. B. daarbij buitenspel, doch scheidsrechter Bos had niets gezien. Krabbelaar speechte namens de pers en memoreerde de enorme aanwinst, die het sportbladen-lezende publiek boekte bij de verschijning van het Ajax- Clubnieuws Nevoh sprak namens den Heer Hoven en zei iets dat ie niet schrijven zou. Er kwamen 'n lange jongen en 'n aardappel in voor. Gosschalk beweerde, dat het 'n regeeringsaardappel was? Egeman hield een oratio pro domo En desluizen der rhetoriek werden wijd geopend. Het ging over het ie-klasseschap van Ajax margarine en natuurboter stroomden naar binnen Jan Grootmeijer vertelde in kernachtige woorden, waarom hel gouden dingetje, over welks uitreiking ik straks nader detailleer, eigenlijk veispeeld werd. En bewees daarmede, dat ie behalve organiseeren en trouwen, ook speechten kan. Versluys gooide ook '11 woordje in! 'n Droog veld of 'n nat veld, zegt ie, voor Ajax zitten we te „kieren"!! Próza van Potgieter? Het kwam er joviaal uit. Dade was geweldig in actie. Zijn speeches waren van de bekende gemoedelijkheid en welgemeendheid. Scheidsrechter J. K G. Grootmeijer, '11 gezellige Rotterdammer, hoopt dat Willem II wereldkampioen zal worden 1 Toen Ajax dat hoorde, lachte ze eens in haar G. M. Beker en dacht: Waarvan moet ik dan Kampioen worden!!? Holst richte hartelijke woorden tot Willem II, Ajax en den redacteur van dit blad, waarbij ik me hartelijk aansloot.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4