Biljartconcours. Insignes. Foto's Eerste Elftal. De 100ste Goal. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 43 met zijn gezond verstand betalen en gaat terug naar het Krank zinnigengesticht (22). Die in het Nederlandsch Elftal (25) komt, krijgt gratis één pepernoot en moet wachten tot een ander hem verlost, hetgeen meesttijds direct geschiedt Die op de plaats van Ajax (63) komt heeft feitelijk het spel gewonnen, maar hij krijgt niets en moet tot 1 teruggaan en weder opnieuw beginnen. Die het spel verliest, heeft den pot gewonnen en heeft er in eens meer dan genoeg van Speciaal de laatste „zet" uit dit vermakelijke spel deed ons besluiten het ter kennisse van onze lezers te brengen Overigens hebben wij bij de lezing van deze grap pige krabbels hartelijk gelachen. De Regelings-commissie verzoekt den Heeren deel nemers, welke hunne partijen nog niet alle gespeeld hebben, deze a.s. Vrijdag op onze sociëteit te komen beeindigen. Het Bestuur heeft een fraai Ajax-insigne laten vervaardigen, hetwelk tegen betaling van fo.75 ter beschikking van de leden kan worden gesteld. Aan vragen te richten tot den Heer H. D. Dade H.N.zn. Enkhuizen. Foto's van het eerste elftal, zooals verschenen in de Sportkroniek, zijn in ansichtkaartformaat a fo.io verkrijgbaar bij den Heer M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, alhier. Naar aanleiding van ons statistiekje in het vorig nummer van de door Ajax I behaalde totaal-score verzoekt men ons van meerdere zijde om 'n staatje van de tegenpunten. Allereerst even de mededeeling, dat na de 4-0 op Willem II, het totaal door de over winningen: 9-0 op Alcmaria Victrix, 3-0 op Z.V.V. en 10-1 op Vitesse tot 125 is opgeklommen. punten, dat tegen ons gemaakt werd 1916/17 6 Aug. Go Ahead i 3 Sept Quick 1 10 Hercules 2 17 Willem II 1 24 A. F. C. 1 i Oct. U. D. 1 8 Z. V. V. 1 15 N. A. C. 2 29 Tubantia 1 26 Nov. Spartaan I 10 Dec. 0. D. E. 2 17 A. F C. 1 26 D. F. C. 2 21 Jan. A. F. C. 1 25 Maart Vitesse 1 totaal 19 Het wedstrijdlijstje van Ajax I is: gesp. gew. gel. verl. goals 29 24 v. 125 t. 19 gem. 1.79 halen. Op de vleugelen der gezelligheid snelden we naar het thans zoo beroemde Sticht en kwamen daar in de beste stemming aan. Met behulp van een Mo- kumsche broodkaart, die een goedzorgende echtge- noote van een onzer medegekregen had, slaagden we er in beslag te leggen op zooveel Utrechtsche broodjes als toereikend waren om de resp. magen te vullen, na welke plichtpleging wij naar het Her cules-terrein togen. Hercules-terrein Tranen biggelden langs onze wangen. Droeve herinnering aan dien dag, toen hier op dezen vermaledijden grond Ajax de bitterheid eener nederlaag te slikken kreeg en haar eersteklasseschap als rook zag vervliegen. We bekwamen pas van de emotie toen de scheids rechter de twee elftallen in het veld blies, ('n Heele prestatieRed.) Spoedig na het begin wisten we, dat het geen dankbare taak zou zijn dezen wedstrijd, waarin Rood- Wit bij voortduur in de meerderheid was, te verslaan. Kooge opent de score en 'n kwartier na dezen eersteling loopt de Prins der illustre Ajax IFers bal en Herculischen keeper in het netwerk! Hetgeen 'n vrije schop tegen hem tot resultaat heeft. Toch is het Prins, die No. 2 maakt, terwijl Lucas No. 3 fabriekt. Kooge weet dan handig uit een strafschop No. 4 voort te brengen en nog schijnt de doelpuntenhonger niet gestild. Want Lucas, die meent, dat de beurt nu weer aan hem is, deponeert het vijfde goaltje in het traliewerk der Utrechtenaren. Grootmeijer ziet dit met leede oogen aan en heeft natuurlijk geen rust, voor en aleer ook hij een gat geboord heeft in het reeds zoo deerlijk gehavende net der Hercules-mannen, die geen schijn van 'n kans tegen ons hebben. En zoo kwam dan van Grootmeijer's voet No. 6, hetgeen bleek de finale te zijn, want nu was de animo er af! Bizonder fraai was deze wedstrijd niet. Integendeel, het trap-maar-raak-systeem der Herculianen bekoorde geenszins. En over den scheidsrechter willen we maar zwijgen. Intusschen waren we niet ontevreden met den uitslag en in volmaakte kampioensstemming treinden we weer naar onze Metro terug. Hetwelk doendeREPORTER. Zie onze mededeelingen onder de redactioneele rubriek in het nummer van heden op pag. 44. RED.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7