Zondag 25 Maart 1917. AJAX - VITESSE (Arnhem) 10 1. De overige wedstrijden. 4i Ajax III trok onverrichter zake naar het Stadion daar de aangewezen scheidsrechter niet verscheen. Des te meer te betreuren, waar een oefenwedstrijd tegen Blauw-Wit III tot de pauze gespeeld een over winning met i-o opleverde. Ajax IV wil zijn bescheiden kans op het kampioen schap van den A. V. B. benutten. R. U. C. II was een gewillig slachtoffer met 4-0. Ajax V boekt öf papieren nederlagen öf papieren overwinningen. Het geluk schijnt dit elftal voor goed den rug toegedraaid te hebben. V. R. A. IV dat op ons terrein moest verschijnen bleef zonder eenig bericht weg, waardoor wij een onaangename 5-0 over winning behaalden. Ajax VI ontmoette voor de tweede maal R U. C III, thans op het terrein van de tegenpartij. Het werd een herhaling van de ontmoeting op het Ajax veld. Nu 8 gaten in het net van R. U. C. en op ons veld 9-0. Sombere herinneringen aan deze wedstrijden voor den R. U. C. doelverdediger Ajax' adspiranten, die op 17 Dec. j.l. de Hortus Juniores met 8-1 een lesje gaven, vermochten dit niet te herhalen op het Hortus veld. Het Hortus ploegje speelde voor hetgeen het waard was. Ter nauwernood wisten onze jongens een gelijk spel I-I te forceeren. Wij blijven nummer 1 op de ranglijst en zonder verdere struikelingen hopen wij daar te blijven Het resultaat van de op 18 Maart gespeelde wed strijden geeft alle reden tot tevredenheid. Men raad plege onderstaand lijstje: Gesp.: Gew Gel.: Verl.Punten: voor: tegen: 6 510 11 27 1 Eene vergelijking van het spelverloop der eerste helft (8-0) en dat der tweede helft (2-1) doet on middellijk zien, dat indien er van eenige belangrijk heid in deze slachting van het Oostelijke-Eersteklasse- voetbal sprake kan zijn, deze in de tweede helft van de vertooning te zoeken is. Doch er was maar heel weinig belangrijks, ook na de rust. De tweede helft onderscheidde zich alleen van de eerste door meerdere activiteit der ^ostelijken, dank zij een gewijzigde opstelling En deze meerdere krachtsinspanning der Arnhemmers is ten slotte be loond geworden met een tegenpunt. Overigens is er iets demoraliseerends in deze slach tingen door de Leeuwen van de Meer, niet alleen voor de tegenpartijen, doch ook voor de Ajacieden zelf en de toeschouwers. En de verslaggever wordt er wanhopig onder! Hij kan al bij voorbaat op zijn manchet schrijvenLucas scoort, Brockmann scoort, V. Dort scoort De vraag is alleen maarBlijft het scoring cijfer onder de 9, of komt het boven de 12?! Voor Jo Pelser, die nog rust houdt, speelt Groot- meijer op de spilplaats. Vermeld moge worden, dat deze veteraan reeds in de morgenuren een wedstrijd voor Ajax III had medegespeeld Verder is de ploeg volledig. Vitesse brengt daar tegenover een zeer sterk elftal in het veld. En het is eigenlijk niet duidelijk hoe zulk een elftal dermate klop heeft gekregen. De prestaties van de spelers zijn waarschijnlijk blijven steken in de modder van de W'meer, want het veld was erbarme lijk slecht en zwaar te bespelen. De Vitesse-mannen verklaarden evenwel na afloop, dat. zij afgezien van het moeilijke veld niet opgewassen waren tegen zulk spel en zij uitten hunne bewondering over de sterkte onzer ploeg onomwonden. Zooals de uitslag verraadt miste de wedstrijd at tractie, hetgeen een heele teleurstelling was voor de 5000 a 6000 menschen, die opgekomen waren om Göbel's club tegen Ajax in het veld te zien. Voor zoover de Vitesse-spelers vermochten, hebben zij den naam hunner vereeniging eere aangedaan. Het tegenpunt was een fraai staaltje van snelheid en ontstond uit een snellen aanval van links. Smit liet zich, toen de bal goed voorgezet werd, verschalken. Niemand misgunde den Arnhemmers dit tegenpuntje, getuige het hartelijk applaus waarmede het begroet werd. En voor Ajax was het eene aansporing zich van de verslapping te herstellen. Wat zij trouwens deed, want 'n halve minuut later nam zij wraak. Brons, de Arnhemsche doelman, had werk te over en heeft weliswaar 10 ballen door moeten laten, doch minstens het drievoudige werd in goeden stijl gekeerd, hetgeen pleit voor zijne capaciteiten. Lucas passeerde hem vier, v. Dort driemaal, Broekman tweemaal, terwijl ook Gupffert en de Natris elk een duitje in het zakje stopten Hordijk en Terwee probeerden het van tijd tot tijd ook eens, maar hun kanjers belandden in de stevige knuisten van den Arnhemschen poortwachter Onze achterhoede als gewoonlijk zoo safe als je 't maar wenschen kan. In Couton en Pelser hebben we toch 'n paar full backs, die elke ploeg wenschen kan. Scheidsrechter L. Knegt had geen moeielijke taak. Het vaak buitenspel loopen van enkele onzer voor hoedespelers, met name de vleugels, ontging niet aan zijn aandacht. Wij gelooven, dat het goed is, als door de betrokken spelers aandacht worden besteed aan dit punt. Resumeerende bevestigde deze wedstrijd voor de zooveelste maal, wat hier niet meer herhaald behoeft te worden Het wordt eentonig. Every body is saying it Ajax II, had weinig moeite met U. V. V. III en won met 5-0 zoodat, als a s. Zondag ook Hilver sum II op ons terrein verliest, ons tweede officieel kampioen is.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 5