Officieel gedeelte. Z. V. V. I AJAX I te Zaandam. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Clubbericht Zondag a s. Bijeenkomst spelers en supporters Centraal Station uiterlijk 11 30 uur. 26 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ten tweede: Op 'n mooi, lekker hard veld, daar kunnen de Tilburgers eerst voetballen, 'n Lust, zie'de! Maar in die klei. Geen doen voor de jongens! Ten derde: De Willem II ploeg was onvolledig, miste twee harer beste spelers. Kijk eens, beminnelijke bewoners en nog beminne lijker bewoonster van het Zoele Zuiden Alleen dit laatste motief is er een, dat telt. Maar de twee andere Komkom Zoo wanhopig in de minderheid hadden we ons de kampioenen niet voorgesteld. Ook al was de tegenstander 'n stevige ie-klasser, die alleen door 'n gril van Fortuna gezegend is met 'n tweede-klastitel en omgeving. Hoor eens, Willem II, we willen maar aannemen, dat je ons dit maal geen klaren wijn hebt geschonken 1 Zoo spelen Neerlands Kampioenen niet! .Neen, dit was groc van Kampioen Ik citeer Nevoh: (zie ons vorig nummer) Ajax speelt eenvoudig met bijna al haar tegen- standers en elk nieuw succes is tevens een striem voor ons bondsbestuur, dat het vorige jaar kans »zag, de Ajaciden de deur welke tot de le kl. leidt voor de neus dicht te smijten. Doch er wordt weer tegen die deur gebeukt en nu moeten »de paneelen maar aan splinters!" Ik beweer, ik constateer, dat die deur j.l. Zondag tot gruis is gerammeld. Die 4-0 op de Kampioenen van Nederland is de alles verpletterende stormram 1 Nu zal toch ook het Bondbestuur wel doordron gen zijn van de wenschelijkheid Ajax met bekwamen spoed tot den graad van „waschechte" eerste-klasse- vereeniging te promoveeren Let wel tot de officiëele, heusche, onversneden, werkelijke, waschechte eerste-klasse Niet tot de groc- of margarine-eersteklasse Jawel 1 Vraag maar, bewijs maar, overtuig maar, toon maar aan Er is toch altijd weer: HET BONDSBESTUUR! Over het Bondsbestuur gesproken Ik citeer (alweer) Interviewer (De Sport van Dindag 27 Februari 1917): De meeste van deze bestuursleden zijn geeste lijk niets anders dan ambtenaren geworden. De »één zit er 25 jaar in, de ander 20, nummer drie 16, nummer vier 10 en-zoo-voort, en ze »zijn langzamerhand allemaal vastgevroren inden conventioneelen organisatie-sleur. Ze zijn ver- »ambtenaard, ver-bureaucratiseerd, ver-inkt en »verrapport, ver-commissiet en verdroogt! Hun »talent is vermolmd, muf geworden in de benauwende atmosfeer van declaratiepietluttig- >heidjes en doode, stroeve vereenigingszaken. Het zijn geen leiders van een sportbond lichaam voor jong, frisch, tintelend voetbal- Heven het zijn regenten van een ouwe-man- netjes-gesticht, die eens per maand samenkomen om te beslissen of het rooie kool met karbonade, dan wel capucyners met spek zal zijn. Wat zij hadden aan geest en aan talent en »aan initiatief en aan goede, eerlijke bedoeling en dat was stellig veelis verloren gegaan >in het jarenlange gepeuter over allerlei kleinig- heden." En dan vraag ik met de hand op mijn Vlokki- aansche hart: Is hier heil te verwachten? Is hier hoop? Enfin, ik dweep met spreekwoorden en zegswijzen. Bij voorbeeld Beter ten halve gekeerd als ten heele gedwaald! Amsterdam, 5 Maart 1917. VLOKKIE. W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, van Eeghenstraat 32, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. Ph. Geerlings, 2e Penningmeester. H. R. Reitenga, F. schoevaart, c°mi ïmissarissen. W. F. Egeman, J. J. Grootme-ijer, Tj. de Munn'ik. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. M. J. Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. Reclame-Commissie. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. Athletiek-Commissie, M. J. koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2