Begunstigt onze Adverteerders. Ingezonden Stukken. Atlethiek. (Stan c/e (StdmtntAéraUe t>an (lei Snieu/vs van Eeghenstraat 32, Amsterdam. CLUBNIEUWS DER A. F C. AJAX 35 Na de thee Kregen de Romijnen den wind mee Hun supporters beginnen als gekken te schreeuwen De spelers die zitten er op als leeuwen Maar net als je denkt ze zijn er doorheen Zie je weer een Bataven been Die de bal ongegeneerd Weer op de andere helft deponeert En dan gaat het natuurlijk in draf Weer op der Romeinen goal af. De Batavenmidvoor geeft een keiharde pil Opeens een hartverscheurende gil En met een doffe paf Vliegt de scheidsrechter z'n hoofd er af. Daar lag z'n kop op den harden grond Met het fluitje nog in zijn mond. Een paar geneesheeren Moesten helaas constateeren Dat hij nooit meer als referee kon fungeeren Maar zei zoo'n geleerde heer Hij stierf op het veld van eer En wat wil je nu eigenlijk meer Tot mijn innige spijt Staakte men den wedstrijd En de scheidsrechter die brave Werd onder de Amersfoortsche kei begraven Als je daar nu komt tegen middernacht Hoort men droevig en zacht Een eigenaardig schril geluid Dat is de scheidsrechter die fluit. TRIC-TRAC. Geachte Redactie van ons Club-blad. Welk een emotie heeft het stukje over Athletiek in Uw vorig blad teweeggebracht. Hulde aan den man, die het allereerst de gemoederen wakker schudde om zoodoende de spelers, en vooral de jongeren, op te wekken hun lichaam door het beoefenen der athletiek krachtiger, hunne spieren soepeler en dienst baarder te maken voor het voetbalspel. Een ieder weet hoe gezond ons spel is, vooral gezond, omdat in tegenstelling met andere sport, elke zenuw van onze corpus in beweging wordt ge bracht. Die zenuwen moeten echter gestaald worden door rustige voorbereiding, vooral niet overdreven athletiek, zooals daar zijn hardloopen op kleinen afstand, oefeningen met den punchbal, worstelen, lichaamsbewegingen op de plaats, enz. enz. Daardoor alleen zullen velen onzer jongere spelers het houterige in hun spel kwijtraken en zoodoende meer succes en plezier in hun spel gaan zien. Ons doel moet zijn, door het beoefenen van lichte athle tiek van onze toekomstige spelers lenige en krachtige menschen te maken. Maar redactie, naast onze spelers staan zoo'n massa nietspelenden, oud-spelers en donateurs, die het hunne bezigheid achten slechts naar het spel bij wedstrijden te kijken en daarbij hun eigen body vergeten, Denkt niet, dat ik al die oudjes wil laten hardloopenOude beenen kunnen die weelde niet meer aan, terwijl velen der oudjes reeds een respec tabel buikje bezitten, en het kruis ook reeds zijne rechten doet gelden. Wat ik dan met de ouderen voor heb? Ook athle tiek, en wel in den vorm van schermen, boksen, turnen, gewichtheffen. Kalm aangevat geloof ik dat deze oefeningen, mits één avond per week daaraan worde gewijd, van velen onzer de begonnen stijfheid zal wegnemen, voor velen als een verjongingskuur zal werken. Waar een wil is, daar wordt ook wel een weg ge vonden. Mij dunkt dat naast Bam Kingsley, den boksleeraar, ook nog wel leeraren in de andere sporten gevonden zullen worden, die een of meer groepen van onze ouderen op aangename wijze kunnen leeren, bewegingsvlugheid niet alleen, maar gelijktijdig het aankweeken van physieke kracht op rustige, bedaarde wijze zoo hoog noodig in de tegen woordige maatschappij. Ik hoop, dat U mijn praatje een plaatsje in Uwe kolommen wilt gunnen, om in volgende nummers de namen van hen die willen, op te nemen en zoo

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 11