De Amersfoortsche Kei. 34 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zooals tegenwoordig ten duidelijkste is bewezen Konden de Romeinen en Batavieren reeds schrijven en lezen, Maar bovendien verstonden zij wonderwel De regelen en finesses van 't eed'le voetbalspel. Toen Julius Caesar met Claudius Civilus had kennis gemaakt Waren zij direct over voetbal in gesprek geraakt Eri des avonds na 't diner vroeg Julius al gauw Of hij eens met een Elftal te Rome spelen wou. Nou sprak Claudius met pleizier Maar Rome is een eind van hier. 't Is voor ons sportlui wel een kleine prestatie Maarwe zitten hier midden in de mobilisatie En al zou ik het nu nog zoo graag wenschen M'n halve elftal ligt aan de grenzen Nou als ik zeg je moet Zondag naar Rome Dan doen ze hun best om daar te komen Verlof of niet wat hindert dat Maling aan een pond of wat. Maar je kan toch niet verlangen Dat ze half gaar aan den draad blijven hangen Nou zei Julius met je permissie Ga ik eens zwammen met de Elftalcommissie En als jullie de reiskosten betalen Ga ik mm elftal uit Rome halen. Alleen zou ik heel gaarne vernemen Of w' onze broodkaart mee moeten nemen Dan zal je eens zien wat mijn team kan presteeren Daar kunnen jullie nog heel wat van leeren En ik zeg dat jou elftal een zoodje van niks is Zei woedend nu Claudius Civilus Wat zeg je wel van zoo'n voorbaring Je wordt ingemaakt als regeeringsharing Dat wil ik je alleen maar zeggen En nu kom op, waar wil je leggen. Maar Julius die erg bang was voor klappen Begon uit een ander vaatje te tappen Kom Claudius zoo bedoel ik het niet Ben jij een Bataaf of ben jij het niet Vooruit „die Waffen nieder" zeg Dan geef ik er bij Kras nog eentje weg. Enfin na een poosje boomen Werd 't volgende overeengekomen De wedstrijd zou worden gespeeld op de Amelsfoortsche hei, En Claudius gaf Caesar als wisselprijs de Amersfoortsche kei. Als ze hem winnen dacht de slimme rot, Maak ik als de bliksem een uitvoerverbod Als scheidsrechter zou Nero fungeeren En deze moest daad'lijk de spelregels gaan leeren, Want daar hij zelf een reuzenspeler was Wist hij van spelregels niets, da's zoo helder als glas Ook voor de grensrechters werd het puikje genomen Een uit Holland en een uit Rome Nou, zei Julius, nou ben ik content En over twee maanden ben ik present Hè dacht Claudius, wie had zooiets verwacht Toen hij Caesar in de trekschuit had gebracht. Caesar riep nog adie, 't Wordt, Veni, Vidi Vici. Maar Claudis zei, loop naar de maan 't Zou wel kunnen, maar 't zal niet gaan Je kan me nog tienmaal meer vertelten En nu direct mijn team op gaan stellen. Voor m'n keeper ben ik gelukkig niet bang In z'n trui is geborduurd „verboden toegang" En op de deklat staat zonder te jokken Na half vijf „binnen zonder kloppen". Nou daar heb je dan m'n backs De grootste vooral die trapt links en rechts En daar hij handelaar is in sigaren Verdeelt hij z'n trappen in lichte en zware De andere is „reuze" in dit seizoen En geeft hem geweldig van katoen. M'n half-linie is enorm naar m'n zin Die kan voeden alseen gezonde min, Pittig en krachtig, Nooit zenuwachtig Stuiten zij iederen aanval terstond. Geven dan weder 't Veroverde leder Aan een vrijstaanden speler vlak langs den grond. De rechtsbuiten is vast niet mis 'k Wed dat hij zoo snel als een torpedo is. Maar als hij het lijntje ziet Ontploft hij niet En mét het kantje van z'n zool Zet hij de bal mooi voor de goal. Met m'n hardwerkende rechtsbinnen Is heel weinig te beginnen Zoo is hij hier, zoo is hij dort En daarbij een keurig hard laag schot. En dan m'n beroemde Centervoor Die vent gaat er toch zoo heerlijk van door 'n Betere kan je nooit verlangen 't Is net of de bal aan z'n veter blijft hangen, Als een haas loopt hij de bal achterna En hij schiet als een Dicke Bertha M'n linksbinnen ook niet te vergeten Moest eigenlijk Bamberg heeten Vol elegance. Staat hij om je heen te dansen En net als je denkt, die bal is voor mij Schuift hij je met een vaartje voorbij. De linksbuiten is geweldig in vorm Die kerel speelt toch zoo enorm Wanneer hij nog een paar jaren zoo speelt Krijgt hij beslist een pracht van een standbeeld. heeft nooit een malheur Schiet als een mitrailleur En houdt er z'n lijntje De twee maanden zijn om En in dichte drom Zijn de Romeinen gekomen De hei is als een mudje zoo vol En de rest klimt in palen en boomen De penningmeester is meer dan tevree En precies op tijd klokslag twee Treden de teams de krijtlijnen binnen Daar snerpt het fluitje het spel gaat beginnen. De Romeinen gaan op 't doel af met een vaartje De linksbinnen peert en het scheelde geen haartje Of ze hadden al dad'lijk de leiding gehad. Maar de Bataven keeper is zoo safe als wat Hij springt naar de bal en met z'n lange vlerken Weet hij de bal nog net corner te werken Die hoekschop Leverde niets op, Want de back kreeg de bal op z'n been En hij gaf hem een zeen Dat Claudius en de scheidsrechter zeien Sodemeklap, wat kan die vent keien Nu is de bal bij den midvoor Deze gaat er als een lawine vandoor Hij neemt er een paar En onder de uitroep van „Hadt je me maar" Geeft hij een peer kolossaal Hénet tegen de paal De Romeinen zwoegen en draven En de Bataven Ze werken als duivels, ze zitten er op. Een wedstrijd first class werk'lijk tip top Hun samenspel dat sluit als een bus En de ster is Claudius Civilus Ha daar heeft hij de bal weer Hij geeft hem een peer Naar de Rechtsbuiten Die neemt de kuiten En na wat spelen Geeft hij hem over de heele Naar de linksbuiten Die snort er over heen Speelt keurig om de halfback heen Een juweel van een voorzet Een reuzen head En onder jubelende pret Ligt de bal in het net En de scheidsrechter zet Een potloodstreepje op z'n manchet De bal gaat nog even naar 't midden terrein En toen was 't half-time.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 10