Begunstigt onze Adverteerders VARIA. Ajax IV - Neerlandia II ging op een bijna onbe speelbaar terrein door; onze jongens speelden in een ongekende vorm. Het Neerlandia - elftal werd letterlijk aan flarden gescheurd. Met 11 1 bleven wij in de meerderheid. Ajax VI A.F. C. VI. Ons zesde elftal had meer moeite dan verwacht werd met A. F. C. VI. Slechts met 2I kropen wij door het oog van de voetbalnaald A. F. C. VI bracht verschillende spelers van zwaar kaliber binnen de lijnen. Het tirailleur - vuur van onze lichte infanterie, die zich op het zware gevechtsterrein gemakkelijker verplaatste, zegevierde echter na een verwoeden strijd. Correspondentie. Aan den inzender (A.) van „Opmerkingen" F.J.C.Ongetwijfeld is het zoo naar genoegen? Vragenbus. N.N, Neen, inzake de ,,groc van eerste klas" is nog niets definitiefs beslist. Het is dus zeer wel mogelijk, dat Ajax het volgende seizoen in de onversneden" Ie klasse uitkomt. Seriewedstrijden te Enkhuizen van Eeghenstraat 32, Amsterdam. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 23 D. E C. - tenein ondernamen. Ook het Ajax terrein, waar Ajax II - Hilversum II gespeeld zou worden, was nog niet van de wisselvalligheden der natuur der jongste weken bekomen en werd Zondagmorgen door den consul afgekeurd. Waar bleven de troepen om nu, zooals in 1574, Leiden te ontzetten Wij ontvingen ook van andere zijdé het verzoek, betaling van het abonnementsbedrag per kwartaal mogelijk te maken. Dit verhoogt echter in niet geringe mate de kosten van administratie (innings- kosten etc.) en de bescheiden abonnementsprijs laat zulk een verhooging der kosten waarlijk niet toe. Om echter het bedoelde bezwaar te ondervangen, hebben wij den verkoop van losse nummers inge steld (zie voor adressen pagina 4 van den omslag) en de jongelui, voor wie betaling van het bedrag a f 2.in ééns te moeilijk is, kunnen zich door een halfmaandelijksche uitgave van 10 cents lezers van ons blad maken Wat de ongeregeldheden bij den wedstrijd Ajax- Spartaan betreft, dit moet als een afzonderlijk geval beschouwd worden. De regeling op ons terrein - daarvan is U toch wel overtuigd - wordt naar beste krachten verzorgd. Het Bestuur heeft voor het tweede elftal ingeschreven voor bovengenoemde Seriewedstrijden, welke ter eere van het 4-jarig bestaan der vereeniging West-Frisia op 1, 8 en 9 April a.s. zullen plaats hebben. Voor deze wedstrijden zijn zeven 2e. klasse N. V. B. vereenigingen uitgenoodigd, terwijl Ajax II als achtste elftal medespeelt. Uitgeloofd wordt als eerste prijs een Zilveren Beker en als tweede prijs een Zilveren Lauwertak. Indien de competitiewedstrijden van Ajax II het gedoogen, gaat natuurlijk een pittig elftal naar Enkhuizen. Tweede en derde elftalspelers, welke op bovengenoemde dagen beschikbaar zijn, wordt verzocht zich aan den secr. der Elftallen commissie, den Heer Koolhaas op te geven, opdat de Elftallen commissie daarna een keurelftai kan samenstellen. (Stan c/e fêtdrmmotrafaet>an tl,et

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7