Van week tot week. Een Kannibalenwedstrijd. Zondag 18 Februari 1917. L. V. V. I (Leiden) Ajax I Zondag 25 Februari 1917. 22 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De historische geschiedenis Die ik U ga verhalen, Komt uit een heel, een heel ver land, Uit 't land der kannibalen. 't Gebeurde daar eens in een team De naam ben ik vergeten, Dat de captain van het elftal Het volgende liet weten. Wanneer ons team nu Zondag wint En wij dus promoveeren, Dan noodig ik het heele stel Met mij te gaan dineeren. De slimmerd dacht we winnen nooit Dat kost me fijn geen centje, Die andre club is veel te sterk En toch blijf ik het ventje. De spelers waren half dol In 't vooruitzicht van 't dinéetje, Ze trainden zich de heele week, Ontzagen zich een beetje. En toen ze na een zwaren strijd De match hadden gewonnen, Riep de* aanvoerder wanhopig uit Wat ben ik toch begonnen. t Je bent een fielt, je bent een schurk De duivel zal je halen, Je hebt ons een diné beloofd En je kan niet betalen. We hebben honger als een paard En door de drift bezeten, Heeft toen dat team, waarachtig waar Z'n captain opgevreten. Trie - Trac. - 0 8. 'n Wedstrijd, even grijs van eentonigheid als het nevelkleed, waarin zich na zonnige dagen van ijs- vreugde deze eerste voetbalzondag gestoken had. We zoudeu, zooals de uitslag reeds eenigermate doet vermoeden, feitelijk kunnen volstaan met de mededeeling, dat er niet tegen, doch met L. V. V. is gespeeld, willen echter onzen lezers met zulk een kort verslagje niet afschepen, benieuwd als zij zullen zijn naar de eerste verrichtingen der Ajacieden na de gedwongen rust der laatste weken. Ajax was niet volledig. Smit moest wegens een klein beenongeval, gelukkig niet van ernstigen aard, dezen wedstrijd overslaan, terwijl de Natris verhinderd bleek te zijn. Ziegler zal nu het doel verdedigen en Jan Grootmeijer de rechtsbuitenplaats bezetten. Wanneer scheidsrechter v. Gessel beginnen heeft gefloten, zien wij v. Dort c.s. al dadelijk op het Leidsche doel aanstormen en een offensief openen, dat geweldig is. Met lage centers gaat de bal, van middenspelers naar vleugels vice-versa, in de richting van het vijandelijke doel en de zwakke verdediging der Leidenaars staat hopeloos tegenover dit passing- systee m Guppfert, Broekman en Lucas hebben al fluks drie gaten ia de L. V. V.-veste geschoten en het bombardement is nog slechts begonnen Met de sporadische uitvallen der Leidenaars, die werkelijk systeemloos te werk gingen, hadden Pelser en zijn mannen geen moeite. En Ziegler was geheel en al op non-actief gesteld 1 De score werd successievelijk opgevoerd Grootmeijer en Gupfert plaatsen den bal steeds keurig voor den doelmond en de L. V. V.-ers mogen eigenlijk nog blij zijn, dat het geen schandelijke inmaakpartij is geworden. Na de rust de stand was toen 5-0 werd het spelletje een tikje interessanter. De vrees voor dubbele cijfers scheen den Leidenaars waarlijk wat spirit gegeven te hebben. Door onze sterk vooruit gedrongen voorhoede bij herhaling offside te zetten, strandde menige vinnige aanval op het Leidsche doel en zelfs zagen we 'n enkele doorbraak der rood-zwarten, zoodat Ziegler er 'n paar ballen uit moest klappen. Wat hem veel plezier deed l Inmiddels had onze voorhoede niet stilgestaan l Er werd lustig gekogeld en we begonnen juist den tel kwijt te raken, toen de referee inrukken blies en aan deze onbeduidende match, die ons liefst acht doelpunten opbracht, een einde werd gemaakt In het Sportblad schrijft Nevoh over dezen wedstrijd »Ajax rammelde te Leiden L V.V. met eventjes »8O dooreen. Ajax speelt eenvoudig met bijna al haar tegenstanders en elk nieuw succes is tevens een striem voor ons bondsbestuur, dat het vorige jaar kans zag, de Ajaciden, de deur welke tot de le kl. leidt voor den neus dicht >te smijten. Doch er wordt weer tegen die deur gebeukt en nu moeten de paneelen maar aan splinters 1 Een schrale oogst 1 Het D. E. C. terrein afgekeurd! Voor alle Ajax - enthusiasten een bittere teleurstelling, vooral voor hen, die vergeefs den tocht naar het

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 6