Van onze Elftallen-Commissie. Van onze Enquête-Commissie. AJax I. Ajax 11. Ajax III. Ajax IV. Ajax V. Aangenomen als werkend lid de Heer: Jan Glasbergen, Kwakersplein 3 Voorgesteld als ondersteunende leden de Heeren B. Mechanicus, Middenweg 77 door B. Levie en J J. Grootmeijer; als werkend lid de Heer: Onze Voorzitter lid van den Gemeenteraad van Watergraafsmeer. FEUILLETON. Met Ajax naar Leiden 20 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX De Elftallencommissie stelde voor de maand Maart de volgende elftallen vast: •J. L. A. Smit, F. Couton, G. B. Terwee Jr., M. Pelser, J. L. v. Dort Jr., J. D. de Natris, H. Hor dijk, Th J. F. Brockmann, M. Lucas, W. H. A. Gupf- fert, V. Pelser. C. L. Wintershoven, A. Levendig, F. Gehrels, M. L. Wesling, A. J. de Kruijff, J. Goosen, J. H de Vos, J. W. Lucas, T. L. Schaefer, A. J. Maasen, H. A. G. Z. Kooge. G. J. Masselman, Joh. Blokland, F. H. Schoevaart, A. J. ten Herckel, M. G. H. H. Pijnappels, K. van Kasteel, J. Takes, J J. Grootmeijer, P. J. Prins, Chr. Heinrich, P. J. M. van Os. A. Rous Jr J. van Oudheusden, H. Swijters, P. J. H G. Feij. K. L. de Boer, J. L. Dobbe, D. W. v. Raan Jr., D. Roodenburg, A M Prins, L. v. d. Berg, J. Strasser. B. G. Beths. J. W. Hoeffnagel, Joh. A. Slagt, B. Rosenberg, K. Gomes, J. H. Brandt, W. Mast, J. Lindenberg, W. F. Loose, N. J. P. Smith, A. M. Deerenberg. De Secretaris der Commissie: M. J. KOOLHAAS. als ondersteunende leden de Heeren; C. J. A. Goosens, Kuiperstraat 136; J. Benjamins, ie Oosterparkstraat 216; M. P. J. Wijtenburg, 2e Const. Huijgensstraat 54; H. F. Petersen, Heerengracht 214 door Tj. de Munnik en J. J. Grootmeijer; Goudswaart, Marinierstraat 1 door J. J. Grootmeijer en onderget. H. D. DADE HNzn Secretaris. Het was ons zeer aangenaam te vernemen, dat de heer Egeman tot lid gekozen is van het College van Bestuurderen der Gemeente Watergraafsmeer en wij herhalen hier gaarne de gelukwenschen, die wij onzen praeses bij die benoeming namens de geheele vereeniging hebben overgebracht. Degenen, die met de persoon van den heer Egeman bekend zijn, weten over welk een organisa- aarzeling aanmet 'n blik in 'n paar blauwe van licht en vroolijkheid tintelende kijkers Die mijner vrouw „Rekent U op me" golft het langs de draad. Wij, de blauwe kijkers en ik, wonden ons op het afgesproken uur in de Rood-Witte kluwe, die zich bij onze aankomst reeds in de vestibule C. S. bleek gesponnen te hebben 'n Vroolijk gezelschap, vol goeden moeds. Drukte handjes en zei elkaar vriendelijke dingen. Hier en daar hadden 'n paar oogen nog moeite de slaperig heid weg te lachen. Ook pas half twaalf! Op 't critieke oogenblik bleek de Natris onzichtbaar De tweede secretaris, ons reis-factotum, kreeg benauwdheidjes Toch moesten we weg. En toch gingen we niet. Heel eenvoudig. Geen plaats voor zooveel mense, zei 't conducteurtje. Dus wacht je tot 'n volgenden trein. Vroeger ging je altijd mee. Nu niet. Buitenge wone tijden, buitengewone zeden! We hebben met wat koffie en choc den tijd verdronken en hapten de laatste minuten door middel door VLOKKIE. 'n Intellectueel-wetenschappelijk rinkelen van het telephoonbelletje, jongstleden Zaterdagmorgen, en ik wist reeds Dat kon alleen de Redactie van ons Ajax-Clubnieuws zijn 1 Met 'n nieuwsgierige handbeweging grijp ik naar den geluidhoorn. ,,Vlokkie" zing ik. „Redactie A C.N.'' klinkt het op vriendelijksten toon. „Morgen „Morgen Mogen we op U rekenen voor de excursie naar Leiden, morgen? 'n Verslagje van U zou ons zeer aangenaam zijn. Diepe ruiging aan deze zijde van het apparaat!! Eerst wil ik bedanken - met 'n blik in de grauwe triestheid van misthemel - dan neem ik plots zonder

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 4