18 Februari 1917: L. V V I - Ajax I: o 8; 25 Februari 1917Ajax IV - Neerlandia II if i; Ajax VI - A. F. C. VI: 2—i. Wedstrijdprogramma voor Maart 1917. 4 Maart: Ajax 1 - Willem 2 I. 11 Maart. Ajax 1 - Alcmaria Victrix I. 18 Maart. Z. V. V. - Ajax I. 25 Maart. Ajax 1 - Vitesse I. Waarschuwing. Spelers in Militairen dienst. Adresveranderingen. Rijwielen. Clubcostuum. Ledenlijst. Bedankt als w.l. voor het seizoen 1917/18 de Heeren Bedankt. Bestuursbesluit Contributie. Toegang tot het terrein. 19 Uitslagen Ajax II - Kampong II. Amstel II - Ajax III. Ajax IV - A F. C. IV (li uur). Ajax VI - Neerlandia IV. Ajax adsp. - Blauw - Wit adsp. (n uur.) Hilversum II - Ajax II. Hercules III - Ajax II. Blauw Wit III - Ajax III. Ajax II - U. V. V. III. Ajax III - Wilh. Vooruit II. Geen geld of kostbaarheden tijdens het spel in de kleedkamers achter te laten. Bij vermissing stelt het Bestuur zich niet aansprakelijk. Ondergeteekende verzoekt aan alle spelers, die zich onder de wapenen bevinden, om volledige opgave van hunne tegenwoordige verblijfplaats, voor zoover zij deze opgave nog niet inzonden. Bij verandering van adres verzoekt het secretariaat direct bericht. Voor de goede orde is dit gewenscht. Men wordt attent gemaakt, dat er gelegenheid bestaat fietsen te stallen tijdens de wedstrijden, in de bewaarplaats aan den ingang van hel terrein, tegen een vergoeding van f. O. io. Daar nog steeds leden in een wit shirt, in plaats van het clubcostuum uitkomen, maakt het Bestuur den leden nogmaals er op attent, dat dit op straffe van boete volgens reglement is verboden. G. J. Kruseman Aretz, P. C. Hooftstraat 175. Rob. M Meijer, Amstelveenscheweg 146. H. G. M. Fey, Ruijsdaelstraat 34. M. Günzel, Marnixstraat 206. F. Fuldauer, 3de Oosterparkstraat 22. Als Bestuurscommissaris, lid Elftallencommissie en lid Enquêtecommissie de Heer J. Pelser. Dit bedanken in verband met drukke werkzaam heden van dezen Heer. Geroyeerd wegens wanbetaling de volgende werkende leden A Groenema, van Woustraat 64, Amsterdam. W. Koster, Pretoriusstraat 23, L. Mendels, Sarphatistraat 71, J. Schwier, Gov. Flinckstraat 332, C. Schreuder, Fred. Hendrikstraat 117, Amsterdam. D. Chr. Steinmetz, Amstel 326, Amsterdam. J Roos, Domselaerstraat 53, A. J. Lakenburg, Prooststraat, Utrecht. J. de Haas, Sarphatistraat 81, Amsterdam. G. F. Israël, Leliegracht 44, J. Broers, Ruysdaelstraat 114, J. Staal, Fort Waver Amstel, De penningmeester, de Heer Tj. de Munnik, verzoekt omgaande toezending van de contributie door die Heesen, welke de kwitantie 2de helft seizoen 1916/17 onbetaald terug deden gaan. Diploma wordt dan per keerende post. toegezonden. Toegang tot het terrein wordt slechts verleend op vertoon van diploma. Voor w.l. is vertoon van diploma, 2de helft van dit seizoen, verplichtend gesteld. Introducties zijn slechts dan geldig, indien zij door het secretariaat verstrekt zijn. Op andere introducties wordt voortaan geen toegang meer verleend.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3