Begunstigt onze Adverteerders 12 uur sluiten! Blauw-Wit Ajax. dïjax - (ddnénteuws van Eeghenstraat Amsterdam. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 15 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens reglement van den N. V. B. op Reekswedstrijden. De wedstrijden duren U/g uur. Is na 11/2 uur spelens geen uitslag in het voordeel van een der partijen verkregen dan wordt weder getost en de wedstrijd met een kwartier verlengd, waarbij na 7V2 minuut van doel verwisseld wordt. Zoodra echter een der vereenigingen het win nende punt in de verlenging heeft gemaakt, wordt de wedstrijd gestaakt. Is na 15 minuten verlenging geen doelpunt meer gemaakt, dan beslist het lot. 7. Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet in behandeling worden genomen. 8. De loting voor het wedstrijdprogramma zal plaats"" vinden op nader vast te stellen datum en plaats, waarbij iedere deelnemende vereeniging zich kan doen vertegenwoordigen. 9 De houdster van den Beker is verplicht dezen tegen een waarde van f 1200 te verzekeren tegen brand en diefstal. Zij verbindt zich verder alle aansprakelijkheid daarvoor op zich te nemen. 10. De vereeniging, die den beker voor één jaar in eigendom ontvangt, is verplicht dezen voor 1 Maart van het volgende jaar weder ongeschonden bij den secretaris van de A. F. C. Ajax in te leveren. 11. De namen der winnende vereenigingen worden in den Beker gegrift. 12. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Regelingscommissie; alle mededingers onderwerpen zich aan deze beslissing, waarvan geen hooger beroep bestaat. AmsterdamMaart ip/7. De Regelingscommissie van de wedstrijden om den Gouden Meerbeker" J. W. DE WIT, Burgemeester van Water graafsmeer, Eere- Voorzitter. H D. DADE H.Nzn., Voorzitter. TJ. DE MUNNIK, Penningmeester H R. REIJENGA CHR. C. HOLST J. J. GROOTMEIJER, Secretaris. Iu het Centraal Theater gaat momenteel een Revue, die de veelzeggende titel draagt, hierboven afgedrukt. Meer dan de titel echter trok ons, Ajaciden, de vermelding Blauw-Wit Ajax in het programma. Wat dat wel zijn zou? 'n Formeele match? Met Barbarossa als referee!? Maar het liep vreedzaam af! 'n Aantal, in blauw wit en rood-wit gestoken tooneel-voetballers zongen het gloedvolle lied, dat we hier laten volgen Schop dan toch, hier de bal, Licht hem beentje, Stop 1 Ik val. Hij staat offside, loop hem om, Free Kick, hands, schiet toch, Bom Smijt die kerel in zijn doel, Hou jé mond Strafschop, hands Referee Au, au mijn knie! Wij draven, wij schoppen, Wij tekkelen, wij koppen, Wij hebben pech voor de goal, Ik schiet daar gaat mijn zool! Hup! hup! Ajax! Hup! Blauw-Wit! Wat spelen ze met pit! Voorwaarts achter en de spil. Au, au mijn hoofd! Hier is Ajax, hier is Blauw Wit, Geef op, den bal, dat schot zit! Niet één club speelt zoo vol vuur. Pats! U. V. V. is zuur! Ajax wordt eerste klas In zijn sas, En Blauw Wit wordt Kampioen van (Slan de (Stdmtnt&éraéte

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 7