L.V.V. I Ajax I. Clubbericht. 5e Bekerronde. Zoriöag a.s. L.V.V. I Ajax I te Leiöen. Vertrek van ben trein 11.50 uur Centraal Station. Bijeen komst half twaalf in Öe vestibule van het Centraal Station. Zij, öie van het reöuctiebiljet gebruik wenschen te maken, kunnen zich aan öen Heer F. Pelser, Weteringschans 150, opgeven. Telefoon Z 1234. De op 4 Maart a s. vastgestelde beker wedstrijd Hercules - Ajax wordt zeer waarschijnlijk op het Ajax-terrein ge speeld. Wedstrijdprogramma Februari 1917. Waarschuwing Toegang tot het terrein. Elftalspelers. Contributie. Competitiestand 7 Ajax IV Ajax V Ajax VI O I 0.75 O O O CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX n voor 18 Febr. L.V.V. 1 Ajax 1. (zie boven) Ajax III E. D. O. II. Ajax IV A. F. C. IV (n uur). Ajax VI Neerlandia IV (2 uur). Ajax Blauw-Wit adsp (11 uur). 25 Febr. D. E. C. 1 Ajax I. Ajax II Hilversum II. Program A. V. B. nog niet bekend. Het Bestuur herhaalt de waarschuwing dat het aanbeveling verdient geld of kostbaarheden tijdens het spel in bewaring te geven. Bij vermissing stelt het zich niet aansprakelijk. Men wordt verzocht nota te nemen, dat toegang tot het terrein voor de komende wedstrijden slechts wordt verleend op vertoon van het diploma tweede gedeelte seizoen 1916/17. De secretaris der elftallen-commissie ziet gaarne eventueele afschrijvingen uiterlijk des Vrijdags tege moet. Heeren ledeu, welke zonder bericht wegblijven, zullen voortaan reglementair beboet worden. De penningmeester, de Heer Tj de Munnik ver zoekt toezending van het tweede gedeelte der contri butie a f4— over dit seizoen, van hen. die de kwitantie onbetaald terug dedèn gaan. Diploma wordt alsdan omgaand toegezonden. Het adres van den penningmeester is Admiraal de Ruijterweg 194. A.V.B. ie klasse B gesp gew. gel. verl. pnt. v. t. gem. V. V. A. Ill 7 6 0 12 258 I-71 O. D. E. II 7 5 0 2 10 28 10 1 43 Bl.-Wit IV 8 5 0 3 10 229 1 25 Neerlandia II 4 0 3 8 16 —14 1.14 Swift 1 B 8 4 1 4 9 27—14 1.12 6 3 0 3 6 9-13 1.— A F C. IV 7 1 2 4 4 13 10 0 57 D E. C III 8 1 2 5 4 8—28 0.50 R. U. C. II 6 0 1 5 1 2—44 0.16 A, V. B. 2e klasse D Ready 7 5 1 1 11 38- -14 i-57 Blauw-Wit V 10 7 0 3 14 36 -17 1.40 7 2 2 3 6 16 -17 0.85 V.V.A. IV 9 2 3 4 7 18- -27 0 78 V.R.A. IV 7 2 1 4 5 11- -36 0,71 A.F.C. V 6 1 1 4 3 6 -IS 0.80 A.V.B. 3 e klasse D Amstel IV 11 10 0 1 20 56 - 4 1.81 8 6 1 1 13 32- 10 1.62 D.E.C. IV 10 7 3 14 18 10 1.40 Blauw-Wit VI 7 3 3 7 10 20 1. Meeuwen VI 8 3 0 5 6 13 -24 A.F.C. VI 7 2 S 4 11- 20 0-57 R.U C III 5 1 4 2 7- -27 0.40 Neerlandia IV 10 2 8 4 9 -46 0.40 WA V 4 0 0 4 0 3- -28 Namens het Bestuur: J. J. Grootmeijer. secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 3