Officieel gedeelte. Eere-Leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. Clubbericht Wedstrijdprogramma Waarschuwing. Atlethiek. Elftalspelers. Vriendschappelijke Wedstrijden. 2 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX H. D. Dade HNzn. L. v. Vliet. Chr. C. Holst. F. H. Stallmann. K. W. F. v. d. Lee. H. Alofs. W. F. egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. Grootmeijer, Secretaris, van Eeghenstraat 32, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. Ph Geerlings, 2e Penningmeester. J. Pelser, H. R. reijenga, Commissarissen. F. schoevaart, j W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik. W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. J. Ph. Geerlings Tj de Munnik. Leden. J. Pelser. J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, Jan Pelser, P. M. J. van Os, Tj. de Munnik, Joop Pelser, J. Reynolds, Adviseur. M. J. Koolhaas, toegevoegd Secretaris, Oranje Nassaulaan 81 J. S. Günzel, D. Levendig. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. Uitslagen van wedstrijden 24 Dec. 1916. E. D. O. I - Ajax I, 0—3; K. H.C.- Ajax toer combinatie, O - 2 D.E C. IV - Ajax VI, I4; 25 Dec. 1916 Alcides - Ajax toer combinatie, 3 5; 26 Dec. 1916: Ajax I - D. F-C. I, 42; Robur - Ajax toer combinatie, 1 5 Ajax veteranen.- V.V.A. veteranen, 1 1 Leden. Plaatsvervangende leden 31 Dec. 1916: Ajax I - Z. V. V. I, 11 - O 7 Januari 1917: Ajax I - de Spartaan I, 2o; Victoria II - Ajax II, 1 3 14 Januari 1917Ajax adspiranten.- Swift adspi- ranten, 3 1 21 Januari 1917: A. F. C. I - Ajax I, 2—1. voor Februari 1917. Tengevolge van het uitstellen der wedstrijden op Zondag j.l. zijn veranderingen niet uitgesloten. 4 Febr Z V V. I Ajax 1. Hercules III Ajax II. Blauw-Wit III Ajax III. Ajax IV R. U. C. II. (11 uur) Ajax VI Neerlandia IV. Ajax adsp. Blauw-Wit adsp 11 Ajax I Vitesse I. (Vriendschappelijk.) Ajax II U. V. V. III Ajax UI Wilh. Vooruit II. 18 L V. V. I Ajax I. Militair XI Ajax toer comb, te Oisterwijk. Ajax III E D. O II 25 D. E. C. 1 Ajax I. Ajax II Hilversum II. Het Bestuur waarschuwt alle leden nogmaals geen geld of kostbaarheden tijdens het spel in de kleedkamers achter te laten, daar het zich, bij eventueele vermissing, daarvoor niet aansprakelijk stélt. Zij, die zich nog niet tot deelname aan den Heer M. J Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81 hebben opge geven, en zich beschikbaar wenschen te stellen, gelieven namen en adressen op te geven Ook niet geoefenden kunnen deelnemen. Elftalspelers, welke verhinderd zijn aan wedstrijden deel te nemen, wordt in herinnering gebracht dat het werk van onzen secretaris der Elftalcommissie zeer wordt verlicht, indien afschrijvingen reeds Vrijdags in zijn bezit zijn. Zoonoodig zullen voor taan spelers, die zonder bericht wegblijven, regie mentair worden geboet. Heeren leden wordt verzocht, zonder voorkennis van het Bestuur, geen wedstrijden onder den naam ,,Ajax" te organiseeren Vooral wordt gewaarschuwd geen z g ,,Ajax toer combinatie" wedstrijden te spelen, welke niet door het Bestuur zijn geregeld. Een en ander is bij regle ment uitdrukkelijk verboden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1917 | | pagina 2