5 De verrichtingen van de lagere elftallen. AJAX II ontving D. O. S. II uit Utrecht. Tot de pauze hielden de geelhemden goed stand. De stand was toen eerst 3-0 in ons voordeel. Doch toen was het uit met den tegenstand. 'tGele elftal werd letterlijk aan flarden gescheurd en met een 13-0 nederlaag naar huis gezonden Ajax II boekte haar 9e overwinning in dit seizoen, maakte 61 goals, waarvan in competitie wedstrijden 531 Ajax II staat dan ook No. 1 in haar afdeeling. AJAX III won, evenais eerst den thuiswedstrijd, nu ook den uitwedstrijd tegen V. R. A. III met 3-1 en gaat daardoor weer een plaatsje naar boven. AJAX IV mocht uitrusten van den zwaren wedstrijd tegen V. V. A. Ill en was vrij. AJAX V dat op eigen terrein B.Wit V met 5-1 wist te slaan, kon het op het Stadion-terrein niet verder brengen dan een 6-1 nederlaag 1 AJAX VI ontving V. V. A. V en handhaafde haar reputatie. Met 3-1 bleef zij de meerdere. ADSPIRANTEN Onze adspiranten waren te gast bij de Wilh. Vooruit Adsp. en haalden de dubbele cijfers! Met 10-0 wisten onze kleine Ajacieden te winnen Wie verleenen hunne medewerking? CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX. ondanks een 41 achterstand opnieuw geweldig partij te geven. De linksbuiten bezorgde hun een tweede doelpunt, "n staaltje van volhouden, dat vermelding verdient. Over het algemeen ging het ietwat ruw en rumoerig toe in dezen wedstrijd. Zenuwen bij spelers en pupliek waren hiervan waarschijnlijk de redenen doch ook de zwakke leiding was niet vreemd aan een minder geregelden gang van zaken. De Ajax-mannetjes stonden in den beginne vreemd op te kijken van zulk overbluffend spel van de O. D. E.-ers, en kunnen uit dezen wedstrijd 'n goede les meenemen, n. 1. dat geen tegenstander, welke ook, ooit te versmaden is. Er is echter door de onzen hard gewerkt en ver diend gaan we de vijfde ronde in. Wie zal het nu zijn: Een West ie klasser waarschijnlijk, en dat kan dan weer iets puiks worden Iets wat in de laatste jaren niet voorgevallen was gebeurde op 3 December j 1. We kregen dien dag eventjes vier nederlagen te slikken. 't Begon al met de papieren 5-0 overwinning van V. V. A. III op ons IVe elftal, dat slechts met 7 spelers verscheen. 'n Onvolledig Ajax III werd door W. F. C. II (Wormerveer) met 6-0 geklopt. Ajax V verloor met 2-1 van V. V. A. IV en de Adspiranten vonden hun meerderen in de idem van Swift en kregen klop met 6-1. Ajax II was dien dag op non-actief en kon dus naast dit lijden geen verblijden brengen. Dit genoegen was echter weggelegd voor het zesde elftal, dat met 9-0 R. U. C. Ill versloeg. Die nederlagen echter hadden ons wat huiverig gemaakt. Zou 't zoo doorgaan Met spanning zagen we de uitslagen van 10 December te gemoet en tot onze vreugde hebben we kunnen constateeren, dat de inzinking geen chronische bleek te zijn. De volgende resultaten werden verkregen: Resumeerende is dus het resultaat van Zondag 10 December als volgt: goals gesp. gew gel. verl. p. v. t. 6 5 o 1 10 34 lo 'n Blad redigeeren is althans voor een mensch met 'n ietwat gevoelige journalistieke knobbel, een aangenaam en niet tè moeilijk werk. Niet tè moeilijk, mits er wat assistentie is anders gezegd: mits er wat copy inkomt! Liefst copy te veel! Hoog troon ik, tribune-mensch, op mijn houten zetel. Zit met mijn Havannah in den mond te over wegen, wat te verkiezen isdat gedraaf en ge sjouw straks in het open veldof het zich nestelen in lekkere welbehagelijkheid op de windbeschutte, overdekte tribune De Goden mogen het beslissen Allengskens vullen zich de rijen. De dames, lieve en lievere, doch allen in vol ornaat, laatste mode- nuijes demonstreerend, verwaardigen zich hare graci euze figuren neer te planten op het grove hout en eischen ten behoeve van 't kostbare toilet des begeleiders schoone zakdoek opZich officiéél voelende heertjes, onberispelijk gekleed en gehand- schoend, doen galant en offeren zich op, zooals het den heeren der schepping betaamt tegenover het laten we zeggenlievere geslacht I En voller wordt het om me heen. 't Gezoem van honderden stemmen, w.o. hooge sopranen en diepe bassen, vult de ruimte onder de massieve tribunekap. Het is bijna twee uur. Het spel zal weldra beginnen. Daar duikt reeds een enkele voetbalfiguur in kleurig huidje öp uit de holte onder den plankenvloer het complex van kleedkamers, waar de tribunemensch op zijn verhevenheid zoo niets van merkt Nog even En dan werpt de geheimzinnige onderaardsche box zijn schatten uit! 't Rood-wit en de kleuren der te genpartij dringen zich vlug door de rijen laatkomers. Iets van 'n blije zucht gaat door de drommen toe schouwers. 'n Handgeklap kletst door de lucht, 'n waar gejuich verraadt de plaats waar de vox populi zich genesteld heeft. En er komt roering in de menschenmassa.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 5