Officieel gedeelte. Eere-Leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. K as-Commissie. Reclame-Commissie. Clubbericht. Wedstrijdprogramma. Van onze Enquête-Commissie Aangenomen als werkende leden de Heeren: W. F. Loose, H. Hazewindus en W. Mast, als ondersteunende leden de Heeren: J. Slier, W. F. G. Boermeester, D. Knegt, A. Houttum, Theo G. van Es, als adspirant leden de jongeheerenP. C. Siegault en J. L. Smit. Candidaat gesteld als werkend lid de Heer: F. E Brandt, Kleine Wittenburgerstraat 44 door Feij en Koolhaas; Athlethiek. Wat de Pers meent. 2 H. D. Dade HNzn. L v. Vliet. Chr. C. Holst. F. H. Stallmann. K. W. F. v. d. Lee. H. Alofs. W. F. egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. Grootmeijer, Secretaris, van Eeghenstraat 32, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. Ph Geerlings, 2e Penningmeester. J. Pelser, H. r. reijenga, Commissarissen. F. schoevaart, W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik. W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. J. Ph. Geerlings 1 Tj de Munnik. Leden. J. Pelser. J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, J Pelser, Leden. P. M. J. van Os, Tj. de Munnik, Plaatsvervangend lid. J. Reynolds, Adviseur. M. J. Koolhaas, toegevoegd Secretaris, Oranje Nassaulaan 81 J. S. Güntzel, D. Levendig. H. D. Dade HNzn., Secretaris, Enkhuizen. Uitslagen van Zondag 10 December j.l. Ajax I - O. D. E. I 42; Ajax II - D. O. S. II 13O; V.R.A. Ill - Ajax III 13 Blauw-Wit V - Ajax V 6I Ajax VI - V. V. A V 31Wilh. Vooruit adsp. - Ajax adsp. O10. Wedstrijden voor Zondag 17 December: A. F. C. veteranen - Ajax veteranen Ajax I - A. F. C. I Gooi II - Ajax II; Ajax III - Hollandia II; R. U. C. II- Ajax IV; Ajax adspiranten - Hortus adspiranten 11 uur. 24 Dec. E. D. O. I Ajax I. 25 Z. A. C. Ajax toerelftal te Zwolle. Ajax VI V. U. C. 26 Ajax I D. F. C. I. Robur et Velocitas Ajax toerelftal te Apeldoorn. 31 Ajax I Z. V. V. I. Hercules III Ajax II. Amstel II Ajax III. J. J. GROOTMEIJER, Secr. als ondersteunende leden de Heeren A. Aukema, Trompstraat 79 door het Bestuur. B. Sarphatie, Blasiusstraat 64 B. v. d. Bokke, Valkenburgerstr. 39 als adspirant leden de jongeheeren: H. Geestman, v. d. Hoopstraat 44; M Wijting, Ben- tinckstraat 22 en N. Noorlander, Javastraat 41 door het Bestuur, M. Segaar, Fred. Hendrikplantsoen 36 door v. Schaik en ReyengaF. Koch, Krügerplein 1 en J. Visser, Majubastraat 47 door Kielman en Reyenga. H. D. DADE HNzn. Secr. E. C. Zij die het a.s. Athletiekseizoen Ajax voor Athletiek wenschen te vertegenwoordigen gelieven zich met den Heer M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, in ver binding te stellen. Met genoegen constateeren wij de vriendelijkheid, waarmede de Pers het eerste proefnummer van het Ajax-Clubnieuws heeft begroet. Wij laten hieronder eenige beoordeelingen volgen Het Sportblad schrijft: Een heel klein zusje is ons geboren en gretig happen we in de beschuit met muisjes. Egeman's »club heeft tot de uitgave van een tweemaal in »de maand verschijnend clubblaadje besloten en schijnbaar is daarvan de redactie opgedragen »aan Jan Grootmeijer,*) die reeds herhaaldelijk »van z'n vaardigheid met de pen heeft doen blijken. Ik kan me best voorstellen, dat het »Ajaxbestuur langzamerhand de noodzakelijkheid »van een eigen cluborgaan ingezien heeft en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 2