Peter LüHR5 Co. HOEDEN St Nicolaas SIGARENMAGAZIJN VONS PELSER PRLEISSTRfiflT 4-41 ABONNEMENTS-VOORWAARDEN. Cadeaux HEMDEN DASSEN PARAPLU I E'S Ruime keuze St. Nicolaas Cadeaux. Weteringschans 150, (tegen Paleis v. Volksvlijt.) Telefoon 1234, Inlichtingen omtrent publiciteit in dit blad bij de Administratie van Eeghenstraat 32 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Telefoon 880 Noord. Rookt de merken: Excellent 4 ct. Amstel Flower 4l/a ct. Celecta 4 Damasco 5 Het blad verschijnt halfmaandelijks, vanaf 1 Januari 1917. De abonnementsprijs bedraagt f2.per jaar, franco per post bij vooruitbetaling. Men verbindt zich voor het geheele jaar. Men abonneert zich door inzending van onderstaande, in te vullen, strook aan het adres van de Administratie van het Ajax-Clubnieuws, Van Eeghenstraat No. 32, Amsterdam. mm Hier langs afknippen en in open couvert als drukwerk gefrankeerd met 1 ct. inzenden. Ondergeteekende wonende wenscht zich te abonneeren op het CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX". Het abonnementsgeld ad 2~ wordt heden per postwissel aan U afgezonden. (Handteekening)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 8