7 Ajax—Willem II. Doordat de N.V.B. geen uit stel wilde verleenen van den wedstrijd Willem II. Velocitas ging de op heden vastgestelde wedstrijd AjaxW. II niet door. Binnenkort komt echter de „Kampioen van Nederland" bij ons op bezoek. Kersttoeren: Het Ajax-Bestuur houdt zich mo menteel onledig met de organisatie van een toer tijdens de a.s. Kerstdagen. Gedachtig aan de vele succesvolle toeren, reeds naar alle windstreken van ons land gemaakt, rekenen wij op succes. L.V.V.Wij vernemen, dat L V.V. heeft ver zocht om L.V.V. Ajax te mogen omzetten in Ajax L V.V. welk verzoek Ajax heeft ingewilligd. Veteranen. Op nader vast te stellen datum wordt •op een onzer terreinen van 11 I2y2 uur een wed strijd gespeeld tusschen de Ajaxveteranen en L.V.V. veteranen. Verschillende dikbuikige oudjes met een eervol verleden zegden hunne medewerking reeds toe. Gaat dat zien! Correspondentie. Opstelling der elftallen in den wedstrijd van heden. AJAX. First Royal Naval Brigade F. C. Van onze Enquêtecommissie. nan (Slan c/e (SËdmini&trahe (Staaft van Eeghenstraat Amsterdam. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX VARIA. Naar verluidt zal Couton binnenkort zijn plaats in het elftal weder kunnen innemen, daar z'n enkel flink betert. D.F.C. die eerst op den 19 November bij ons op bezoek zou komen, maar evenals Ajax door de Beker wedstrijden verhinderd was, komt thans den 26sten December, 2en Kerstdag. Vlokkie te A. Hartelijk dank voor Uw bijdrage. Wij ruimden er reeds een plaatsje voor in. Volgende „Prentjes" zien we met belangstelling tegemoet. I J. C. A. Smit Vons Pelser F. Gehrels H. Hordijk Joop Pelser G. B. Terwee Jr. J. L. v. Dort Jr. M. Lucas J. D. de Natris Th. Brockmann W. Gupffert Scheidsrechter L. Knegt. Ganson Garrow Rawlings Ryan Hyde Robinson Keary Skedd Taylor Weston I Birch I Aangenomen als werkend lid de Heer A. M. Prins, als ondersteunende leden de H.H. D. Verbeek, G. Albers, Th. J. Grupping. P. Altena, G. A. Timmermans. Candidaat gesteld als w. 1. de Heeren W. F. Meijer, Vaartstr. 16 door R. Meijer en P. Witt- kamper, W. F. Loose, 2e Weteringdwarsst. 55 door A. M. Deerenberg en J. J. Grootmeijer; H. Haze- windus PI. Muidergr. 141 door Gebr. Schoevaart; D. Knegt Da Costakade 47 door J. J. Grootmeijer en onderget. W. Mast, Weesperzijde 145 door H. Hordijk en J. J. Grootmeijer. als adsp. lid F. C. Siegault, Bethanienstr. 13 door V. Pelser en J. J. Grootmeijer. als ondersteunende leden J. Slier, Nieuwe Heeren gracht 163 door W. Kielman en J. Pelser; W. F. G, Boermeester door Gebr. Lucas en onderget. De Secretaris E. C. H. D. Dade HNzn. Hier langs afknippen en in open couvert als drukwerk gefrankeerd met 1 ct. inzenden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 7