6 De Sport schrijft over den puiken Amsterdammer: Gupffert is den Rotterdammers voortdurend »te snel en zijn inzetten zijn prachtig". »De Sportkroniek" schrijft: over den snellen Ajax- speler": AJAX ODE. Competitiestand van onze eerste drie elftallen. Ajax Ajax II 13~ Ajax III Wedstrijdprogramma CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX »Schindeler, HORDIJK, v. d. Broecke en DE »NATRIS momenteel tot de beste spelers van ons land". Verder; »De voorhoede was enorm snel met Gupffert en Kessler op de vleugels"* Op de linkervleugel bleek Gupffert een zeer bruikbare kracht. Hij is bijzonder snel en zijn voorzetten zijn zeer zuiver". Tevens schrijft de Amsterdamsche correspondent van dit blad nog: »Te elfder ure is Gupffert, de snelle Ajax- voorhoedeman. in dit elftal opgenomen. Wij kunnen met zijn praestatie tevreden zijn, want »niet alleen was hij het, die het elftal door het maken van een doelpunt de leiding gaf, maar »ook gedurende den geheelen wedstrijd gaf hij »een flinke partij voetbal ten beste, zoodat wij overtrouwen, dat hij ook indien ons elftal tegen o Zweden den strijd gaat aanbinden, gelegenheid »zal krijgen het nationale hemd te dragen". Wij brengen hierbij Gupffert's beeld en spreken ten slotte den wensch uit spoedig aanleiding te vinden opnieuw loffelijk van den nieuwen a.s. International te gewagen. Hoe het Bondsbestuur ons* vertroetelt een ieder weet het! Maar dat ook de N.V.B. - consuls het zoo goed meenen met ons dat is 'n nieuwtje. Toch is het zoo, Althans de consul, die Zondag 19 Nov. voor den wedstrijd AjaxO.D.E. ons terrein moest keuren heeft zich ontpopt als een vaderlijke beschermer over ons en de onzen. Want uit vrees voor pijnlijke valletjes, schrammetjes - veroorzakende glijpartijtjes heeft hij een goed bespeelbaar veld afgekeurd! En de bekeraars en duizenden belangstellenden teleurgesteld. Alles gevolg van het teer-besnaarde hart eens consuls!! Kom, kom Westelijke 2e klasse A. doelp. gesp. gew. gel. verl. v. t. pnt gem. 5 4 1 23— 2 9 1.80 Spartaan 5 3 2 17- I 8 1 60 A. F. C. 6 3 2 1 17— 7 8 1-33 E. D. O. 6 3 1 2 7-6 7 1A7 Z. V. V. 4 2 2 9- 8 4 1.— L. V. V. 4 1 1 2 3—16 LT| CO D. E. C. 5 1 4 9—17 2 O.4O Alcm. Victrix 7 1 6 4—32 I O.I4 Westelijke 2e klasse C, (reserve). Hilversum II 7 7 30— 7 14 2.— 7 6 1 40— 4 13 1.86 Voorwaarts II 6 3 1 2 1217 7 117 U. V. V. III 7 2 4 1610 8 1.14 Victoria II 7 3 1 3 14—17 7 I-— 't Gooi II 6 2 1 3 10—19 5 0-83 Hercules III 8 2 1 5 1 co 0* 5 062 D. O. S. II 8 1 1 6 6—30 3 0.38 Kampong II 8 1 7 5—40 2 0.25 Westelijke 2e klasse E (reserve). E. D O. II 7 6 1 22- - 7 12 1.71 Blauw-Wit III 7 5 2 37- -11 10 1-43 Amstel II 7 4 1 2 -14 9 1.29 W. F. C II 8 6 2 19~ - 9 10 1.25, 7 3 1 3 18- -13 7 1. Hollandia 11 9 3 6 16- -17 6 0.66 Wilh. Vooruit II 7 1 6 6- -37 2 0.28 V. R. A. III 6 6 4- -32 voor December 1916. 10 Dec. Ajax O.D.E. (Bekerwedstrijd). Ajax II D. O. S. II. V. R. A. Ill Ajax III. 17 Ajax I A. F. C. I. Gooi II Ajax II. Ajax III Hollandia II. 24 E. D. O. I Ajax I. Blauw-Wit III - Ajax III. 26 Ajax I D. F. C. I. 31 Ajax I Z. V. V. I. Hercules III Ajax II. Am stel II Ajax III.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 6