PRENTJES w. GUPFFERT. 5' door Vlokkie. I. Mr. REFEREE. In 'n fraai geboorde jas. 't Korte broekje juist van pas Zwiepend om de knie, Loopt gezwind en snel ter been 'n Heerschap door de spelers heen That 's Mr. Referee 1 Vol van gratie zijn gebaar 1 Mannetje van zessen klaar! Autocraat als wie? Negeert minachtend elk protest, Wie kent 't spel zoo opperbest Als Mr. Referee? In zijn zak een reglement, Dat ie op z'n duimpje kentl Of niet? 't May be Hij besluit, gewichtig, koel Speler, kijkers, houdt je moei Voor Mr. Referee 1 Blaast ie op zijn instrument, Vol gevoel en temperament 'n Schoone melodie Is 't verrukt publiek content, Denkt: Wat toch 'n reuze-vent... Is that referee 1 Lokt ie uit zijn tooverfluit 'n Onmelodieus geluid: O sapristi: Gilt 't publiek van woede dol: Heeft die man 't in zijn bol? Dat stukkie referee? Maar hij die de fluit bespeelt, Of ie snerpt of ook wel kweelt, Is toch een genie! Want hij is de baas van 't veld En de rest wordt niet geteld Zoo'n opschepper! (Dit is het eerste van een serie voetballiedjes ons door een voetbalenthusiast-rijmelaar toegezegd. (Red.) Wim Gupflert in het Nederlandsche Elftal! Aangenaam deed ons het bericht aan, dat onze verdienstelijke linksbuiten, zij het dan ook te elfder ure, gekozen was om deel uit te maken van de „Rest van Nederland", die het Rotterdamsche Elftal in den strijd om den Onafhankelijkheidsbeker partij moest geven. Wij waren er reeds te voren van overtuigd, dat hij de Ned. Elftal-Commissie niet zou teleurstellen. Gupflert de bezoekers van Ajax-wedstrijden kunnen ervan getuigen is inderdaad een speler van groote capaciteiten, die terecht gerekend mag worden te behooren tot de beste spelers, die voet ballend Nederland momenteel kan opleveren. Krachtig, stevig, en nog jong hij is eerst 22 jaar gaat hij 'n groote toekomst tegemoet, vooral als hij de zaken zoo seri eus blijft opvatten, als tot nu toe het geval was. Want Gupflert is een van de weinige spelers, die zich voort durend aan een ernstige training onderwerpen. Bijna niemand heeft zóó profijt getrokken, en doet dat nog dagelijks, van de lessen van Reynolds, onzen trainer als hij, en het doet ons dan ook goed, èn voor speler èn voor oefenmeester dat dit succes bereikt is. Wij zijn er zeker van, dat het niet bij dit eerste succes blijven zal. Gupflert vereenigt in zich alle eigenschappen van den doortastenden, onvermoeiden, uiterst snellen en niet-bang-uitgevallen-speler, die zich tot het laatste oogenblik geeft. Dagblad- zoowel als Sportpers betuigden ingenomen heid met Gupflert's opname en tevredenheid over diens prestaties, zooals uit onderstaande citaten moge blijken. Het Sportblad schrijft: Vooral Gupflert schijnt een levendig aandeel in de overwinning gehad te hebben en zijn »spel zou nog meer tot z'n recht gekomen zijn, »als Vos niet voortdurend te veel achtergebleven >was. Sedert Fortgens' optreden in de nationale ploeg en vervolgens de mislukte proef met Buwalda, hebben er geen Amsterdammers meer het oranje yerse}, gedragen. Wanneer het nu »tot een ontmoeting met Zweden mocht komen, dan hopen wij dat ons kiescollege begrijpen zal, dat men voor 't samenstellen van een werkelijke nationale ploeg, ook rekening houden moet met de hoofdstedelijke spelers. Behalve *v. d. Kluft en GCJPFFERT, behooren ook W. GUPFFERT.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 5