4 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Zoodat thans nog deze naam het opbruisende, onstuimige element aanduidt. Dit zou dus een strijd worden tusschen geharde, ruwe mannen eenerzijds en opbruisende, onstuimige strijders anderzijds. Ên En 't is een modderbad geworden1 1 Een vrees'lijk, wanhopig modderbad 1 In de kledderige viesheid van de Poldersche klei was die mooie herinnering aan de heldhaftige Spar tanen en Ajaciden van vroeger natuurlijk al gauw ondergegaan. Doch tevens zakte de illusie van 'n aangenamen voetbalmiddag heel spoedig en wreedelijk diep weg in de modder. 't Was een ontgoocheling. Want in de modder bleven we letterlijk steken, toen we poogden het Spartanenveld te bereiken. Drommen menschen, nog verlokt door het opklarend weer, kwamen op het laatste nippertje toegestroomd om van den strijd getuigen te zijn, en ondervonden nu de onaangenaamheden van 'n onvoldoende regeling. We zullen hier niet uitweiden over dit punt. 't Weer heeft óók meegewerkt om de ongunstige omstandig heden te verergeren. Doch: Heilig en heilig ons Ajax-veld I Hier zaten we op 'n wankelend, drijfnat bankje, de voeten in de modder. Dreigende plassen waar je keek. Gindsin de Meer onze mooie tribune. Arme dames 1 Of liever: Heldhaftige dames 1 Een eeresaluutl Hoe bewonderde ik Uw moed om deze onzalige oorden met Uw voeten te treden. Driewerf hulde! 't Is voor de spelers een modderballet geworden. Gupffert protesteerde zeer terecht tegen de bespeel baarheid van het veld en zwom na twee minuten spelens naar den scheidsrechter, stak zijn „inter nationale" hand boven de onreinheid uit en verhief luide zijn stemme. Hij vond geen genade en zwom, snuifend en hoofdschuddend, terug naar zijn linkerwingplaats. Lucas, die nogal klein is, was zoo nu en dan in de modder verdwenen 1 De Spartanen, die precies de verhevenheidjes in hun veld weten, stelden zich op de toppen dier heuveltjes op en lieten de Ajaciden lekkermodderen. Mijn parapluie, die ik opstak als er spelers in mijn buurt kwamen, was op 'n gegeven oogenblik tot haar edelmetalen knop weggezakt in den vettigen buik van den polder! M'n schoenen, slijk-bevracht, zogen vast Ik moest mijn vrouw telkens weer even uit de modder optrekken om haar uiet voor eeuwig te zien opgeslokt door dien grijnzenden moddermuil. M'n pantalon Ach, laat ik ophouden. Het is te veel, het is werkelijk te veel en te verschrikkelijk om het allemaal te vertellen. Alléén de Spartanen kunnen spelen op zulk een veld Let wel: Ik zoek geen verontschuldiging voor het gelijke spel. Maar ik weet dit: Er waren Spartanen en er was „de" modder En daarmede uit. Ajax kon haar spel niet ontplooien op zulk een o.i. beslist onbespeelbaar terrein. Dat Gupffert den gelijkmaker in het net heeft weten te krijgen dat vinnige schot dat de overlat ketste is mij meegevallen. Zeker, zoo nu en dan was er 'n glimpje van het Ajax spel. Doch dan was er ook weer spoedig „de" modder, die zuigende papperige modder. 'n Poel van ongerechtigheid. Men zal mij zeggen, dat Ajax gemakkelijke kansen heeft gemist, zooals b.v. v. Dort na rust voor open doel! U hebt gelijk! Doch, wie ter aarde kan goals maken wanneer hij met zijn beenen vastzuigt in de Poldersche Klappa? Er was dus geen goed spel, eenvoudig omdat dit niet mogelijk was Echter des ondanks was er spanning, zooals de uitslag verraadt. De Spartanen zijn populair in den Polder! Natuurlijk Maar de Ajax-goal in dezen wedstrijd was toch dè gebeurtenis. Luide ging het gejubel door de riien. De Meer- jongens, die als katten in het Spartaan-net hingen, vingen 'n gebrul aan. Hoeden, modder en parapluies cancaneerden in het luchtruim. De Haarlemmerpoortbuurtbewoners werden een oogenblik stil heel stil Ajax, Ajax, wat leeft ge toch in veler hart! D. K.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 4