Van week tot week. Over Spartaan I Ajax I in den Polder 1—1 op 26 November 1916. Motto Modder"!. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 3 Kampong II, Utrecht op 12 November j.l. Onze re serves kwamen toen thuis met 'n 12-0 zegel De door Ajax II behaalde resultaten zijn als volgt: goals Ajax I gesp. gew. gel, verl. v. t. 9 8 1 o 48 7 Het derde elftal. Deze ploeg speelt in afwijking met het vorige jaar minder succesvol. Vrouwe Fortuna schijnt verre te zijn van Ajax III. Daarbij lijdt het elftal haast chronisch aan onvol ledigheid, dikwijls veroorzaakt, doordat het spelers aan het He elftal moet afstaan. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de wed strijden door Ajax III gespeeld (alle voor de competitie) goals Ajax III gesp. gew. gel. verl. v. t. 7 3 1 3 13 12 Het vierde elftal Ajax IV speelt in de eerste klasse vandenA.V.B. Het elftal heeft 5 wedstrijden gespeeld, waarvan de grootste helft gewonnen werd en de iest verloren. Alweer het spelletje van invallers afstaan voor het Ille, omdat spelers van 't Ille op hun beurt weer moeten invallen voor ontbrekende 2e-elftallers. Het resultaat is: goals Ajax IV gesp. gew. gel. verl. v. t. 5 30298 Het vijfde elftal. Dit is een team, waarover wij weer beter te spreken zijn. Spelende in de 2e klasse A.V.B-competitie, werden van de 5 wedstrijden 2 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en één verloren. Er werd door de vijfde-elftallers 14 maal gescoord terwijl de doelman 9 maal moest visschen. Het staatje is hier: goals Ajax V gesp. gew. gel. verl. v. t. 5 2 2 1 14 9 Het zesde elftal: Menig lezeres of lezer zal zich misschien afvragen, wat voor qualiteit voetbal zou zoo'n elftal nu wel spelen Waarop wij zonder voorbehoud kunnen antwoorden: Er wordt uitstekend gespeeld! Gij die allen belang stelt in de prestaties van onze hoogere elftallen. gaat eens op een Zondagmorgen wat vroeger uit de veeren dan gewoonlijk en neemt eens een kijkje bij dit elftal, dat meestentijds des morgens van 11-12l/i uur speelt. In dit elftal spelen de jongelui, die wij te goed vinden voor het adspi- ranten-elftal. Men moet ze zien combineeren, schieten, plaatsen, die 14/15-jarigen. 't Is wat je noemt ,,af"1 Het eenige wat ontbreekt is lichaamskracht en in wedstrijden waar het juist gaat om deze factor moeten de Ajax VI-mannetjes het dan ook - hoewel on verdiend afleggen. Intusschen worden in deze 'lagere elftallen gestaag spelers „opgekweekt" en we kunnen dan ook met gerustheid de toekomst tegemoet zien. Over tien jaar hebben we nieuwe Brokmannen, Pelsers en Natrissen. Het zou te ver voeren, indien we hier nog moesten memoreeren, aan wien wij de toetreding van zooveel jonge krachten te danken hebben. Later hierover meer. Het staatje van dit elftal is: goals Ajax VI gesp. gew. gel. verl v. t. 5 3 I I 19 9 Het adspirante 11-elftal. Ten slotte iets over dit elftal vol aspiratie. In de Adsp.-Competitie van den A.V.B. heeft deze ploeg (wie doet je wat!) eenmaal gespeeld en de tegenstanders, de adsp. „Meeuwen" met hoeden af! 11-o verpletterd. Gaat zoo voort jongens. Besluiten we voor heden met een staatje te geven van alle door Ajax gespeelde wedstrijden gedurende September, October, November 1916, dan zien we: goals gesp. gew. gel. verl. v. t. 49 32 8 9 174 60 Elders in dit nummer brengen wij den stand van de eerste drie elftallen in hunne resp.*afdeelingen. Spartaan en Ajax. Namen die doen denken aan de grijze oudheid en aan de mythe van voor-historischen tijd. Spartaan, inwoner van eene staat, bekend om hare harde en strenge levensopvatting, zoodat thans in figuurlijke beteekenis onder „spartaansch" nog alles verstaan wordt, hetgeen ruw en gehard is. Ajax 1 Roept de herinnering wakker aan de Grieksche helden, die met ongekende onstuimigheid den krijg voerden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 3