Bedenke dit een ieder Het is daarom, dat wij Uw aandacht vragen voor dit proefnummer, in het vertrouwen, dat U na lezing tot de overtuiging gekomen zult zijn, dat met het uitgeven van een eigen club orgaan een werk wordt verricht, zoo nuttig, dat ge, hetzij Ajax-lid of Ajaxaanhanger, Uw steun ons niet zult onthouden. Voor de data van verschijnen, kosten van abonnement, advertentiën, enz. ver wijzen wij naar onze mededeelingen op pagina 8. Red. Officieel gedeelte. Eere-Leden. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. Kas-Commissie. Reclame-Commissie. H. D. Dade H. Nzn., Secretaris, Enkhuizen. Clubbericht. Athlethiek, Drie maanden Ajax-voetbal. 2 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX H. Dade HNzn. L v. Vliet. K. W. F. .v. d. Lee. Chr. C Holst. H. Alofs. W. F. egeman, Voorzitter, H. D. Dade H. Nzn., 2e Voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, van Eeghenstraat 32, M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj de Munnik, Penningmeester, Adm. de Ruyterweg 194, J. PH Geerlings, 2e Penningmeester. J. Pelser, H. reijenga, Commissarissen. F. Jgk. schoevaart, W. F. Egeman, J. J. Grootmeijer, Tj. de Munnik. W. F. Egeman, Voorzitter. H. D. Dade HNzn. Secretaris, Enkhuizen. J. Ph. Geerlings Tj de Munnik. J. J. Grootmeijer, Voorzitter. Chr. C. Holst, J Pelser, Leden. P. M. J. van Os, J Tj. de Munnik, Plaatsvervangend lid. J. Reynolds, Adviseur. M. J. Koolhaas, toegevoegd Secretaris, Oranje Nassaulaan 81 J. S. Güntzel, F. Levendig. Leden. Uitslagen: Spartaan I - Ajax I I 1. Ajax II - Victoria II 5—0. Andere wedstrijden niet doorgegaan. Zondag 3 Dec. a.s. Ajax III - W. F. C. II, V. V. A. Ill - Ajax IV; V. V. A. IV - Ajax V n uur; Ajax VI - R. U. C. III 11 uur, Swift adsp. Ajax adsp. 11 uur. Zij die het a.s. Athletiekseizoen Ajax voor Athletiek wenschen te vertegenwoordigen gelieven zich met den Heer M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, in ver binding te stellen. Met voldoening kunnen wij eenige regelen wijden aan de prestaties van onze zeven elftallen gedurende de afgeloopen drie maanden van het voetbalseizoen 1916/1917. Het eerste elftal: Voor de competitie kwam onze eerste ploeg vijfmaal in het veld, won vier wedstrijden speelde éénmaal gelijk tegen Spartaan en scoorde niet minder dan 23 maal terwijl twee doelpunten tegen ons ge maakt werden. Buiten de competitie bonden wij tegen Westelijke Oostelijke en Zuidelijke eerste klassers negen maal den strijd aan. Van deze negen wedstrijden wonnen wij er zes, tweemaal werd gelijk gespeeld en één maal verloren. tegen de Kampioen van Nederland Willem II r te Rotterdam in de finale van de Zilveren Bal-wedstrijden waar wij met 1 o ge wipt werden. In genoemde 9 wedstrijden scoorden wij 31 goals; de tegenpartijen brachten het te samen tot 9 goals. En al deze prestaties ten spijt is Ajax.2e klasser Wie lacht daar? Het onderstaande staatje spreekt voor zich zelf: goals Ajax I gesp. gew. gel. verl. v. t. 16 12 3 1 62 2 Het tweede elftal: Dit team begon met het eerste elftal uitstekend te vervangen in de wedstrijden om den N.V.B.beker, n.l. door de vereenigingingen ,,de Tubanters" en Hengelo" resp. met 4-0 en 4-3 te slaan. Voor de competitie speelde dit elftal 7 maal. In 6 wedstrijden behaalden de onzen de overwinning, éénmaal werd gelijk gespeeld. De top-score werd gemaakt tegen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1916 | | pagina 2