Wij maken de opleidin die bij u past. Cap Gemini Ernst &YounG U wilt de opleiding die precies 1 en uw organisatie past. Op gebied van informatie- en comi nicatietechnologie, managem veranderingstrajecten of empk bility. In al deze discipli verzorgen de 200 opleiders Cap Gemini Ernst Young r 250 soorten opleidingen. In eigen opleidingscentrum, bij organisatie in huis, individu groepsgewijs, training on-the- teleleren via een telefoonlijn en camera, we doen het allemaal. De opleidingen zijn afgestemd de doelstellingen, wensen, eiser mogelijkheden van onze opdra< gevers en hun medewerkers, cursist leert u precies wat u nc heeft, niet meer, niet minder. Ei uw eigen tempo. Maatwerk flexibel dus! Een Cap Gemini Ernst You opleiding is daarnaast vooral pi tijkgericht. Natuurlijk, theorie belangrijk, maar het gaat erom u in de praktijk met het geleerde de voeten kunt. Morgen toepas wat u vandaag hebt geleerd, da nou typisch een Cap Gemini Er Cr Young-opleiding. Verder praten? Bel 030 252 660 OPLEIDINGEN Postbus 2575 3500 GN Utrecht Tel.: 030 252 6600 Fax: 030 254 5704 E-mail: csopl@capgemini.nl www.nl.cgey.com/opleidingen

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 40