passanten. Je hebt veel meer verloop in de spelersgroep, wat de ambiance niet ten goede komt. Dan heb je te maken met enorme cultuurverschillen in de samenstelling van je selectie. Ook niet gemakkelijk om daar een hecht geheel van te maken. De emotionele betrokkenheid van de buitenlander is natuurlijk veel minder groot dan van een jongetje dat via de Toekomst in de selectie is gekomen. Dat is ook een vorm van verkilling. Er is een algehele verzakelijking van het voetbal gaande.' Erger dan de kwaal De plannen van Monti zijn bedoeld om de in de ogen van de mededinginscomissaris te grote ongelijkheid in de bedrijfstak terug te dringen. Het lijkt erop dat Monti's middel erger is dan de kwaal want juist de exporterende landen zullen worden gedupeerd. Beenhakker ziet daarbij een groot gevaar voor het voetbal: 'Als een speler na zijn 24ste transfervrij is, zal hij naar de meest biedende club vertrekken. De salarissen zullen nog meer stijgen. Bij de overgang van een speler van de ene naar de andere club zal nog steeds veel geld gemoeid zijn, alleen zal dat geld straks wegvloeien uit het voetbal. De kracht van het transfersysteem was - even los van de humane en sociale aspecten - dat het geld binnen het voetbal bleef. Als het er straks uit gaat lopen, naar de spelers en de makelaars, is dat een enorme uitholling van het voetbal. Een salarisplafond instellen, is wel geopperd. Het probleem is dat dat alleen werkt als je het wereldwijd doet. 'Om mee te kunnen blijven doen, moet je heel veel externe inkomsten genereren, uit televisie, sponsoring, commercie. Dat winnen wij nooit van de Italianen, de Duitsers, de Engelsen, de Spanjaarden. Wij zijn daar veel te klein voor. We kennen de nieuwe situatie nog niet precies, dus moedeloos hoeven we nog niet te worden. Er wordt gezocht naar oplossingen. In G14-verband wordt gesproken, er wordt nagedacht over een internationale competitie onder de Champions League; alles met het doel om het voetbal in stand te houden. Inkomsten creëren, daar gaat het om. Het is een zakelijk uitgangspunt, AJAX MAGAZINE DECEMBER 2000

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 19