daarbij is het verzorgen van een structuur op technisch gebied die waarborgt dat Ajax in die toekomst mee blijft tellen - aan de top. Beenhakker: 'Het voetbal bij Ajax behelst het betaald voetbal, de jeugdopleiding, de scouting en de deelnemingen in Zuid- Afrika, Ghana en België en - meer latent - in Mexico en Peru. Uiteindelijk is dat hele pakket mijn verantwoordelijkheid, waarbij de nadruk ligt op de lange termijn. Voor de lange termijn is het noodzakelijk dat in al deze zaken een zodanige structuur wordt aangebracht dat het voor het reilen en zeilen van Ajax in wezen niet meer van belang is wie er aan het hoofd van zo'n afdeling staat. Niet de persoon, maar de werkwijze is van belang.' Het persoonsgebondene terugdringen Beenhakker geeft als voorbeeld de scouting, die sinds jaar en dag onder leiding staat van Ton Pronk: 'Ik heb hem ooit, in '89, '90, zelf nog bij Ajax gehaald. De leiding van de hele scouting, nationaal en internationaal, ligt in handen van Pronk. Mijn taak is ervoor te zorgen dat die scouting normaal doorfunctioneert op het moment dat er een ander hoofd van de scouting komt. Ik hoop dat Ton nog heel lang bij ons zal zijn, daar gaat het niet om, maar dat apparaat mag niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een bepaalde persoon. Hoe dat apparaat werkt, moet vast liggen. Dat moet een structuur hebben. Die structuur breng je aan, die leg je vast en vervolgens probeer je er de juiste mensen aan te hangen.' Voor de deelnemingen, de jeugdopleiding en het betaalde voetbal geldt hetzelfde principe. Beenhakker: 'Het persoonsgebondene moet worden teruggedrongen. Het moet altijd de Ajax- scouting zijn, de Ajax-opleiding; en niet de scouting of de opleiding van de persoon die er op dat moment de leiding heeft. Bij de jeugd heb je te maken met inhoudelijke vragen als: wat is het niveau, de kwaliteit van de opleiding, welke trainers moeten worden aangesteld, welke spelers schuiven door, wie krijgt een contract? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden Foto: Louis van de Vuurst 'Het is belangrijk om bij het aantrekken van spelers de termijn in de gaten te houden waarbinnen je ze nodig hebt' vanuit het Ajax-perspectief en niet vanuit een individuele inbreng van iemand die hier nog twee jaar is, dan weggaat en een ander misschien in een situatie brengt waar hij niet mee kan werken.' Aan- en verkoopbeleid De laatste situatie, geschetst als een theoretische mogelijkheid binnen de jeugdopleiding, is bij de profafdeling even onwenselijk, maar was daar de laatste jaren alles behalve theoretisch. Beenhakker constateert dat Ajax 'nogal een verloop van trainers' gehad heeft, maar voegt eraan toe dat dat tot op zekere hoogte onvermijdelijk is: 'Ik mag het zeggen want ik ben het zelf vijfendertig jaar geweest: trainers zijn, hoe je het ook wendt of keert, passanten. De een blijft een jaar, de ander drie maanden, een enkeling vijf jaar, maar er komt een moment dat een trainer weer gaat. Of hij nou moet gaan of uit zichzelf gaat, hij gaat een keer.' Ook ten aanzien van het betaalde voetbal is AJAX MAGAZINE DECEMBER 2000 Beenhakker er voor de lange termijn. Want ook Co Adriaanse zal ooit gaan. Hoe verhouden de taken van de directeur betaald voetbal en de directeur technische zaken zich tot elkaar? Beenhakker: 'Het staat buiten kijf dat alles wat direct te maken heeft met het eerste elftal uitsluitend de verantwoordelijkheid is van Co. De training, de begeleiding, de voorbereiding, de elftalsamenstelling, de coaching, allemaal voor Co. Het raakvlak is het aan- en verkoopbeleid. Daarvoor moet uiteindelijk één man verantwoordelijk zijn, die ook over de periode van de huidige trainer heen moet kijken. Het is belangrijk om bij het aantrekken van spelers de termijn in de gaten te houden waarbinnen je ze nodig hebt. Is een speler een versterking op directe termijn of op langere termijn? Een jongere speler kan best op termijn pas een versterking zijn, als hij maar past in het Ajax-concept, in de manier van spelen en in de bestaande groep. Co en ik hebben wat het spelersbeleid betreft duidelijke afspraken gemaakt. Ik kan nooit een speler halen en zeggen: Co, dit is jouw speler. Dat gaat niet, dat moet je samen doen. Als een gearriveerde speler aangetrokken moet worden, een Machlas, een Galasek, dan moeten we het er allebei mee eens zijn. Anders ligt het ten aanzien van jongere spelers, spelers die voor de middelkorte termijn zijn aangetrokken. Of je die aantrekt is minder afhankelijk van de huidige trainer. Ook al gebruikt hij die speler van 18 niet direct, zo'n jongen kan zich wel doorontwikkelen in de Ajax- cultuur, zodat een nieuwe trainer aan hem een typische Ajax-speler heeft en niet een typische speler van zijn voorganger. Zo voorkom je het enorme kapitaalverlies dat ontstaat als nieuwe trainers het in vier, vijf van de bestaande spelers niet zien zitten.' De Ajax-cultuur In de taakomschrijving van de technisch directeur is het bewaken van de Ajax- cultuur opgenomen. Dat zal niet de lichtste van zijn opdrachten zijn, te meer omdat de term maar zelden echt goed gedefinieerd 15

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 15