Notulen Publieksforum 5 juli 2000 VARIA 1. Opening De vergadering wordt geopend door Ed Lefeber. Hij heet iedereen van harte welkom, ook namens onderstaande personen: Michael van Praag Voorzitter AFC Ajax Henk Markerink Directeur Amsterdam ArenA Astrid Kosters Manager Klantenservice AFC Ajax Martin Hansen Supportersvereniging Ajax Joark Lorist Supportersvereniging Ajax Rosalie Gordon Secretaresse AFC Ajax (notulen) 4. Voorstellen nieuwe leden publieksforum - De heer M.G.B. Versteeg, vak 408-409 is aanwezig en stelt zichzelf voor. - Mevrouw N. van Zeeland, vak 117-118 (verhinderd met bericht). - De heer EJ. Cornelisse, vak 410-411 (verhinderd met bericht). 5. Ajax Kids Club Anna Maria Hendriks presenteert de Ajax Kids Club. Dit is een nieuw initiatief om kinderen de gelegenheid te geven lid te worden van de Ajax Kids Club. Naast een clubblad en een mascotte zullen er speciale clubdagen worden georganiseerd met allerlei leuke activiteiten. Tevens wordt gestreefd een combinatie te vinden tussen voetbal en educatie. Kinderen die reeds in het bezit van een supportersclubcard zijn, zouden deze dan om kunnen zetten naar een lidmaatschap van de Ajax Kids Club. Er wordt hard gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden. 6. Taken leden Publieksforum Ed Lefeber deelt mee dat er voor de eerste keer geen agendapunten zijn binnengekomen vanuit de leden van het Publieksforum. De doelstelling van het Publieksforum is van het publiek input te krijgen op zaken die verbeterd kunnen worden of het aanbrengen van nieuwe ideeën, suggesties. Er volgt een discussie hoe men meer input kan krijgen vanuit het vak dat men vertegenwoordigt. - Er wordt voorgesteld dat de leden van het Publieksforum iedere thuiswedstrijd in de Kick Off vernoemd worden om zodoende bereikbaar/herkenbaar te zijn voor mensen in het vak dat zij vertegenwoordigen. 7. ArenA Henk Markerink zal puntsgewijs toelichting geven op de lopende zaken met betrekking tot de Amsterdam ArenA. Medische hulpverlening Totale bezetting van de medische hulpverlening bestaat uit 18 personen. Dit zijn goed opgeleide medische stewards in het laatste jaar van hun opleiding, met EHBO en life support. Er zijn 2 ambulances en 4 broeders die in de commandokamer aangestuurd worden door 2 personen. De ervaringen met dit medische team tijdens Euro 2000 waren zeer positief. Tenslotte kan de heer Markerink nog meedelen dat bij risicowedstrijden, wanneer de sectorscheidingen zijn afgesloten, 3 mobiele teams van ieder 2 personen inzetbaar zijn. Openbaar vervoer Station Strandvliet: hier zijn tourniquets geplaatst waardoor de publieksstroom beter te reguleren valt. Station Bijlmer: wordt verbouwd en de verwachting is dat het station over 5 jaar klaar is. Nooddeur De deur op niveau 6 waarover al eerder is gesproken, is alleen open bij noodgevallen. Het is geen 'normale' deur; daarom wordt iedereen doorverwezen naar niveau 4. Fouilleren Blijft noodzakelijk. Te meer ook daar Ajax bij incidenten door de KNVB aansprakelijk wordt gesteld. Gras Ondanks het feit dat tijdens Euro 2000 de groundsmen en spelers positief reageerden op het gras, blijft het toch een persoonlijk speerpunt van de heer 14 leden van het Publieksforum zijn vanavond aanwezig. Van 5 leden is er bericht van verhindering ontvangen. 3. Notulen De notulen van 25 januari 2000 worden goedgekeurd. - Een ander voorstel is om het Publieksforum tijdens het seizoen bijeen te laten komen in plaats van tijdens de winter/zomerstop. - Publieksforumleden zijn bereid om persoonlijk enquêtes uit te delen om zodoende meer respons te krijgen. Er zal een evaluatie gemaakt worden van de tot nu toe gehouden Publieksforum-bijeenkomsten. Deze zal in de volgende vergadering worden ingebracht als agendapunt. 2. Agenda 1. Opening 2. Agenda 3. Notulen 4. Voorstellen nieuwe leden Publieksforum 5. Ajax Kids Club, presentatie door Anna Maria Hendriks 6. Taken leden Publieksforum 7. ArenA 8. Enquête onder seizoenkaarthouders 9. Rondvraag 10. Afsluiting Foto: Yvonne Witte AJAX MAGAZINE OKTOBER 2000

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 55