ORADES Een Gouden toekomst bij Orades... WebEnabling Solutions pe in 1997 opgerichte Orades organisatie is een snelgroeiend en succesvol bedrijf. Door middel van flexibiliteit, een Dpen communicatie en de turn-key aanpak heeft zij een aantal technologische successen gerealiseerd, waarmee Orades leeft bewezen tot de technologische top van Nederland te behoren. Van BV is het inmiddels Orades Holding NV, een odern ICT bedrijf met name gericht op de integrale uitvoering van projecten met hoogwaardige Oracle producten, ïrades Holding NV verleent haar diensten vanuit en drietal dochterondernemingen. Iet continu groeien van Orades is een must. Zware concurrentie, veeleisende consumenten, verregaande privatisering, cetenintegratie; alle zijn het ontwikkelingen die snel en continu een flexibel inspelen op veranderende omstandig- leden vereisen. Het werken op basis van 'voortschrijdend inzicht', het bespreken van nieuwe inzichten en ideeën :ijdens het project en het binnen budget en tijd opleveren van Orades sluit hier succesvol op aan. De omzet is in 1999 gestegen met ruim 70% t.o.v. 1998. 1999 is dan ook met een positief resultaat afgesloten. Investeren is een belangrijk %>ect. Om langdurig te investeren in Oracle specialisten en de Oracle technologie is Orades: Oracle Certified Solution artner en Business Alliance Partner van Oracle. Hierdoor kan Orades beschikken over actuele kennis van de laatste Ontwikkelingen op Oracle gebied, vaak hog voordat deze op de markt worden geïntroduceerd. Het investeren zal lijven om het partnership nog méér uit te breiden, zodat de gemeenschappelijke klanten verzekerd zijn en blijven /an een optimale dienstverlening met zicht en zekerheid voor nu en in ditoekomst. ;-ades ook voor WebEnabling Solutions. Orades haar productassortiment bevat veel aandacht voor internet en met name daar waar internet een belangrijke schakel is voor WebEnabled Applicaties en Coherente Business. Orades is sinds iet begin van dit jaar gestart met de realisatie van een Webenabled aanbod prognose systeem. Dit systeem die naast 3ure prognose gegevens tevens inhoud geeft aan een nieuw relatie informatie module, draait op een Oracle8i UDM database. Bovendien is het gebruik van dit nieuwe systeem geheel locatieonafhankelijk. Dat hebben we te danken aan de :ombinatie vap Oracle Web Technology, Orades Web Templates en het Web als transportmedium. De implementatie bij )nze klanteh is reeds gestart en de planning staat om dit nieuwe systeem per september 2000 in gebruik te nemen. Drades realiseert een eigen Knowledge centrum op internet. Geïnteresseerden over de hele wereld kunnen hiervan gebruik maken. Het middelpunt van de Orades WebSite zal v.a. 1 september toegang bieden tot een kenniscentrum vaar een grote diversiteit aan informatie over o.a. technologie van Oracle, Web tips en tricks en de mogelijkheid DiJ-linefvragen te stijlen aan ons en andenep op het Web. De interne WebEnabled technologische kennis gecombineerd net de opgedane kennis in diverse door Orades succesvol uitgevoerde projecten moeten gaan leiden tot een systeem lat binnen 2 jaar zal uitgroeien tot één van de technologische Web- informatiebronnen in Nederland. ades schenkt veel aandacht aan de Solutions voor het personeel. Op het moment gaat het aantal medewerkers gestaag .enting de 100 en het vooruitzicht zegt dat door de succesvolle uitvoering van onze activiteiten het aantal vacature ond de 85 zal zijn in de komende periode. Werken bij Orades is leuk, uitdagend en er is altijd beweging. De flexibele verkwijze van Orades stelt wel bijzondere eisen, mede gezien haar doelstellingen en de steeds uitbreidende klanten cring moet Orades wel hoge eisen stellen aan het personeel. Enorme flexibiliteit, eigen initiatief en creativiteit zijn een nust. De medewerker! moeten multidisciplinair zijn en heel belangrijk; zij moeten ook goed scoren in het sociale Dpzicht. Orades is bewust van het feit dat deze eisen het nodig achten dat er naast het werk tijd voor ontspanning mo- lijn. Zo organiseert zij in samenwerking met de vereniging Oréctivity regelmatig activiteiten zoals squash, tafeltennis, zaalvoetbal, personeelsborrel en feesten, etc. Op deze manier proberen zij de positieve spiraal waar Orades zich nu in uevindt verder te stimuleren. Bovendien gaat Orades samenwerken met Bureau Berenschot om te komen tot een nog Drofessionelere invulling van onze FLEX-budget en het FLEX-werk aanpak, zodat je zelf je werktijden kan indelen <ortom, Orades Holdina NV een modern ICT bedrijf met een gouden toekomst "on the edge of technology". Als u meer informatie wenst of graag wil solliciteren, kunt u altijd contact met ons opnemen Tel: 023-5484950 of via één van de hieronder vermelde mogelijkheden Orades Holding NV Lanckhorstlaan 42 2101 BE Heemstede Tel +31-23-5484950 Fax +31-23-5484951 E-mail sales@orades.com URL www.orades.com

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 95