PE LAATSTE De afgelopen twee seizoenen publiceerde Rick de Leeuw in Ajax Magazine het verhaal van Richard Koning, een jongen die door wreed toeval als twaalfjarige op een katholieke jongenskostschool belandt. Daar houdt hij zich staande met hulp uit onverwachte hoek. De afleveringen van het verhaal zijn bewerkt tot de deze maand bij Uitgeverij Nijgh Van Ditmar verschenen roman 'De laatste held', waaruit onderstaand fragment afkomstig is. In de studiezaal hangt een opgewonden stemming. Zeven uur precies. Om me heen zo'n honderd jongens die, net als ik, voor het eerst als kostschoolleerling wakker geworden zijn. Honderd, ik ken er geen een. Wij zijn de nieuwe leerlingen, van 'de kleine kant'. In de linkervleugel van de kostschool zijn de studiezaal, de recreatiezaal en de slaapzaal van de eerste en tweedeklassers, de kleine kant. In de rechtervleugel zijn de ouderejaars ondergebracht, 'de grote kant'. Onwennig schuif ik heen en weer in het houten bankje dat het komende jaar mijn plek zal zijn. Mijn benen kan ik nauwelijks kwijt. Ik wil net vragen of mijn buurman, een jongen met kort, gelig haar en vurige puisten in zijn gezicht, met hetzelfde probleem zit, als De Wolf binnenkomt. De Wolf is een gedrongen man met roos op zijn schouders. Zwijgend loopt hij naar de katheder. Een zurige aftershave-lucht trekt door de studiezaal. Met een glimlachje kijkt De Wolf vanachter zijn vettige brillenglazen de zaal rond. 'Goedemorgen, heren. Ik wil het op deze VOETMLVERHAAL door Rick de Leeuw eerste ochtend met jullie hebben over het reglement. We gaan vandaag een paar afspraken maken waar we ons dit jaar allemaal aan gaan houden.' Niets mag, de rest moet. Zoiets dacht ik al. Om kwart voor zeven 's ochtends op, om zeven uur studie, daarna pas ontbijt. De Wolf neemt nog maar eens de dagindeling door. Om negen uur 's avonds naar bed, om half tien licht uit. Moet van het reglement. Ik luister maar half, gisteravond heeft meneer Hanenberg het ook al eens allemaal uitgelegd. 'Kortom, het reglement is vrij eenvoudig,' besluit De Wolf zijn verhaal. 'In de studiezaal wordt gestudeerd. Op de slaapzaal wordt geslapen. De recreatiezaal is bestemd voor recreatie. De namen zeggen het eigenlijk al.' De Wolf laat een pauze vallen en steekt een sigaret op. Hij leunt achterover en blaast een wolk rook omhoog naar de grote klok die boven hem hangt. 'Maar wie daar anders over denkt, kan daarover uitgebreid met mij van gedachten wisselen.' AJAX MAGAZINE AUGUSTUS 2000

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 58