Een Boom-van-een-Merk Doorstaat conflicten Markgraaf Wanneer uw merk wordt belaagd door inbreukmakers, zorgt een sterke merken rechtelij ke positie voor zekerheid. Op grond van die positie kunt u de tegenpartij dwingen de inbreuk te staken. Desnoods door tussen komst van de rechter. Zodra u merkt dat een derde inbreuk op uw merk pleegt, onderneem dan juridische stappen. Advies van een merkenjurist is daarbij onont beerlijk. Die juristen vindt u bij Markgraaf, als onderdeel van ons merkenmanagement. Terwijl wij uw merkenbelangen behartigen, kunt u zich concentreren op uw werk. Dat doen we deskundig, zorgvuldig en efficiënt. Neem contact op met: Markgraaf BV Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam Z.O. Postbus 22722, 1100 DE Amsterdam Z.O. Tel. (020) 564 14 11, Fax (020) 696 23 03 E-mail: markgraaf@markgraaf.nl

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 52