Even Interleasing testen..., dacht de heer Van Duitenkom Natuurlijk is het de heer Van Duitenkom niet te doen om met een bergingsvoertuig verschijnt. Als we de auto van een gratis uurwerkje Nee, bet gaat om het principe. Van Duitenkom niet binnen 10 minuten aan de praat Wij beloven onze klanten bij pech of schade in krijgen en daar ziet het in dit geval naar uit - kunnen Nederland het kortst mogelijke oponthoud. En dat wil we dus direct gaan rijden. Naar een garage in de buurt. Van Duitenkom wel eens meemaken. Want tijd is geld. Daar staat een vervangende auto klaar en kan Van stilstand is achteruitgang en een gemiste afspraak is Duitenkom ook zijn handen wassen. Dit alles binnen een. een gemiste kans. uur. Zoniet, dan bieden wij n onze welgemeende excuses Dm die reden sturen wij een hulpdienst die kleine en een fraai horloge aan. Want belofte maakt schuld, gebreken ter plekke repareert, maar die ook al meteen nietwaar meneer Van Duitenkom? INTERLEASING NEDERLAND BV. SIJS|ESBERGWEG 10, POSTBUS 23007, U00 DM AMSTERDAM ZUIDOOST, Ti l (020) 3 123 600. WWW IN EERLEASlNG.Nt Rij pech onderweg zorgen wij dal u binnen een uur weer rijdt DE MARANTIC Mocht het langer duren, dan krijgt u van ons een fraai horloge.

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 30