U w mag» M A cl Ml Ja, stuurt u mij de volgende verzamelband(en): M m4 i iiT*I/VT«l i»n s Deze verzamelbanden zijn speciaal ontworpen om een jaargang van 9 Ajax Magazines veilig in op te bergen. Prijs: 29,95 bij verstrekking van een éénmalige machtiging. De nieuwe verzamelband verschijnt medio december. Verzamelbanden van de voorgaande seizoenen zijn nog leverbaar. De verzamelband seizoen 95/96 is helaas uitverkocht. U kunt bestellen via de bestelbon, welke u stuurt naar: Tema Uitgevers, Debbemeerstraat 25, 2131 HE Hoofddorp Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: ex. verzamelband Ajax Magazine 96/97 ex. verzamelband Ajax Magazine 97/98 ex. verzamelband Ajax Magazine 98/99 .ejx. verzamelband Aiax Maaazine 99/00 Ik verstrek een éénmalige machtiging a ƒ29,95 per verzamelband. Ondergetekende machtigt Tema B.V. het totaalbedrag éénmalig automatisch te incasseren van onderstaande bank/girorekening: Rekeningnummer: Datum: Handtekening:

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 240