Klein maar fijn DE HEREN MEP IA foto's Yvonne Witte Niet omdat Ajax de afgelopen periode een minder gunstige pers kreeg (minder geestdrift kan juist leiden tot meer geest, dus leuke citaten genoeg), maar omdat de heren media met de camera's er in deze rubriek over het algemeen nogal bekaaid van afkomen, op deze pagina's een hommage in foto's aan de filmende en fotograferende pers. Wat veel lezers van dit blad niet weten, is dat er in het journalistieke wereldje beroering is ontstaan over de (te?) kleine perskamer van Ajax. Deze beroering is zelfs al zover gegaan dat sommige vakbroeders zich openlijk afvragen wat Miss Ajax eigenlijk in de persruimte te zoeken heeft. Er ontspon zich een serieuze discussie: de één vond dat de perskamer er alleen is voor mediavertegenwoordigers, maar niet voor bobo's en Miss Ajax; de ander vond dat je het niet zo nauw moest nemen, want kijken naar Miss Ajax is toch prettig voor het oog? De discussie is nooit geluwd en is zelfs gedeeltelijk doorgedrongen tot de Nieuwsbrief van het NSP (Stichting Nederlandse Sport Pers). Willem Vissers {de Volkskrantschreef een stuk, met als kenmerk dat Ajax 'hot' is, waarmee hij de druk bezochte perskamer van Ajax bedoelt. Erol Erdogan, van onze afdeling perszaken, reageerde hierop in een volgende Nieuwsbrief. Hij erkent, namens Ajax, dat de perskamer vaak te klein is als ontvangstruimte. Maar, zegt Erdogan terecht, daar staat tegenover dat de faciliteiten op de perstribune riant zijn. En bij belangrijke thuiswedstrijden worden de persconferenties beneden in de grote sporthal van de ArenA gehouden. Kortom, Ajax doet er alles aan om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar medelijden is zeker op z'n plaats als verslaggevers op vrijdagavond een stuk voor hun krant moeten schrijven. Als je nog maar een half uur voor de deadline hebt, is het zeer ergerlijk als meer dan de helft van je collega's op een ruime meter AJAX MAGAZINE JANUARI 2000

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 238