Terugblik op een decennium 1950-1960 In 1951 publiceerde de dichter Lucebert de bundel 'Triangel in de jungle', een jaar later gevolgd door 'Apocrief' en 'De Amsterdamse school'. Meer nog dan deze hartstochtelijke poëzie, waarin fel geageerd wordt tegen allerlei leugens en onrecht in de maatschappij bracht het uitdagende optreden in het openbaar van 'de Keizer der Vijftigers' regelmatig de tongen in beweging. Brigitte Bardot en Marilyn Monroe waren sterren van het witte doek, die niet in de eerste plaats om hun acteertalent bewonderd werden. Albert Einstein publiceerde enkel jaren voor zijn dood op 18 april 1955 een 'veralgemeende theorie der zwaartekracht', waarin hij zijn eigen aan het begin van de eeuw gepubliceerde relativiteitstheorie onder één noemer trachtte te brengen met de electromagnetische veldtheorie van Maxwell. 146 AJAX MAGAZINE JANUARI 2000

AJAX ARCHIEF

Magazine (1987-2007) | 2000 | | pagina 146